Leczenie uporczywego bólu u osób torturowanych

Najważniejsza informacja

Nie ma wystarczających danych naukowych dotyczących jakichkolwiek metod długotrwałego leczenia bólu spowodowanego torturami.

Wprowadzenie

Problemy psychologiczne związane z torturami, takie jak: depresja i zespół stresu pourazowego (ang: post-traumatic stress disorder; PTSD) stanowią ważną kwestię w opiece zdrowotnej uchodźców. Problemy fizyczne występujące u osób torturowanych mogą być przeoczane przez personel medycznych zajmujący się zdrowiem psychicznym. Osoby, które przeżyły tortury często cierpią z powodu długotrwałego bólu, który zwykle dotyczy mięśni i stawów.

Charakterystyka badań

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy jakiekolwiek leczenie jest skuteczne w łagodzeniu bólu i zmniejszeniu niesprawności oraz niepokoju u osób, które doświadczyły tortur. Przeszukaliśmy piśmiennictwo naukowe do lutego 2017 roku i odnaleźliśmy trzy badania z randomizacją (badania kliniczne, w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej z dwóch lub więcej grup).

Główne wyniki

W dwóch badaniach (58 uczestników) poznawczą terapię behawioralną (ang: cognitive behavioral therapy,CBT; terapia oparta na rozmowie, która pomaga ludziom zmieniać ich sposób myślenia i zachowania) połączoną z nauką kontroli mięśni i oddechu porównywano z brakiem leczenia; wyniki tych badań połączyliśmy w niniejszej analizie. W żadnym z badań nie wykazano istotnej poprawy w zakresie bólu, zmniejszenia niepełnosprawności lub stresu w ciągu 8 do 13 tygodni leczenia. Jedno badanie (30 uczestników) porównywało złożoną terapię manualną z indywidualną terapią bólu dolnego odcinka pleców, jednak wyników tych nie można było połączyć z pozostałymi dwoma badaniami. W badaniu stwierdzono brak różnic w łagodzeniu bólu, jednak zaobserwowano, że interwencje psychologiczne zmniejszają niesprawność i niepokój pod koniec zastosowanego leczenia.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy jakość danych naukowych pochodzących z włączonych badań używając czterech poziomów jakości: bardzo niska, niska, umiarkowana lub wysoka. Bardzo niska jakość danych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni otrzymanych wyników. Wysoka jakość danych naukowych oznacza, że jesteśmy bardzo pewni co do otrzymanych wyników. Jakość danych naukowych dotyczących łagodzenia bólu, zmniejszenia niepokoju oraz niesprawności była bardzo niska. Niska jakość danych wynikała z faktu, iż badania były małe, o słabej metodologii i dużej utracie uczestników w trakcie trwania badania.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information