Acuratețea scalelor AVC pre-spitalicești pentru identificarea persoanelor cu accident vascular cerebral (AVC) sau atac ischemic tranzitoriu (AIT)

Introducere

Accidentul vascular cerebral este o afecțiune medicală care pune în pericol viața, în care țesutul cerebral este lezat. Acest lucru poate fi cauzat de un cheag care blochează alimentarea cu sânge a unei părți a creierului sau de o hemoragie cerebrală. Dacă simptomele se rezolvă în 24 de ore, fără consecințe de durată, afecțiunea se numește atac ischemic tranzitoriu (mini AVC). Tratamentul eficient depinde de identificarea precoce a accidentului vascular cerebral, iar orice întârziere poate duce la leziuni cerebrale sau la deces.

Serviciile medicale de urgență sunt primul punct de contact pentru persoanele care prezintă simptome sugestive pentru un AVC. Personalul medical pre-spitalicesc ar putea identifica cu mai multă precizie persoanele cu AVC dacă ar folosi liste de verificare numite scale de recunoaștere a accidentului vascular cerebral. Astfel de scale includ simptome și alte informații ușor de obținut. Un rezultat pozitiv la aplicarea acestei scale indică un risc ridicat de AVC și necesitatea unei evaluări de specialitate urgente. Scalele nu diferențiază între un AVC sau AIT; acestă diferențiere va fi ulterior făcută în spital de către un neurolog sau un medic specialist în accidente vasculare cerebrale.

Obiectivul nostru a fost de a analiza dovezile privind acuratețea cu care scalele de recunoaștere a accidentului vascular cerebral pot detecta un AVC sau AIT atunci când sunt utilizate de către paramedici sau alt personal medical pre-spitalicesc, care reprezintă primul contact cu persoanele suspecte de accident vascular cerebral.

Caracteristicile studiului

Dovezile sunt actualizate până la 30 ianuarie 2018. Am inclus studiile care au evaluat acuratețea scalelor de recunoaștere a AVC atunci când sunt aplicate adulților suspectați de AVC în afara spitalului.

Am inclus 23 de studii care au evaluat următoarele scale: Cincinnati Prehospital Stroke Scale (CPSS; 11 studii), Recognition of Stroke in the Emergency Room (ROSIER; 8 studii), Face Arm Speech Time (FAST; 5 studii), Los Angeles Prehospital Stroke Scale (LAPSS; 5 studii), Melbourne Ambulance Stroke Scale (MASS; 3 studii), Ontario Prehospital Stroke Screening Tool (OPSST; 1 studiu), Medic Prehospital Assessment for Code Stroke (MedPACS; 1 studiu) și PreHospital Ambulance Stroke Test (PreHAST; 1 studiu). Nouă studii au comparat două sau mai multe scale la aceleași persoane. Rezultatele a cinci studii au fost combinate pentru a estima acuratețea scalei ROSIER în Unitatea de primiri urgențe (UPU) și cinci studii pentru a estima acuratețea scalei LAPSS atunci când este utilizată de medicii de pe ambulanță.

Calitatea dovezilor din literatură

Multe dintre studii au fost de calitate slabă sau neclară și nu am putut fi siguri că rezultatele lor sunt valide.

Rezultate cheie privind acuratețea scalelor AVC pre-spitalicești evaluate

Au existat diferențe considerabile între studii în ceea ce privește participanții incluși și alte caracteristici. În consecință, studii care au evaluat aceeași scală au raportat rezultate variabile.

Am combinat cinci studii care au evaluat utilizarea scalei ROSIER în UPU și am obținut o sensibilitate medie de 88% (88 din 100 de persoane cu AVC/AIT vor fi identificate ca pozitivi prin scala ROSIER). Nu am reușit să obținem o estimare a specificității (câte persoane fără AVC/AIT vor fi identificate ca negativi).

De asemenea, am combinat rezultatele pentru scala LAPSS, dar studiile incluse au fost de o calitate slabă și rezultatele s-ar putea să nu fie valide. Restul scalelor au fost evaluate într-un număr mai mic de studii sau rezultatele au fost prea variabile pentru a fi combinate statistic.

Un număr mic de studii au comparat două sau mai multe scale aplicate acelorași participanți. Astfel de studii au mai multe șanse de a produce rezultate valide, deoarece scalele sunt utilizate în aceleași circumstanțe. Aceștia au raportat că, la UPU, scalele ROSIER și FAST au avut o acuratețe similară, dar scala ROSIER a fost evaluată în mai multe studii. Atunci când a fost utilizat de către personalul de pe ambulanță, CPSS a identificat mai multe persoane cu AVC/AIT în toate studiile, dar, la fel au fost identificate ca fiind fals pozitive și mai multe persoane fără AVC/AIT.

Concluzii

Dovezile actuale sugerează că scala CPSS ar trebui să fie utilizată de către medicii de pe ambulanță în teren. Sunt necesare cercetări suplimentare pentru a estima proporția de rezultate false și pentru a stabili dacă ar trebui utilizate scale alternative, cum ar fi MASS și ROSIER, care ar putea avea o sensibilitate comparabilă, dar o specificitate mai mare, pentru a obține o mai bună acuratețe generală. În Unitatea de Primiri Urgențe, ROSIER ar trebui să fie scala de elecție. Într-un grup de 100 de persoane, dintre care 62 au AVC/AIT, scala va rata în medie șapte persoane cu AVC/AIT (variind între 3 și 16). Din cauza numărului mic de studii care au evaluat scalele într-un cadru specific, a calității slabe, a diferențelor substanțiale în ceea ce privește caracteristicile studiilor și a variabilității rezultatelor, aceste constatări ar trebui tratate cu prudență și necesită verificare ulterioară prin studii mai bine concepute.

Translation notes: 

Nota traducătorului: Această traducere a fost realizată pentru Cochrane România de Ana-Maria Băbălău, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București.

Tools
Information