Podcast: Intervenció basada en tasques per nens amb trastorn del desenvolupament de la coordinació

El trastorn del desenvolupament de la coordinació és un trastorn habitual en la infantesa que dificulta la realització d’activitats essencials basades en moviments. Un dels possibles tractaments és l’anomenada intervenció basada en tasques. Una revisió del juliol del 2017 examina les evidències sobre aquest tipus d’intervenció. Aquest podcast ha estat traduït i enregistrat per Lluïsa Pardàs, del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

- Read transcript

El trastorn del desenvolupament de la coordinació és un trastorn habitual en la infantesa que dificulta la realització d’activitats essencials basades en moviments. Un dels possibles tractaments és l’anomenada intervenció basada en tasques. Una revisió del juliol del 2017 examina les evidències sobre aquest tipus d’intervenció. Aquest podcast ha estat traduït i enregistrat per Lluïsa Pardàs, del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona.

El trastorn del desenvolupament de la coordinació, o TDC, pot suposar una dificultat per als infants per tenir cura d’ells mateixos a casa, per progressar a l’escola o per participar en activitats esportives o d’oci, atès que es troben amb dificultats per moure les mans i el cos de manera eficient. Els seus problemes de moviment poden afectar la confiança en ells mateixos i la seva vida social. Les intervencions basades en tasques utilitzen activitats específiques significatives per als infants i els proporcionen una oportunitat per practicar-les i millorar així les corresponents activitats motores. És important conèixer l’eficàcia d’aquestes intervencions i per això aquesta revisió va comprovar els efectes en el rendiment motriu, les funcions psicosocials, l’activitat, i la participació d’infants amb TDC.
Vam recercar sistemàticament en 16 bases de dades de literatura i 5 registres d’assajos clínics fins el març de 2017, i es van trobar 15 estudis que involucraven un total de 649 infants d’entre 5 i 12 anys, d’Austràlia, Canadà, Xina, Suècia, Taiwan, i el Regne Unit. Els assajos s’havien dut a terme en hospitals, universitats, centres comunitaris, domicilis i escoles.
Vam poder combinar els resultats de sis estudis en un meta-anàlisi per tal d’incrementar la fortalesa dels resultats, suggerint que les intervencions basades en tasques tenen un efecte positiu moderat sobre els problemes motrius. Tanmateix, si tenim en compte només els resultats dels dos estudis més sòlids, observem que les intervencions basades en tasques no milloren de manera significativa els problemes motrius en els infants amb TDC en comparació amb els infants amb TDC que van estar en llista d’espera per al programa.
En resum, hem conclòs que les intervencions basades en tasques poden ser útils per als infants amb TDC per millorar les seves habilitats, com ara la destresa manual, l’equilibri i les habilitats amb pilotes, avaluades en un test motriu al llarg de vàries setmanes. Els infants, els seus pares, metges i professors poden confiar que l’entrenament de tasques específiques és segur i que els infants que van participar en els estudis van poder continuar en els programes durant tot el període. Tanmateix, no podem assegurar els beneficis en les àrees no avaluades pels tests motrius, en absència de més estudis acuradament dissenyats i conduits, dins d’un marc controlat i d’assignació aleatòria, que incloguin criteris de valoració significatius i que permetin una investigació més complerta dels efectes d’aquestes intervencions en infants amb TDC.

Si voleu llegir la versió completa d’aquesta revisió, i seguir les actualitzacions que puguin aportar estudis posteriors, podeu trobar-ho fàcilment a Cochrane Library punt com, escrivint a la cerca DCD.

Close transcript