การกักตัวอย่างเดียวหรือการใช้ร่วมกับมาตรการสาธารณสุขอื่น ๆ เพื่อควบคุม COVID-19: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเร่งด่วน

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

ความเป็นมา

Coronavirus (COVID-19) เป็นไวรัสตัวใหม่ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก COVID-19 แพร่กระจายได้ง่ายระหว่างผู้ที่สัมผัสกันโดยตรงหรือผ่านทางการไอและจาม ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่บางรายจะมีอาการหนักและถึงขั้นเสียชีวิต

ไม่มีการรักษาหรือวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ (ยาที่จะป้องกันการติดต่อของโรคนี้โดยเฉพาะ) สำหรับ COVID-19 ดังนั้นวิธีอื่นในการชะลอ (ควบคุม) การแพร่กระจายของมันเป็นสิ่งจำเป็น หนึ่งในคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับการควบคุมโรคคือการกักตัว การกักตัวหมายถึงการแยกคนที่มีสุขภาพดีออกจากคนที่มีสุขภาพดีคนอื่น ๆ ในกรณีที่พวกเขามีไวรัสและสามารถแพร่กระจายได้ คำแนะนำที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ได้แก่ การแยกตัว (เช่นเดียวกับการกักตัว แต่สำหรับผู้ที่มีอาการของ COVID-19) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (คือการที่ผู้ที่ไม่มีอาการ เว้นระยะห่างทางกายภาพต่อกัน)

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการกักตัวสามารถหยุดการแพร่กระจาย COVID-19 และป้องกันการตายอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เราต้องการรู้ว่าการกักตัวมีประสิทธิผลมากขึ้นเมื่อรวมกับมาตรการอื่น ๆ หรือไม่ เช่น การปิดโรงเรียน นอกจากนี้ เรายังต้องการทราบค่าใช้จ่าย

ลักษณะของการศึกษา

COVID-19 กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วดังนั้นเราจำเป็นต้องตอบคำถามนี้ให้เร็วที่สุด นี่หมายความว่าเราได้ลดขั้นตอนบางอย่างของกระบวนการทบทวนวรรณกรรมของ Cochrane ปกติ อย่างไรก็ตาม เรามั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อข้อสรุปโดยรวมของเรา

เราค้นหาการศึกษาที่ประเมินผลกระทบของการกักตัวชนิดใดก็ได้ ที่มีต่อการแพร่กระจายและความรุนแรงของ COVID-19 นอกจากนี้เรายังค้นหาการศึกษาที่ประเมินการกักตัวควบคู่ไปกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การปิดโรงเรียนและการรักษาสุขอนามัยของมือ COVID-19 เป็นโรคใหม่ ดังนั้นเพื่อค้นหาหลักฐานให้ได้มากที่สุดเรายังค้นหาการศึกษาเกี่ยวกับไวรัสที่คล้ายกัน เช่น โรคซาร์ส (โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง) และโรคเมอร์ส (โรคทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง)

การศึกษาวัดจำนวนผู้ป่วย COVID-19, โรคซาร์สหรือเมอร์สจำนวนผู้ติดเชื้อ ไวรัสแพร่กระจายเร็วแค่ไหน จำนวนผู้เสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการกักตัว

ผลการศึกษาที่สำคัญ

เรารวบรวมการศึกษาจำนวน 29 เรื่อง การศึกษา 10 เรื่อง เกี่ยวกับ COVID-19, 15 เรื่อง ศึกษาในโรคซาร์ส การศึกษา 2 เรื่อง ในโรคซาร์สรวมทั้งไวรัสอื่น ๆ และการศึกษา 2 เรื่องในเมอร์ส การศึกษาส่วนใหญ่รวมข้อมูลที่มีอยู่เพื่อสร้างแบบจำลอง (การจำลอง) เพื่อทำนายว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างไรสำหรับผู้คนในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน (เรียกว่าการศึกษาแบบจำลอง) การศึกษา COVID-19 เป็นการจำลองการแพร่ระบาดในประเทศจีน สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้และบนเรือสำราญ Diamond Princess งานวิจัย 4 ฉบับมองย้อนกลับไปที่ผลกระทบของการกักตัวผู้ป่วย 178,122 คนที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคซาร์สและเมอร์ส (เรียกว่าการศึกษาแบบ ‘cohort’) การศึกษาที่เหลือจำลองแบบการระบาดของโรคซาร์สและเมอร์ส

การศึกษาแบบจำลองทั้งหมดพบว่าแบบจำลองมาตรการกักตัวช่วยลดจำนวนคนที่เป็นโรคและจำนวนผู้เสียชีวิต ด้วยการกักตัว การประเมินพบว่าการลดลงของคนที่เป็นโรคต่ำสุด 44% และลดลงสูงสุด 81% ในทำนองเดียวกัน ด้วยการกักตัว การประเมินพบว่าการตายลดลงอย่างต่ำ 31% และลดลงสูงสุด 63% การรวมการกักตัวร่วมกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การปิดโรงเรียนหรือการเว้นระยะทางสังคม มีประสิทธิผลในการลดการแพร่กระจายของ COVID-19 มากกว่าการกักตัวเพียงอย่างเดียว การศึกษาเกี่ยวกับโรคซาร์สและเมอร์ส มีผลไปในทางเดียวกับการศึกษาเกี่ยวกับ COVID-19

การศึกษาแบบจำลองโรคซาร์ส 2 เรื่อง มีการประเมินค่าใช้จ่าย พวกเขาพบว่าค่าใช้จ่ายจะยิ่งลดลงเมื่อมาตรการกักตัวเริ่มขึ้นเร็ว

เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของหลักฐานที่เราพบ ด้วยเหตุผลหลายประการ การศึกษา COVID-19 ใช้โมเดลจากข้อมูลที่จำกัด และตั้งสมมติฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับไวรัส (เช่น ความเร็วในการแพร่กระจาย) การศึกษาอื่นตรวจสอบโรคซาร์สและเมอร์ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าผลลัพธ์จะเหมือนกันสำหรับ COVID-19

บทสรุป

แม้จะมีหลักฐานจำกัด การศึกษาทั้งหมดพบว่าการกักตัวเป็นสิ่งสำคัญในการลดจำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิต ผลการวิจัยพบว่า การกักตัวมีประสิทธิผลมากที่สุด และมีค่าใช้จ่ายน้อยลงเมื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว การรวมการกักตัวกับมาตรการป้องกันและควบคุมอื่น ๆ มีผลมากกว่าการกักตัวเพียงอย่างเดียว

การตรวจสอบนี้รวมถึงหลักฐานที่เผยแพร่จนถึง 12 มีนาคม 2020

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานในปัจจุบันสำหรับ COVID-19 นั้นมีจำกัด เฉพาะการศึกษาแบบจำลองที่สร้างสมมติฐานตามความรู้ที่แยกส่วนในปัจจุบัน ผลการวิจัยระบุอย่างสอดคล้องกันว่าการกักตัวเป็นสิ่งสำคัญในการลดอุบัติการณ์และการเสียชีวิตระหว่างการระบาดของ COVID-19 การดำเนินการกักตัวอย่างรวดเร็วและการรวมการกักตัวเข้ากับมาตรการสาธารณสุขอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มั่นใจถึงประสิทธิผล เพื่อรักษาสมดุลของมาตรการที่ดีที่สุด ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องติดตามสถานการณ์การระบาดและผลกระทบของมาตรการที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง การทดสอบในตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในบริบทที่แตกต่างกันสามารถช่วยประเมินความชุกของการติดเชื้อที่แท้จริงและจะช่วยลดความไม่แน่นอนของข้อสมมติฐานจากการสร้างแบบจำลอง

บทวิจารณ์นี้ได้รับมอบหมายจาก WHO และสนับสนุนโดย Danube-University-Krems

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

โรค Coronavirus 2019 (COVID-19) เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วซึ่งถูกจัดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็น การระบาดกระจายทั่ว (pandemic) เพื่อสนับสนุน WHO เกี่ยวกับข้อเสนอแนะของพวกเขาในการกักตัว เราดำเนินการทบทวนอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับประสิทธิผลของการกักตัวในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค coronavirus ที่รุนแรง

วัตถุประสงค์: 

เราดำเนินการทบทวนอย่างรวดเร็วเพื่อประเมินผลกระทบของการกักตัว (เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับมาตรการอื่น ๆ ) ของผู้ที่เคยติดต่อกับผู้ป่วย COVID-19 ที่ยืนยันแล้ว ซึ่งเดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีการแพร่ระบาดของโรคสูง

วิธีการสืบค้น: 

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสืบค้น PubMed, Ovid MEDLINE, WHO Global Medic Medicus, Embase และ CINAHL เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 และปรับปรุงการค้นหาในวันที่ 12 มีนาคม 2020 WHO จัดทำรายงานจากการค้นหารายวันในฐานข้อมูลจีนจนถึง 16 มีนาคม 2020

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การศึกษาแบบ cohort, การศึกษา case-control, กรณีศึกษา, time series, interrupted time series และการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ประเมินผลของการกักตัวทุกประเภทเพื่อควบคุม COVID-19 นอกจากนี้เรายังรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับโรคซาร์ส (โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง) และ MERS (โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง) ซึ่งเป็นหลักฐานทางอ้อมสำหรับการแพร่ระบาดของโรค coronavirus ในปัจจุบัน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวน 2 คนคัดกรอง 30% ของรายงานอย่างเป็นอิสระ; ผู้ประพันธ์การทบทวนคนเดียวคัดกรองส่วนที่เหลือ 70% ผู้ประพันธ์การทบทวน 2 คนคัดกรองรายงานฉบับเต็มที่อาจเกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างอิสระ ผู้ประพันธ์การทบทวนคนที่ 1 คัดลอกข้อมูลและประเมินคุณภาพหลักฐานด้วย GRADE และผู้ประพันธ์การทบทวนคนที 2 ตรวจสอบการประเมิน เราจัดอันดับความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์หลักสี่ประการ ได้แก่ อุบัติการณ์ การติดต่อ การตายและการใช้ทรัพยากร

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 29 รายการ; การศึกษาแบบจำลองที่เกี่ยวกับ COVID-19 10 รายการ การศึกษาเชิงสังเกตการณ์ 4 รายการและการศึกษาแบบจำลองที่เกี่ยวกับโรคซาร์สและเมอร์ 15 เรื่อง เนื่องจากวิธีการวัดและการวิเคราะห์ที่หลากหลายในผลลัพธ์ที่สนใจ เราจึงไม่สามารถทำ meta-analysis ได้และทำการสังเคราะห์แบบบรรยายแทน เนื่องจากชนิดของหลักฐานที่พบในการทบทวนวรรณกรรมนี้ การจัดอันดับความเชื่อมั่นของหลักฐานด้วย GRADE อยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงต่ำมาก

การศึกษาแบบจำลองได้รายงานประโยชน์ของมาตรการกักตัวแบบจำลองอย่างสอดคล้องกัน เช่น การกักตัวคนที่สัมผัสกับคนที่ได้รับการยืนยันหรือผู้ต้องสงสัย จะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดผู้ป่วยใหม่ 44% ถึง 81% และการเสียชีวิต 31% ถึง 63% เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่มีมาตรการ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ต่างกัน (การเกิดผู้ป่วยใหม่: การศึกษาแบบจำลอง 4 เรื่องเกี่ยวกับ COVID-19, โรคซาร์ส; สำหรับการตาย: การศึกษาแบบจำลอง 2 เรื่องเกี่ยวกับ COVID-19, โรคซาร์ส, ความเชื่อมั่นของหลักฐานระดับต่ำ หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากแสดงให้เห็นว่ายิ่งการดำเนินการมาตรการกักตัวอย่างรวดเร็ว จะยิ่งประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น (การศึกษาแบบจำลองเกี่ยวกับโรคซาร์ส 2 เรื่อง) หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมากแสดงให้เห็นว่า ผลของการกักตัวนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการประกาศการระบาดของโรค ในการลดอุบัติการณ์และการเสียชีวิตมีน้อย (การศึกษาแบบจำลองเกี่ยวกับโรคซาร์ส 2 เรื่อง) เมื่อแบบจำลองรวมการกักตัวกับมาตรการป้องกันและควบคุมอื่น ๆ รวมถึงการปิดโรงเรียน การจำกัดการเดินทางและการเว้นระยะทางสังคม แบบจำลองแสดงให้เห็นถึงผลที่มากกว่าในการลดผู้ป่วยรายใหม่ การติดต่อและการเสียชีวิตมากกว่ามาตรการเดี่ยว ๆ (incident cases: การศึกษาแบบจำลอง 4 รายการเกี่ยวกับ COVID-19; การติดต่อ: การศึกษาแบบจำลอง 2 รายการเกี่ยวกับ COVID-19; การตาย: การศึกษาแบบจำลอง 2 รายการเกี่ยวกับ COVID-19, ความเชื่อมั่นของหลักฐานระดับต่ำ) การศึกษาเกี่ยวกับโรคซาร์สและเมอร์สมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยจากการศึกษา COVID-19

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ. นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 พฤษภาคม 2020

Share/Save