ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของ dexamethasone เมื่อให้กับผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัด

ความเป็นมา

เมื่อมีการติดเชื้อ ร่างกายจะเริ่มกระบวนการอักเสบ dexamethasone เป็นยาสเตียรอยด์ที่ช่วยชะลอกระบวนการอักเสบนี้ การรักษาด้วยยาสเตียรอยด์ในระยะยาวมีผลข้างเคียงมากมาย เช่น ความเสี่ยงในการติดเชื้อ ความดันโลหิตสูง และอาจทำให้เกิดโรคเบาหวาน ในระหว่างการผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับยา dexamethasone เพื่อลดความเสี่ยงของอาการคลื่นไส้และอาเจียนหลังการผ่าตัด เพื่อบรรเทาอาการปวดและทำให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่ทราบว่าการรักษาระยะสั้นด้วย dexamethasone จะทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือไม่

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบหลักฐานปัจจุบันเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ของการรักษาด้วยยา dexamethasone ในระยะสั้นระหว่างการผ่าตัด พวกเขาเปรียบเทียบผู้ป่วยที่ได้รับ dexamethasone กับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ dexamethasone โดยเฉพาะจำนวนผู้ติดเชื้อหลังการผ่าตัดและจำนวนบาดแผลที่รักษาหายยาก นอกจากนี้ เนื่องจากการรักษาระยะยาวด้วยสเตียรอยด์อาจทำให้น้ำตาลในเลือดสูง พวกเขาจึงพิจารณาการตอบสนองของน้ำตาลในเลือดภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด

สิ่งที่เราพบ

ลักษณะของการศึกษา ผู้ทบทวนได้ค้นหาฐานข้อมูลดิจิทัล 4 ฐานข้อมูลเพื่อค้นหาการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในหัวข้อนี้ หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึง 29 มกราคม 2018 โดยรวมแล้ว มีการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 37 เรื่อง เราไม่รวมการศึกษาที่รวมไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากการศึกษานี้เพิ่งถูกถอนกลับ การศึกษาทั้งหมดศึกษาในผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัด การศึกษาทั้งหมด 26 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 4603 คน) ได้ประเมินการเกิดการติดเชื้อหลังการผ่าตัด การศึกษา 9 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 1072 คน) ได้ตรวจสอบการรักษาบาดแผลที่ล่าช้า และการศึกษา 10 เรื่อง (ผู้เข้าร่วม 595 คน) ได้ศึกษาผลของยา dexamethasone ต่อระดับน้ำตาลในเลือด

ผลการศึกษาที่สำคัญ หลังจากรวบรวมผลลัพธ์ ผู้ทบทวนพบว่า dexamethasone ไม่มีผลต่อการติดเชื้อหลังการผ่าตัด และบาดแผลก็หายดีเท่ากันในทั้ง 2 กลุ่ม อย่างไรก็ตาม คุณภาพของการศึกษาอยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนข้อสรุปขั้นสุดท้าย สุดท้าย ค่าเฉลี่ยน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยที่ไม่มีโรคเบาหวานที่ได้รับยา dexamethasone นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา dexamethasone เล็กน้อย (หลักฐานคุณภาพต่ำ) ในผู้ป่วยเบาหวาน ผลกระทบนี้ดูเหมือนจะมากกว่า อย่างไรก็ตาม วัดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานเพียง 74 ราย ซึ่งหมายความว่า ไม่ได้รับค่าประมาณที่แม่นยำมาก ซึ่งถือว่าการศึกษานี้เป็นหลักฐานคุณภาพต่ำมาก

ผลสรุปจากผู้ประพันธ์: dexamethasone อาจไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังการผ่าตัด มีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะระบุได้ว่ายา dexamethasone มีผลต่อเวลาที่ใช้ในการรักษาแผลผ่าตัดหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่รวบรวมมาไม่ได้เน้นไปที่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการรักษาบาดแผล เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ใช้สเตียรอยด์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ นอกจากนี้ เราต้องจำไว้ว่าการใช้ dexamethasone จะทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หลักฐานที่จำกัดมากบ่งชี้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะมีผลต่อการรักษาแผลผ่าตัดหรือไม่นั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด เมื่อประเมินแล้ว การศึกษา 2 เรื่องที่รอการจัดประเภทและอีก 3 เรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่อาจเปลี่ยนแปลงข้อสรุปของการทบทวนวรรณกรรมนี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การใช้ยา dexamethasone เพียงครั้งเดียวอาจไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัด ไม่แน่นอนว่ายา dexamethasone มีผลต่อการรักษาบาดแผลที่ล่าช้าในกลุ่มผู้ทำศัลยกรรมทั่วไปหรือไม่ อันเนื่องมาจากผลการทดลองไม่แม่นยำ ผู้เข้าร่วมที่มีความเสี่ยงที่บาดแผลมีโอกาสหายช้า (เช่น ผู้เข้าร่วมที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่ใช้ยาลดภูมิคุ้มกัน) ไม่ได้รวมอยู่ในการศึกษาแบบสุ่มที่รายงานเกี่ยวกับการหายของบาดแผลล่าช้าซึ่งรวมอยู่ในการวิเคราะห์เมตต้านี้ ดังนั้นผลการวิจัยของเราควรได้รับการอนุมานทางคลินิกด้วยความระมัดระวัง นอกจากนี้ เราต้องจำไว้ว่า dexamethasone มีผลทำให้กลูโคสเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หลักฐานที่จำกัดมากชี้ให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของกลูโคสที่เด่นชัดยิ่งขึ้น ไม่ว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อการรักษาบาดแผลในลักษณะที่เกี่ยวข้องทางคลินิกหรือไม่ เมื่อประเมินแล้ว การศึกษา 2 เรื่องที่รอการจัดประเภทและอีก 3 เรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่อาจเปลี่ยนแปลงข้อสรุปของการทบทวนวรรณกรรมนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ในช่วงระหว่างผ่าตัด ยา Dexamehtasone ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคคลื่นไส้และอาเจียนหลังผ่าตัด (PONV) สำหรับการจัดการความเจ็บปวด และเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้เร็วขึ้นหลังได้รับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก

การรักษาด้วยสเตียรอยด์ในระยะยาวมีผลข้างเคียงหลายอย่าง เช่น ภาวะต่อมหมวกไตเสื่อม ความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้น น้ำตาลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง โรคกระดูกพรุน และทำให้เกิดโรคเบาหวาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาว่าการใช้สเตียรอยด์เพียงครั้งเดียวระหว่างการผ่าตัดมีผลเสียในช่วงหลังผ่าตัดหรือไม่

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของการให้ Dexamethasone ต่อการติดเชื้อในร่างกายหรือบาดแผลภายหลังการผ่าตัด การหายของบาดแผลที่ล่าช้า และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ผ่าตัด (ทั้งผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและไม่เป็นเบาหวาน)

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา MEDLINE, Embase, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) ใน Cochrane Library และ Web of Science สำหรับบทความที่เกี่ยวข้องในวันที่ 29 มกราคม 2018 เราค้นหาโดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาหรือวันที่ สำนักทะเบียนการทดลองทางคลินิกสองแห่งเพื่อระบุการศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่ และเราค้นหารายการอ้างอิงของสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองเพื่อระบุการทดลองที่มีสิทธิ์ทั้งหมด

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราค้นหาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบปริมาณยา dexamethasone ที่มีสเตียรอยด์โดยบังเอิญกับยากลุ่มควบคุมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัด เราต้องการให้การศึกษารวมถึงการติดตามผลเป็นเวลา 30 วันเพื่อประเมินจำนวนการติดเชื้อหลังผ่าตัดอย่างเหมาะสม การหายของบาดแผลที่ล่าช้า และการตอบสนองของระดับน้ำตาลในเลือด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวน 2 คนคัดกรองการศึกษาอย่างอิสระต่อกัน ดึงข้อมูลจากการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และประเมินความเสี่ยงของการมีอคติของการศึกษาทั้งหมดที่รวมไว้ เราแก้ไขความแตกต่างด้วยการอภิปรายและรวบรวมการศึกษาที่รวมไว้ในการวิเคราะห์แบบเมตต้า เราคำนวณ Peto odds Ratio (OR) สำหรับผลลัพธ์แบบแบ่งเป็นสองตัวเลือก และความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) สำหรับผลลัพธ์ที่เป็นข้อมูลต่อเนื่อง ผลลัพธ์หลักของเราคือการติดเชื้อในร่างกายหรือบาดแผลหลังการผ่าตัด การหายของบาดแผลล่าช้า และการตอบสนองระดับน้ำตาลในเลือดภายใน 24 ชั่วโมง เราสร้างแผนภาพช่องทางสำหรับผลลัพธ์หลักหลังการผ่าตัด (บาดแผลหรือการติดเชื้อทั่วร่างกาย) และใช้ GRADE เพื่อประเมินคุณภาพของหลักฐานของแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษาไว้ในการวิเคราะห์เมตต้า 37 เรื่อง ซึ่งรวมผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดหลากหลายรูปแบบ (เช่น การผ่าตัดช่องท้อง การผ่าตัดหัวใจ ศัลยกรรมประสาท และศัลยกรรมกระดูก) เราคัดการศึกษา 1 เรื่องที่รวมไว้ก่อนหน้านี้ออก เนื่องจากการศึกษานี้เพิ่งถูกถอนกลับ ช่วงอายุของผู้เข้าร่วมคือ 18 ถึง 80 ปี อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างเลยในความเสี่ยงของการติดเชื้อ จากการได้รับยา dexamethasone หลังการผ่าตัด (บาดแผล หรือทั่วร่างกาย) เมื่อเทียบกับการไม่ได้รับยา, รับยาหลอก หรือ active control์ (ramosetron, ondansetron หรือ tropisetron) (Peto OR 1.01, 95% confidence interval (CI) 0.80 ถึง 1.27; ผู้เข้าร่วม 4603 คน, การศึกษา 26 เรื่อง; I² = 32%; หลักฐานคุณภาพปานกลาง) ผลของยา dexamethasone ต่อการหายของแผลที่ล่าช้านั้นไม่ชัดเจน เนื่องจากช่วงความเชื่อมั่นที่กว้าง มีทั้งประโยชน์และโทษที่สำคัญ (Peto OR 0.99, 95% CI 0.28 ถึง 3.43; ผู้เข้าร่วม 1072 คน, การศึกษา 8 เรื่อง; I² = 0%; หลักฐานคุณภาพต่ำ) dexamethasone อาจทำให้ระดับกลูโคสเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในผู้เข้าร่วมที่ไม่มีโรคเบาหวานในช่วง 12 ชั่วโมงแรกหลังการผ่าตัด (MD 13 mg/dL, 95% CI 6 ถึง 21; การศึกษา 10 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 595 คน; I² = 50%; หลักฐานคุณภาพต่ำ) เราพบการศึกษา 2 เรื่อง ที่รายงานเกี่ยวกับการตอบสนองระดับน้ำตาลในเลือดหลังการให้ยา dexamethasone ในผู้เข้าร่วมที่เป็นโรคเบาหวานภายใน 24 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด (MD 32 mg/dL, 95% CI 15 ถึง 49; ผู้เข้าร่วม 74 คน; I² = 0%; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย Dr. Chutimar Chunhawijitr วันที่ 3 กรกฎาคม 2021

Tools
Information