Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS) w leczeniu przewlekłego bólu odcinka szyjnego kręgosłupa

Cel przeglądu

Jakie są korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania TENS u osób z przewlekłym (trwającym >12 tygodni) bólem odcinka szyjnego kręgosłupa?

Wprowadzenie

Przewlekły ból odcinka szyjnego kręgosłupa definiuje się jako jakikolwiek ciągły ból w okolicy kręgosłupa szyjnego, który rozciąga się od podstawy głowy do górnej części barku, trwający co najmniej 12 tygodni, zwykle związany z ograniczeniem ruchów szyi. TENS to popularna metoda leczenia przewlekłego bólu szyi. Zabieg opiera się na wykorzystaniu urządzenia, które dostarcza prąd elektryczny do skóry, aby zmniejszać dolegliwości bólowe. Chociaż TENS jest szeroko stosowana w praktyce klinicznej, brak jest dowodów na temat korzyści i zagrożeń wynikających ze stosowania tej metody leczenia u osób z przewlekłym bólem odcinka szyjnego kręgosłupa.

Okres wyszukiwania danych

Uwzględniliśmy badania opublikowane do 9 listopada 2018 r.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączono 7 badań, które obejmowały łącznie 651 uczestników (średnia wieku od 31,7 do 55,5 roku) z przewlekłym bólem szyjnego odcinka kręgosłupa. Każde badanie obejmowało od 30 do 218 uczestników. Poddano ich zabiegom z wykorzystaniem prądów TENS albo interwencji kontrolnej (placebo lub inny rodzaj leczenia). Badania różniły się znacznie pod względem czasu trwania pojedynczej sesji TENS (od 20 do 60 minut), liczby sesji (od 1 do 12) i całkowitego czasu trwania programu leczenia (od 1 do 45 dni).

Główne wyniki

Ze względu na różnice pomiędzy poszczególnymi badaniami zdecydowaliśmy, że łączenie ich wyników nie będzie właściwe. Spośród 7 uwzględnionych badań, w 2 wykazano, że stosowanie TENS nie było skuteczniejsze niż leczenie nieaktywne (placebo) pod względem zmniejszenia dolegliwości bólowych szyi u uczestników badań. W żadnym z włączonych badań nie oceniano stopnia niepełnosprawności ani zdarzeń niepożądanych.

Wiarygodność danych naukowych

Istnieją dane naukowe o bardzo niskiej wiarygodności dotyczące efektów wykorzystania TENS w leczeniu przewlekłego bólu odcinka szyjnego kręgosłupa.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Tomasz Jurys Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information