போட்காஸ்ட்: குழந்தை பெற்ற பெண்களுக்கான வைட்டமின் A உபச்சத்து

குழந்தைப் பிறப்பிற்கு பின் எடுத்துக்கொள்ளும் வைட்டமின் A உபச்சத்தின் மீதான புதுப்பிக்கப்பட்ட திறனாய்வை, ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில் மற்றும் ஜெர்மனியிலிருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் மார்ச் 2016ல் மேற்கொண்டனர். அதின் முக்கிய முடிவுகள் இங்கே வழங்கப்படுகிறது.

இந்த வலையொலியின் ஆங்கில பதிப்பை தமிழில் மொழிபெயர்த்து, ஒலிப்பதிவு செய்து வழங்குவது யுனிவர்சிட்டி ஆப் ஆக்ஸ்போர்ட்-லிருந்து  சிந்தியா ஸ்வர்ணலதா ஸ்ரீகேசவன்.    குழந்தைப் பிறப்பிற்கு பின் எடுத்துக்கொள்ளும் வைட்டமின் A உபச்சத்தின் மீதான புதுப்பிக்கப்பட்ட திறனாய்வை, ஆஸ்திரேலியா, பிரேசில் மற்றும் ஜெர்மனியிலிருந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் மார்ச் 2016ல் மேற்கொண்டனர். அதின் முக்கிய முடிவுகள் இங்கே வழங்கப்படுகிறது.