ยาไอบูโพรเฟนชนิดรับประทานสำหรับรักษาอาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดชั่วคราวในผู้ใหญ่

อาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดแบบเป็นช่วง ๆ บ่อยๆ (TTH) หมายถึงการมีอาการปวดหัวระหว่าง 1 ถึง 14 ครั้งต่อเดือน ภาวะนี้ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากและทำให้ผู้คนไม่สามารถจดจ่อและทำงานอย่างถูกต้อง เมื่อเกิดอาการปวดหัวความเจ็บปวดมักจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป

Ibuprofen เป็นยาแก้ปวดที่ใช้กันทั่วไปโดยไม่มีใบสั่งยาในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก ขนาดปกติคือ 400 มก. เป็นชนิดรับประทาน

เราค้นหาวรรณกรรมในเดือนมกราคม 2015 และพบการศึกษา 12 เรื่องและมีผู้เข้าร่วม 3094 คน ผู้เข้าร่วมประมาณ 1800 คน มีการเปรียบเทียบระหว่างไอบูโพรเฟน 400 มก. และยาหลอก ส่วนคนอื่น ๆ ได้รับยา ibuprofen ในปริมาณที่ต่ำกว่าหรือ ibuprofen ประเภทต่างๆหรือเปรียบเทียบกับยาที่ใช้งานอยู่อื่น ๆ

ผลลัพธ์ที่ต้องการโดย International Headache Society (IHS) คือปราศจากความเจ็บปวดหลังจากผ่านไป 2 ชั่วโมง ผลลัพธ์นี้รายงานโดย 23 ใน 100 คนที่รับประทานไอบูโพรเฟน 400 มก. และ 16 ใน 100 คนที่ได้รับยาหลอก ผลลัพธ์มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่มีเพียง 7 คน (23 ลบ 16) ใน 100 คนที่ได้รับประโยชน์โดยเฉพาะเนื่องจากไอบูโพรเฟน 400 มก.

IHS ยังแนะนำผลลัพธ์อื่น ๆ อีกมากมาย แต่มีรายงานเพียงไม่กี่รายการที่เพียงพอสำหรับการใช้งาน คนที่มีอาการปวดให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ของการมีอาการปวดไม่รุนแรง แต่ไม่มีรายงานจากการศึกษาใด ๆ

ประมาณ 4 ใน 100 คนที่รับประทานไอบูโพรเฟน 400 มก. มีอาการไม่พึงประสงค์จากไอบูโพรเฟนเช่นเดียวกับยาหลอก อย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานผลข้างเคียงที่ร้ายแรงจากยาดังกล่าว

มีคำถามเกี่ยวกับวิธีการศึกษาเกี่ยวกับอาการปวดหัวประเภทนี้ คำถามเหล่านี้เกี่ยวข้องกับประเภทของบุคคลที่เลือกสำหรับการศึกษาและผลลัพธ์ที่รายงาน สิ่งนี้จะ จำกัด ประโยชน์ของผลลัพธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหัวเป็นครั้งคราว

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ยาไอบูโพรเฟน 400 มก. ช่วยระงับอาการปวดในระยะเวลา 2 ชั่วโมงแรกสำหรับผู้คนจำนวนน้อยที่มีอาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดเป็นช่วง ๆ บ่อยๆ ซึ่งมีอาการปวดศีรษะเฉียบพลันโดยมีอาการปวดเริ่มต้นในระดับปานกลางหรือรุนแรง ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่น้อยกว่าของการปวดไม่รุนแรงในเวลา 2 ชั่วโมง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อาการปวดศีรษะจากความตึงเครียด (TTH) ส่งผลกระทบต่อคนจำนวน 1 ใน 5 ของคนทั่วโลก แบ่งออกเป็นอาการปวดศีรษะตึงเครียดที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก (ปวดศีรษะน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน) แบบเป็นช่วงสั้นๆ แต่บ่อยๆ (ปวดศีรษะ 1 ถึง 14 ครั้งต่อเดือน) และ แบบเรื้อรัง (ปวดศีรษะ 15 ครั้งต่อเดือนหรือมากกว่า) ยาไอบูโพรเฟน เป็นหนึ่งในยาแก้ปวดจำนวนมากที่แนะนำสำหรับการรักษาอาการปวดหัวเฉียบพลันใน TTH แบบเป็นช่วงระยะๆ บ่อยๆ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาไอบูโพรเฟนแบบรับประทานสำหรับการรักษา อาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา CENTRAL (The Cochrane Library), MEDLINE, EMBASE และฐานข้อมูลภายในของเราเองจนถึงเดือนมกราคม 2015 เราค้นหาการศึกษาที่ยังไม่ได้เผยแพร่โดยการสอบถามผู้ติดต่อส่วนตัวและค้นหาทะเบียนการทดลองทางคลินิกออนไลน์และเว็บไซต์ของผู้ผลิต

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอก (parallel-group หรือ cross-over) โดยใช้ยาไอบูโพรเฟนชนิดรับประทานเพื่อบรรเทาอาการของการปวดศีรษะแบบเฉียบพลัน เป็นการศึกษาแบบเก็บข้อมูลในอนาคตและมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 10 คนต่อหนึ่งกลุ่มการรักษา

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวน 2 คนได้ทำการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นอิสระต่อกัน เพื่อประเมินงานวิจัยในการคัดเข้าในการทบทวน และดึงข้อมูล จำนวนผู้เข้าร่วมที่บรรลุแต่ละผลลัพธ์ถูกนำมาใช้ในการคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) และจำนวนที่จำเป็นในการรักษาเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม (NNT) หรือจำนวนที่จำเป็นในการรักษาผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายเพิ่มเติม (NNH) ของยาไอบูโพรเฟนชนิดรับประทานเมื่อเทียบกับยาหลอกสำหรับช่วงผลลัพธ์ ส่วนใหญ่เป็นผลที่แนะนำโดย International Headache Society (IHS)

ผลการวิจัย: 

เราได้รวมการศึกษา 12 เรื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดเป็นระยะๆบ่อยๆ การศึกษา 9 รายการ ใช้เกณฑ์การวินิจฉัยของ IHS แต่การศึกษา 2 รายการ ใช้การจัดหมวดหมู่ที่เก่ากว่าของคณะกรรมการ Ad Hoc และอีกการศึกษา 1 รายการ ไม่ได้อธิบายเกณฑ์การวินิจฉัย แต่ไม่รวมผู้เข้าร่วมที่เป็นไมเกรน ในขณะที่มีคนที่มีอาการปวดศีรษะจากความตึงเครียดเข้าร่วมการศึกษา 3094 คน แต่ตัวเลขที่มีให้สำหรับการวิเคราะห์มีจำนวนต่ำกว่านี้ ได้รับยาหลอก 733 คน, ไอบูโพรเฟนมาตรฐาน 200 มก. จำนวน 127 คน, ไอบูโพรเฟนมาตรฐาน 400 มก. จำนวน 892 คน และไอบูโพรเฟนที่ออกฤทธิ์เร็ว 400 มก. จำนวน 230 คน ผู้เข้าร่วมมีอาการปวดปานกลางหรือรุนแรงในช่วงเริ่มการรักษา นอกนั้นเป็นผู้เข้าร่วมที่อยู่ในการศึกษาแต่ไม่ได้รายงานผลลัพธ์ที่เราสามารถวิเคราะห์ได้หรือได้รับตัวเปรียบเทียบที่ใช้งานอยู่หลายตัวในการศึกษาเดียว

สำหรับผลลัพธ์ที่ต้องการโดย IHS คือการปราศจากความเจ็บปวดในเวลา 2 ชั่วโมง NNT สำหรับ ibuprofen 400 มก. (ทุกสูตร) เทียบกับยาหลอกคือ 14 (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI), 8.4 ถึง 47) ในการศึกษา 4 รายการ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจาก ยาหลอกที่ 1 ชั่วโมง (หลักฐานคุณภาพปานกลาง) NNT เท่ากับ 5.9 (4.2 ถึง 9.5) สำหรับการประเมินระดับโลกว่า 'ดีมาก' หรือ 'ดีเยี่ยม' ในการศึกษา 3 รายการ (หลักฐานคุณภาพปานกลาง) ไม่มีการศึกษาใดรายงานจำนวนผู้เข้าร่วมที่มีอาการปวดมากเกินกว่าปวดเล็กน้อยใน 1 หรือ 2 ชั่วโมง การใช้ยาไอบูโพรเฟน 400 มก. ช่วยลดการใช้ยาอื่นลงเมื่อเทียบกับการใช้ยาหลอก โดยจำนวนที่จำเป็นในการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง (NNTp) เท่ากับ 8.9 (5.6 ถึง 21) ในการศึกษา 2 รายการ (หลักฐานคุณภาพต่ำ)

อาการไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นไม่แตกต่างกันระหว่างการใช้ไอบูโพรเฟน 400 มก. และยาหลอก RR 1.1 (0.64 ถึง 1.7) (หลักฐานคุณภาพสูง) ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

บันทึกการแปล: 

แปลโดย Dr. Chutimar Chunhawijitr วันที่ 22 พฤษภาคม 2021

Tools
Information