Stosowanie buprenorfiny w leczeniu bólu neuropatycznego u dorosłych

Ból neuropatyczny powstaje wskutek uszkodzenia nerwów. Ból ten różni się od bólu przewodzonego przez zdrowe nerwy, spowodowanego uszkodzeniem tkanek (np. w wyniku upadku lub zwyrodnienia stawów kolanowych). W leczeniu tego bólu stosowane są często inne leki niż te zwykle uważane za przeciwbólowe i przyjmowane w przypadku bólu w wyniku uszkodzenia tkanek. Leki stosowane w terapii depresji lub padaczki mogą być bardzo skuteczne u niektórych osób z bólem neuropatycznym. Ponadto w leczeniu bólu neuropatycznego niekiedy stosuje się opioidowe leki przeciwbólowe.

Morfina jest przykładem opioidowego leku przeciwbólowego. Morfina ma pochodzenie roślinne, ale wiele opioidów powstaje również na drodze syntezy chemicznej, a nie ekstrakcji z roślin. Buprenorifna jest jednym z syntetycznych opioidów. Jest ona dostępna w wielu krajach jako środek przeciwbólowy, może być podawana dożylnie lub w postaci tabletek podjęzykowych lub jako plastry naklejane na skórę.

W czerwcu 2015 roku poszukiwaliśmy badań klinicznych dotyczących stosowania buprenorfiny w bólu neuropatycznym u osób dorosłych. Nie odnaleźliśmy żadnych badań, które spełniałyby kryteria włączenia do naszego przeglądu.

Nie istnieją dane naukowe na poparcie lub odrzucenie sugestii, że buprenorfina działa w jakiejkolwiek postaci bólu neuropatycznego. Niezbędne są duże, odpowiednio przeprowadzone nowe badania kliniczne, aby dostarczyć danych potwierdzających skuteczność buprenorfiny w leczeniu bólu neuropatycznego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information
Share/Save