การเพิ่มธาตุเหล็กลงในแป้งสาลีลดภาวะโลหิตจางและเพิ่มระดับธาตุเหล็กในประชากรทั่วไปได้หรือไม่

การแปลนี้ไม่ทันสมัย โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูฉบับภาษาอังกฤษล่าสุดของการทบทวนนี้

ทำไมคำถามนี้จึงมีความสำคัญ

ภาวะโลหิตจางเป็นภาวะที่พบได้บ่อย มักเกิดจากร่างกายมีระดับธาตุเหล็กต่ำ ธาตุเหล็กมีความสำคัญเนื่องจากเป็นองค์ประกอบหลักของฮีโมโกลบินซึ่งเป็นโปรตีนในเซลล์เม็ดเลือดแดง ที่ทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปทั่วร่างกาย หากร่างกายไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีสุขภาพดีเพียงพอ เพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ ประชากรอาจประสบปัญหา เช่น เหนื่อยล้า และไม่มีสมาธิ เด็กอาจมีปัญหาในการเรียนรู้ สตรีมีครรภ์และทารกอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือมีปัญหาเรื่องพัฒนาการ ประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่ำมักรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กต่ำ ส่งผลให้เกิดโรคโลหิตจางหรือระดับธาตุเหล็กในเลือดต่ำ ประเทศดังกล่าวพยายามแก้ไขปัญหานี้ในระดับประชากรโดยการเพิ่มธาตุเหล็กและแร่ธาตุและวิตามินอื่น ๆ (จุลธาตุ) ในอาหารหลักเช่นแป้งสาลี

เราต้องการทราบว่าการเพิ่มธาตุเหล็กในแป้งสาลีเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับธาตุอาหารรองเพิ่มเติมจะช่วยลดภาวะโลหิตจางและการขาดธาตุเหล็กในประชากรทั่วไป เราอยากรู้ด้วยว่ามันทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ เช่นท้องร่วง การติดเชื้อหรือการอักเสบ ท้องผูก คลื่นไส้หรือเสียชีวิต

เราสืบค้นและประเมินหลักฐานอย่างไร

เราค้นหาฐานข้อมูลทางการแพทย์สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ที่ประเมินผลต่อประชากรทั่วไปที่มีอายุมากกว่าสองปีของแป้งสาลีที่เสริมธาตุเหล็กและธาตุอาหารรองอื่น ๆ เทียบกับแป้งสาลีเพียงอย่างเดียวหรือแป้งสาลีที่มีสารอาหารชนิดเดียวกันแต่ไม่มีกาารเติมธาตุเหล็ก RCT เป็นการศึกษาทางการแพทย์ที่สุ่มเลือกบุคคลให้เข้ารับการรักษา (กลุ่มที่มีการรักษา) หรือการรักษาแบบอื่นหรือไม่ได้รับการรักษา (กลุ่มควบคุม) RCT เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่สุด

จากปัจจัยต่างๆเช่นวิธีการศึกษาและความสอดคล้องของการค้นพบในการศึกษา เราจัดหมวดหมู่หลักฐานว่ามีความน่าเชื่อถือสูง ปานกลาง ต่ำ หรือต่ำมาก ความน่าเชื่อถือสูงหมายความว่าเรามั่นใจในหลักฐาน ความน่าเชื่อถือปานกลางหมายความว่าเราค่อนข้างมั่นใจ ความน่าเชื่อถือต่ำหรือต่ำมากหมายความว่าเราไม่แน่ใจหรือไม่แน่ใจมากในความน่าเชื่อถือของหลักฐาน

เราค้นพบอะไร

เราพบ RCT ที่เกี่ยวข้อง 9 เรื่อง ผู้เข้าร่วมการศึกษา ได้แก่ เด็ก 3166 คน หญิงวัยรุ่น และสตรีวัยผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบังกลาเทศ บราซิล อินเดีย คูเวต ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และแอฟริกาใต้ การศึกษาได้ประเมินผลของแป้งสาลีที่มีธาตุเหล็กในรูปแบบต่างๆเพียงอย่างเดียวหรือรวมกับธาตุอาหารรองอื่น ๆ เมื่อเทียบกับแป้งสาลีเพียงอย่างเดียวหรือแป้งสาลีที่มีธาตุอาหารเสริมชนิดเดียวกัน แต่ไม่มีธาตุเหล็ก การศึกษาใช้เวลา 3 ถึง 24 เดือน และรายงานว่ามีภาวะโลหิตจางความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน การขาดธาตุเหล็ก และสถานะของธาตุเหล็ก การศึกษาสองรายการประเมินการติดเชื้อและการอักเสบ ไม่มีการศึกษาใดที่ประเมิน อาการท้องร่วง การติดเชื้อทางเดินหายใจ การเสียชีวิต หรือผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ การศึกษา 8 เรื่อง รายงานแหล่งที่มาของเงินทุนอย่างชัดเจนซึ่งมี 3 เรื่อง ที่ได้รับเงินทุนจากอุตสาหกรรม

ผลการศึกษาที่สำคัญ

แป้งสาลีที่มีธาตุเหล็กอาจมีผลต่อโรคโลหิตจางเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี และอาจมีผลต่อการขาดธาตุเหล็กเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเมื่อเทียบกับแป้งสาลีเพียงอย่างเดียว เราไม่แน่ใจว่าแป้งสาลีที่มีธาตุเหล็กจะเพิ่มความเข้มข้นของฮีโมโกลบินหรือไม่ แป้งสาลีที่มีธาตุเหล็กอาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการอักเสบ

แป้งสาลีที่มีธาตุเหล็กและธาตุอาหารรองอื่น ๆ อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อโรคโลหิตจาง อาจทำให้เกิดความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อการขาดธาตุเหล็ก และอาจช่วยหรือไม่ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน่เมื่อเทียบกับแป้งสาลีเพียงอย่างเดียว

เราไม่แน่ใจอย่างมาก เกี่ยวกับผลของแป้งสาลีที่มีธาตุเหล็กและธาตุอาหารรองอื่น ๆ เมื่อเทียบกับแป้งสาลีที่มีธาตุอาหารรองเหมือนกันแต่ไม่มีธาตุเหล็ก ต่อโรคโลหิตจางและการขาดธาตุเหล็ก เนื่องจากความน่าเชื่อถือของหลักฐานอยู่ในระดับต่ำมาก แป้งสาลีที่มีธาตุเหล็กอาจทำให้ความเข้มข้นของฮีโมโกลบินแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี

นี่หมายความว่าอะไร

เราตัดสินว่าหลักฐานนั้นมีความน่าเชื่อถือในระดับต่ำมากถึงปานกลาง ซึ่งหมายความว่าเราไม่แน่ใจในผลของแป้งสาลีที่มีธาตุเหล็กเสริมในการลดภาวะโลหิตจางและการขาดธาตุเหล็กต่อประชาการในประเทศที่เติมธาตุเหล็กลงในแป้งสาลี เราไม่รู้ว่าการเติมธาตุเหล็กลงในแป้งสาลีทำให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ เนื่องจากไม่มีการศึกษาใดรายงานถึงผลที่ไม่พึงประสงค์

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นข้อมูลล่าสุดถึงเดือนกันยายน 2019

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การรับประทานอาหารที่มีแป้งสาลีเสริมธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียวอาจมีผลต่อโรคโลหิตจางเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยและอาจทำให้การขาดธาตุเหล็กแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เราไม่แน่ใจว่าวิธีการที่ใช้แป้งสาลีที่เสริมธาตุเหล็กจะเพิ่มความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน ซึ่งช่วยเพิ่มความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเลือดได้หรือไม่

การบริโภคอาหารที่ปรุงจากแป้งสาลีที่เสริมธาตุเหล็กร่วมกับธาตุอาหารรองอื่น ๆ มีผลต่อโรคโลหิตจางเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยทำให้การขาดธาตุเหล็กแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยและอาจเพิ่มความเข้มข้นของฮีโมโกลบินหรือไม่ก็ได้

เมื่อเปรียบเทียบกับแป้งเสริมที่มีธาตุอาหารรอง แต่ไม่มีธาตุเหล็กแป้งสาลีที่เสริมธาตุเหล็กและธาตุอาหารรองอื่น ๆ ผลต่อโรคโลหิตจางและการขาดธาตุเหล็กนั้นไม่แน่นอนเนื่องจากมีการประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานว่าต่ำมาก วิธีการที่ใช้อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับความเข้มข้นของฮีโมโกลบินโดยเฉลี่ยในประชากร

ไม่มีการทดลองใดรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผลของวิธีการที่ใช้ต่อผลลัพธ์ด้านสุขภาพอื่น ๆ ยังไม่ชัดเจน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ภาวะโลหิตจางเป็นภาวะที่จำนวนเม็ดเลือดแดง (และส่งผลให้ความสามารถในการรับออกซิเจน) ไม่เพียงพอต่อความต้องการทางสรีรวิทยาของร่างกาย การเสริมแป้งสาลีถือเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ในการลดภาวะโลหิตจางในประชากร

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประโยชน์และอันตรายของการเสริมแป้งสาลีด้วยธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับวิตามินและแร่ธาตุอื่น ๆ ต่อโรคโลหิตจาง สถานะของธาตุเหล็ก และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในประชากรที่มีอายุมากกว่า 2 ปี

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาข้อมูลจาก CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL และฐานข้อมูลอื่น ๆ จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2019

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวม cluster- or individually randomised controlled trials (RCT)ที่ดำเนินการในกลุ่มประชากรทั่วไปจากประเทศใด ๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป วิธีการคือเป็นการเสริมแป้งสาลีด้วยธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับธาตุอาหารรองอื่น ๆ รวมการทดลองเปรียบเทียบรายการอาหารที่ปรุงจากแป้งที่เสริมธาตุเหล็กของข้าวสาลีทุกชนิด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรม 2 คน คัดเลือกการศึกษา รวบรวมข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติอย่างเป็นอิสระต่อกัน เราทำตามวิธีการของ Cochrane ในการทบทวนวรรณกรรมนี้

ผลการวิจัย: 

การสืบค้นของเราพบรายงาน 3048 เรื่อง หลังจากคัดรายการที่ซ้ำกันออกแล้ว เราได้รวมการทดลอง 9 เรื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วม 3166 คนซึ่งดำเนินการในบังกลาเทศ บราซิล อินเดีย คูเวต ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และแอฟริกาใต้ ระยะเวลาของการใช้วิธีการแตกต่างกันไปตั้งแต่ 3 ถึง 24 เดือน การศึกษาหนึ่งรายการดำเนินการในสตรีที่เป็นผู้ใหญ่ และการทดลอง 1 เรื่อง ทำในเด็กและสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์ การทดลองที่รวมอยู่ส่วนใหญ่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงต่ำหรือไม่ชัดเจนในความเสี่ยงของการเกิดอคติสำหรับองค์ประกอบหลักของการเลือก การดำเนินการ หรืออคติในการรายงาน

3 การทดลองใช้เหล็ก 41 มก. ถึง 60 มก. / กก.แป้ง 2 การการทดลอง ใช้เหล็กน้อยกว่า 40 มก. / กก.แป้ง และ 3 การทดลอง ใช้เหล็กมากกว่า 60 มก. / กก.แป้ง หนึ่งการศึกษาใช้เหล็กระดับต่างๆตามประเภทของเหล็กที่ใช้: 80 มก. / กก. สำหรับุเหล็กแบบ electrolytic and reduced และ 40 มก. / กก. สำหรับเฟอร์รัสฟูมาเรต

การศึกษาทั้งหมดที่รวมไว้มีส่วนที่ให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์อภิมาน งานวิจัย 7 เรื่อง เปรียบเทียบแป้งสาลีที่เสริมธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียวกับแป้งสาลีที่ไม่ได้รับการเสริม การศึกษา 3 เรื่อง เปรียบเทียบแป้งสาลีที่เสริมธาตุเหล็กร่วมกับสารอาหารรองอื่น ๆ เทียบกับแป้งสาลีที่ไม่ได้รับการเสริม และการศึกษา 2 เรื่อง เปรียบเทียบแป้งสาลีที่เสริมธาตุเหล็กร่วมกับสารอาหารรองอื่น ๆ เทียบกับแป้งสาลีเสริมธาตุอาหารรองเดียวกัน(แต่ไม่ใช่ธาตุเหล็ก) ไม่มีการศึกษาใดที่เปรียบเทียบแบบ "ไม่มีวิธีการ"

ไม่มีการศึกษาใดที่รายงานถึงผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ (รวมถึงอาการท้องผูก คลื่นไส้อาเจียน รู้สึกแสบร้อนท้องหรือท้องร่วง)

แป้งสาลีเสริมธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียวเทียบกับแป้งสาลีที่ไม่มีธาตุอาหารเสริม (ไม่ใส่สารอาหารรอง)

การเสริมแป้งสาลีด้วยธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียวอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อโรคโลหิตจาง (risk ratio (RR) 0.81, 95% confidence interval (CI) 0.61 ถึง 1.07; การศึกษา 5 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 2200 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการขาดธาตุเหล็ก (RR 0.43, 95% CI 0.17 ถึง 1.07; การศึกษา 3 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 633 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง) และเราไม่แน่ใจว่าแป้งสาลีที่เสริมธาตุเหล็กจะเพิ่มความเข้มข้นของฮีโมโกลบินโดยเฉลี่ย 3.30 (g / L)หรือไม่ (95% CI 0.86 ถึง 5.74; การศึกษา 7 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 2355 คน; มีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลข้างเคียงในเด็ก ยกเว้นความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือการอักเสบที่ระดับรายบุคคล วิธีการที่ใช้อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการอักเสบที่วัดโดย C-reactive protein (CRP) (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

แป้งสาลีเสริมธาตุเหล็กเพียงอย่างเดียวเทียบกับแป้งสาลีที่ไม่มีธาตุอาหารเสริม (ไม่ใส่สารอาหารรอง)

แป้งสาลีที่เสริมธาตุเหล็กร่วมกับสารอาหารรองอื่น ๆ อาจลดหรือไม่ลดภาวะโลหิตจาง (RR 0.95, 95% CI 0.69 ถึง 1.31; การศึกษา 2 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 322 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับความเสี่ยงโดยเฉลี่ยของการขาดธาตุเหล็ก (RR 0.74, 95% CI 0.54 ถึง 1.00; การศึกษา 3 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 387 คน; หลักฐานที่มีความแน่นอนปานกลาง) และอาจเพิ่มหรือไม่เพิ่มความเข้มข้นของฮีโมโกลบินโดยเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) 3.29 , 95% CI -0.78 ถึง 7.36; การศึกษา 3 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 384 คน; หลักฐานที่มีความแน่นอนต่ำ)

ไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับผลข้างเคียงในเด็ก

แป้งสาลีเสริมธาตุเหล็กร่วมกับสารอาหารรองอื่น ๆ เทียบกับแป้งสาลีเสริมที่มีธาตุอาหารรองเหมือนกัน (แต่ไม่ใช่ธาตุเหล็ก)

เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานที่ต่ำมาก ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมจึงไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของแป้งสาลีที่เสริมธาตุเหล็กร่วมกับสารอาหารรองอื่น ๆ เทียบกับแป้งสาลีเสริมที่มีธาตุอาหารรองเดียวกัน (แต่ไม่ใช่ธาตุเหล็ก) ในการลดภาวะโลหิตจาง (RR 0.24, 95% CI 0.08 ถึง 0.71; การศึกษา 1 เรื่อง ผู้เข้าร่วม 127 คนหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และในการลดการขาดธาตุเหล็ก (RR 0.42, 95% CI 0.18 ถึง 0.97; การศึกษา 1 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 127 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) วิธีการที่ใช้อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยกับความเข้มข้นของฮีโมโกลบินโดยเฉลี่ย (MD 0.81, 95% CI -1.28 ถึง 2.89; การศึกษา 2 เรื่อง; ผู้เข้าร่วม 488 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ)

ไม่มีการทดลองที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงในเด็ก การทดลอง 8 ใน 9 เรื่อง รายงานแหล่งที่มาของเงินทุนโดยส่วนใหญ่ซึ่งมีหลายแหล่ง แหล่งเงินทุนไม่ปรากฏว่ามีการบิดเบือนผลลัพธ์ในการทดลองที่ประเมินไว้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2020