Jakie są korzyści i zagrożenia związane z operacją Roux-en-Y bez cięcia po usunięciu dolnej części żołądka w leczeniu raka żołądka?

Kluczowe informacje

- Porównując rekonstrukcję Roux-en-Y bez cięcia i rekonstrukcję Billroth II, oba zabiegi mogą być podobne pod względem poważnych powikłań pooperacyjnych, częstości występowania nieszczelności zespolenia i zmian masy ciała, ale nie mamy pewności co do większości tych wyników. Nieprzecięta rekonstrukcja Roux-en-Y może zmniejszyć występowanie refluksu żółciowego, ale może mieć niewielki lub żaden wpływ na występowanie zapalenia błony śluzowej pozostałej części żołądka.

- W porównaniu z rekonstrukcją Roux-en-Y (z cięciem), rekonstrukcja Roux-en-Y bez cięcia może mieć niewielki lub żaden wpływ na poważne powikłania pooperacyjne i częstość występowania nieszczelności zespolenia. Może to zwiększyć występowanie refluksu żółciowego, ale może mieć niewielki lub żaden wpływ na występowanie zapalenia pozostałej części żołądka i przełyku. Jesteśmy bardzo niepewni co do powyższych wyników.

Czym jest rak żołądka i jak można go leczyć?

Rak żołądka należy do najczęstszych rodzajów raka na świecie. Gdy rak ten zostanie wykryty w dolnej części żołądka, powszechnym sposobem leczenia jest usunięcie tej części. Operacja ta znana jest jako dystalna gastrektomia. Po usunięciu części żołądka chirurdzy muszą wykonać kolejną operację, aby połączyć pozostałą część żołądka z jelitem cienkim, w celu zapewnienia dalszej pracy układu pokarmowego.

Ta operacja ponownego połączenia ma kluczowe znaczenie dla rekonwalescencji pacjenta i długoterminowego zdrowia. Jedna konkretna metoda, zwana techniką Roux-en-Y bez cięcia, ma na celu zmniejszenie powikłań po operacji. Wśród specjalistów medycznych trwa jednak debata na temat tego, czy metoda ta oferuje więcej korzyści i czy jest bezpieczniejsza w porównaniu z innymi technikami chirurgicznymi.

Jaki był cel tego badania?

Chcieliśmy dowiedzieć się, czy rekonstrukcja Roux-en-Y bez cięcia po dystalnej gastrektomii z powodu raka żołądka jest lepsza niż inne metody rekonstrukcji pod kątem:

- Jakości życia związanej ze zdrowiem, mierzonej co najmniej sześć miesięcy po operacji

- Poważnych powikłań pooperacyjnych w ciągu 30 dni od zabiegu

- Występowania nieszczelności zespolenia (gdy miejsce, w którym chirurg połączył lub ponownie połączył różne części układu pokarmowego, zwane zespoleniem, zaczyna przeciekać) w ciągu 30 dni po operacji.

- Zmiany masy ciała w stosunku do masy początkowej, mierzonej co najmniej sześć miesięcy po operacji

- Występowania refluksu żółciowego, stanu zapalnego w pozostałej części żołądka lub stanu zapalnego przełyku, mierzonych co najmniej sześć miesięcy po operacji.

Co zrobiliśmy?

Szukaliśmy badań, w których porównano rekonstrukcję Roux-en-Y bez cięcia z innymi rodzajami rekonstrukcji (Billroth I, Billroth II i zwykła Roux-en-Y) po dystalnej gastrektomii z powodu raka żołądka. Porównano i podsumowano wyniki badań oraz oceniono rzetelność danych naukowych, opierając się na czynnikach takich jak metody badawcze czy wielkość próby.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 10 badań z udziałem 1365 osób, przeprowadzonych w Chinach i Korei Południowej. Spośród nich osiem badań, które obejmowały 1167 uczestników, dostarczyło dane do naszych analiz.

W naszym porównaniu rekonstrukcji bez cięcia Roux-en-Y i Billroth II, rekonstrukcja Roux-en-Y bez cięcia może mieć niewielki lub żaden wpływ na poważne powikłania pooperacyjne, częstość występowania nieszczelności zespolenia i występowanie zapalenia błony śluzowej pozostałej części żołądka, ale nie mamy pewności co do tych wyników. Może to mieć niewielki lub żaden wpływ na zmiany masy ciała, ale może zmniejszyć występowanie refluksu żółciowego.

W naszym porównaniu rekonstrukcji Roux-en-Y bez cięcia z rekonstrukcją Roux-en-Y, rekonstrukcja Roux-en-Y bez cięcia może mieć niewielki lub żaden wpływ na poważne powikłania pooperacyjne i częstość występowania nieszczelności zespolenia. Może to zwiększyć występowanie refluksu żółciowego, ale może mieć niewielki lub żaden wpływ na występowanie zapalenia pozostałej części żołądka i przełyku. Jesteśmy bardzo niepewni co do powyższych wyników.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Mamy niewielkie zaufanie do odnalezionych danych naukowych, ponieważ badania były niskiej jakości. Co więcej, bardzo niewiele badań zaraportowało nasze główne punkty końcowe. Jest prawdopodobne, że przyszłe badania mogą zmienić nasze rozumienie tego tematu. Potrzebne są bardziej kompleksowe badania, aby dostarczyć jaśniejszych i bardziej wiarygodnych odpowiedzi.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Dane naukowe są aktualne do listopada 2023 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Krystian Kalinowski Redakcja: Małgorzata Maraj

Tools
Information