ผู้นำความคิดในพื้นที่มีประสิทธิผลในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของบุคลากรสุขภาพและปรับปรุงผลการรักษาของผู้ป่วยหรือไม่

ความเป็นมา

เพื่อปรับปรุงผลต่อผู้ป่วย การใช้หลักฐานจากงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญ วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้อาจเป็นการใช้ผู้นำทางความคิดในพื้นที่ (OLs) OLs คือบุคคลที่ถูกมองว่าน่าคบหา น่าเชื่อถือและมีอิทธิพล และผู้ที่ใช้วิธีการต่างๆ เช่น การเยี่ยมเยียนชุมชนและการสอนกลุ่มย่อย สามารถให้ความรู้แก่บุคลากรสุขภาพและชักชวนให้พวกเขาใช้หลักฐานที่ดีที่สุดที่มีอยู่

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม Cochrane นี้คือการค้นหาว่า OL สามารถชักชวนให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติตามแนวทางที่มีหลักฐานเป็นฐานหรือไม่เมื่อทำการรักษาผู้ป่วยโดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ป่วย นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรม Cochrane ที่เผยแพร่ในปี 2011

ใจความสำคัญ

การใช้ OL อาจช่วยปรับปรุงความสามารถของบุคลากรสุขภาพในการปฏิบัติตามแนวทางตามหลักฐาน แต่เราไม่ทราบว่าผลลัพธ์ของผู้ป่วยจะดีขึ้นหรือไม่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ OL เราจำเป็นต้องทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำจริงและวิธีที่พวกเขาทำ

การทบทวนวรรณกรรมนี้ศึกษาอะไร

ผู้ทบทวนวรรณกรรม Cochrane ได้สืบค้นการศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ประเมินผลของ OL และพบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 24 รายการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่กำหนดเป้าหมายโดยวิธีการของ OL มักเป็นแพทย์ สภาพทางคลินิกแตกต่างกันไปตามการศึกษาต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นมะเร็ง

การเปรียบเทียบหลักคือระหว่างวิธีการใดๆที่รวม OL เปรียบเทียบกับไม่มีวิธีการหรือวิธีการที่ไม่เกี่ยวข้องกับ OL นอกจากนี้เรายังต้องการค้นหาว่าผลของ OL จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ a) วิธีการที่นักวิจัยใช้ในการเลือก OL; b) วิธีการศึกษาที่ OL ใช้เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ หรือ c) ไม่ว่าจะเป็น OL เดี่ยว หรือทีม OL สหสาขาวิชาชีพที่ใช้วิธีการ

เราตรวจสอบว่าวิธีการมีผลต่อการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามหลักฐาน ผลลัพธ์ของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายหรือไม่

อะไรคือผลลัพธ์หลักของการทบทวนวรรณกรรมนี้

เรารวมการศึกษา 24 รายการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล 337 แห่ง, สถานพยาบาลปฐมภูมิ 350 แห่ง, บุคลากรทางการแพทย์ 3005 คน และผู้ป่วย 29,167 คน (ไม่ใช่ทุกการศึกษาที่รายงานข้อมูลนี้) การศึกษาส่วนใหญ่มาจากอเมริกาเหนือ (N = 20) และทั้งหมดดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูง การศึกษา 18 จาก 24 รายงานผลของการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามหลักฐานของแพทย์

การทบทวนวรรณกรรมพบว่า โดยรวมแล้ววิธีการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ OL อาจช่วยปรับปรุงการปฏิบัติตามการปฏิบัติตามหลักฐานของบุคลากรสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ผลแตกต่างกันไปภายในและระหว่างการศึกษา ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลางสำหรับการเปรียบเทียบทั้งหมด ผลบางอย่างชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะมีผลเชิงลบเล็กน้อยของวิธีการของ OL ต่อผลบางอย่าง ซึ่งอาจเกิดจาก OL ให้ความสำคัญของผลบางอย่าง โดยยอมเสียผลอื่นๆ หรือความแตกต่างพื้นฐานอาจทำให้เข้าใจผิดถึงผลลบในการติดตามผล

เรารู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับประสิทธิผลของ OL ต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วย เนื่องจากมีการศึกษาเพียงไม่กี่รายการที่รายงานผลลัพธ์ของผู้ป่วยและความเชื่อมั่นของหลักฐานนี้ต่ำมาก ไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เราไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการเลือก OL มีผลต่อประสิทธิผลหรือไม่ เนื่องจากใช้วิธีเดียวกันในการศึกษาส่วนใหญ่ เราไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีการศึกษาประเภทใดที่ OL นำไปใช้ในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมีประสิทธิผลมากที่สุด เนื่องจากในการศึกษาจำนวนมากมีคำอธิบายเพียงเล็กน้อย สุดท้ายนี้ เราไม่สามารถบอกได้ว่าทีม OL มีประสิทธิผลมากกว่า OL เดี่ยวหรือไม่ เพราะไม่มีการเปรียบเทียบ

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมสืบค้นการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์จนถึงกรกฎาคม 2018

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ผู้นำทางความคิดในพื้นที่เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับวิธีการอื่นๆ สามารถมีประสิทธิผลในการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐาน แต่ประสิทธิผลแตกต่างกันไปทั้งภายในและระหว่างการศึกษา ผลลัพธ์ของผู้ป่วยมีความไม่แน่นอน ไม่ทราบค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าของวิธีการ ผลเหล่านี้ได้จากการศึกษาที่แตกต่างกันในประเภทของวิธีการ บริบท และผลลัพธ์ ในการศึกษาส่วนใหญ่ บทบาทและการกระทำของ OL ไม่ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลได้ ยังไม่ชัดเจนว่าวิธีการที่ใช้ในการเลือก OL มีความสำคัญต่อประสิทธิผลหรือไม่ หรือผลจะแตกต่างกันหรือไม่หากความรู้ถูกส่งโดย OL เดี่ยวหรือโดยทีม OL ของสหสาขาวิชาชีพ การวิจัยเพิ่มเติมอาจช่วยให้เราเข้าใจว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อประสิทธิผลของ OL อย่างไร

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การปฏิบัติทางคลินิกไม่ได้อิงตามหลักฐานเชิงประจักษ์เสมอไป ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถปรับผลลัพธ์ของผู้ป่วยให้เหมาะสมได้ ผู้นำทางความคิดในพื้นที่ (OLs) คือบุคคลที่ถูกมองว่าน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ ซึ่งเผยแพร่และใช้หลักฐานที่ดีที่สุด เช่น โดยการสอนแบบตัวต่อตัวแบบไม่เป็นทางการ หรือการให้การศึกษาโดยการเยี่ยมเยียนในชุมชน การใช้ OL เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเชื่อมช่องว่างระหว่างหลักฐานและการปฏิบัติ นี่เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรม Cochrane ที่เผยแพร่ในปี 2011

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของผู้นำความคิดเห็นในพื้นที่เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติตามตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของบุคลากรสุขภาพ และผลลัพธ์ของผู้ป่วย

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น CENTRAL, MEDLINE, Embase, ฐานข้อมูลอื่นๆ อีก 3 แห่ง และทะเบียนการทดลอง 2 แหล่ง ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2018 ร่วมกับการค้นหารายการอ้างอิงของการศึกษาที่รวบรวมไว้และติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราพิจารณาการศึกษาแบบสุ่มที่เปรียบเทียบผลของผู้นำความคิดเห็นในพื้นที่ ไม่ว่าจะโดยลำพัง หรือร่วมกับวิธีการเพียงอย่างเดียวหรือมากกว่า เพื่อเผยแพร่การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ กับไม่มีวิธีการใด วิธีการเดียว หรือมากกว่า 1 วิธีการ การศึกษาที่เข้าเกณฑ์คือการศึกษาที่รายงานการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญ เช่น เปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่ได้รับการสั่งยาเฉพาะหรือผลลัพธ์ด้านสุขภาพ หรือทั้ง 2 อย่าง เรารวมการศึกษาทั้งหมดโดยไม่ขึ้นกับวิธีการที่ใช้ในการเลือก OL

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนมาตรฐานของ Cochrane ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ การเปรียบเทียบหลักคือ (i) ระหว่างวิธีการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ OL (OL เพียงอย่างเดียว, OL ร่วมกับวิธีการอื่นอย่างน้อย 1 วิธีขึ้นไป) เทียบกับวิธีการแบบเปรียบเทียบใดๆ (ไม่ใช้วิธีการใด, มีวิธีการที่ใช้เพียงอย่างเดียว หรือมีวิธีการที่ใช้มากกว่า 1 วิธี) เรายังทำการเปรียบเทียบรองอีก 4 รายการ: ii) ใช้ OL เพียงอย่างเดียวเทียบกับการไม่ใช้มีวิธีการใดๆ, iii) ใช้ OL เพียงอย่างเดียวเทียบกับการใช้วิธีการเพียงอย่างเดียว, iv) ใช้ OL ร่วมกับใช้วิธีการอื่นอย่างน้อย 1 วิธีขึ้นไป เทียบกับ การใช้วิธีการอื่นอย่างน้อย 1 วิธีขึ้นไป และ v ) ใช้ OLs ร่วมกับใช้วิธีการอื่นอย่างน้อย 1 วิธีขึ้นไป เทียบกับ การไม่ใช้วิธีการใดๆ

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 24 รายการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลมากกว่า 337 แห่ง, สถานพยาบาลปฐมภูมิ 350 แห่ง, บุคลากรสุขภาพ 3005 คน และผู้ป่วย 29,167 คน (ไม่ใช่ทุกการศึกษาที่รายงานข้อมูลนี้) การศึกษาส่วนใหญ่มาจากอเมริกาเหนือ และทั้งหมดดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูง มีการศึกษา 18 รายการจากการศึกษาเหล่านี้ (การเปรียบเทียบ 21 รายการ และผลลัพธ์การปฏิบัติตาม 71 รายการ) ให้ข้อมูลในการคำนวณ median adjusted risk difference (RD) สำหรับการเปรียบเทียบหลัก ระยะเวลาติดตามผลเฉลี่ย 12 เดือน (ช่วง 2 ถึง 30 เดือน) ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าวิธีการของ OL อาจเพิ่มการปฏิบัติตามหลักฐานของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพด้วยการปฏิบัติตามหลักฐาน (เพิ่มขึ้น 10.8% ในการปฏิบัติตามข้อกำหนด, interquartile range (IQR): 3.5% ถึง 14.6%; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

ผลลัพธ์สำหรับการเปรียบเทียบรองยังชี้ให้เห็นว่า OL อาจเพิ่มการปฏิบัติตามหลักฐาน (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง): i) ใช้ OL เพียงอย่างเดียวเมื่อเทียบกับการไม่ใช้วิธีการใด: RD (IQR): 9.15% (-0.3% ถึง 15%); ii) ใช้ OL เพียงอย่างเดียวเทียบกับการใช้วิธีการอื่นเพียงอย่างเดียว: RD (ช่วง): 13.8% (12% ถึง 15.5%); iii) ใช้ OLs ร่วมกับการใช้วิธีการอื่นอย่างน้อย 1 อย่างขึ้นไป เทียบกับ การใช้วิธีการอื่นที่เป็นวิธีการเดียวกันอย่างน้อย 1 อย่างขึ้นไป: RD (IQR): 7.1% (-1.4% ถึง 19%); iv) ใช้ OLs ร่วมกับการใช้วิธีการอื่นอย่างน้อย 1 อย่างขึ้นไป เทียบกับ การไม่ใช้วิธีการใดๆ: RD (IQR): 10.25% (0.6% ถึง 15.75%)

ไม่เชื่อมั่นว่า การใช้ OL เพียงอย่างเดียว หรือร่วมกับวิธีการอื่นๆ อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ดีขึ้น (การศึกษา 3 รายการ; 5 dichotomous outcomes) เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมาก สำหรับการเปรียบเทียบรอง 2 รายการ พบว่า ค่า IQR ได้รวมความเป็นไปได้ที่จะมีผลกระทบด้านลบเล็กน้อยจากวิธีการของ OL คำอธิบายที่เป็นไปได้สำหรับผลกระทบเชิงลบในบางครั้ง ตัวอย่างเช่น ความเป็นไปได้ที่ OL อาจจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์บางอย่าง โดยเสียอย่างอื่น หรือความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ไม่ได้พิจารณาการวัดตอนเริ่มต้น อาจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลเชิงลบของวิธีการในการติดตามผล ไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนหรือความคุ้มค่า

เราไม่สามารถระบุประสิทธิผลเชิงเปรียบเทียบของวิธีการต่างๆ ในการเลือก OL ได้ เนื่องจากการศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธี Sociometric และเราไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีใดที่มีประสิทธิผลมากที่สุดที่ OL ใช้ในการให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานของพวกเขา เนื่องจากวิธีการเหล่านี้อธิบายได้ไม่ดีในการศึกษาส่วนใหญ่ นอกจากนี้ เราไม่สามารถระบุได้ว่า OL แบบทีมมีประสิทธิผลมากกว่า OL เดี่ยวหรือไม่

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9 กรกฎาคม 2021

Tools
Information