Leczenie farmakologiczne stosowane w celu zaprzestania palenia tytoniu w ciąży

Palenie tytoniu w ciąży jest szkodliwe zarówno dla kobiet, jak i dla dzieci. Kobiety które kontynuują palenie tytoniu w ciąży są na ogół biedniejsze, gorzej wykształcone i prawdopodobnie nie mają partnera lub ich partner jest palaczem.

Leki wspomagające zaprzestanie palenia tytoniu obejmują nikotynową terapię zastępczą (NTZ), bupropion oraz wareniklinę. E-papierosy zawierają nikotynę i niektórzy palacze stosują je w celu uniknięcia palenia tytoniu. Bezpieczeństwo oraz skuteczność leków wspomagających zaprzestanie palenia oraz e-papierosów nie są znane. W niniejszej aktualizacji przeglądu poszukiwano danych naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków wspomagających zaprzestanie palenia tytoniu lub e-papierosów u kobiet w ciąży i odnaleziono 9 badań z randomizacją, które obejmowały łącznie 2210 kobiet. W badaniach tych oceniano skuteczność stosowania NTZ łącznie ze wsparciem behawioralnym (poradnictwem antynikotynowym), z wyjątkiem jednego małego badania dotyczącego bupropionu, które obejmowało jedynie 11 kobiet. Ograniczone dane naukowe pochodzące ze wszystkich tych badań sugerują, że stosowanie NTZ łącznie ze wsparciem behawioralnym może pomóc kobietom zaprzestać palenia tytoniu w późniejszym okresie ciąży. Jednak analizując wyniki pochodzące wyłącznie z wysokiej jakości badań z grupą kontrolną otrzymującą placebo, stwierdzono, że NTZ nie jest skuteczniejsza niż placebo.

Nie ma wystarczających danych naukowych, aby móc stwierdzić czy stosowanie NTZ ma pozytywny lub negatywny wpływ na wskaźniki poronień, martwych urodzeń, przedwczesnych porodów (przed 37 tygodniem ciąży), małą masę urodzeniową (poniżej 2500 g), przyjęcia dzieci na oddziały intensywnej opieki neonatologicznej lub zgony wśród noworodków, albo czy wpływało na średnią masę urodzeniową u noworodków. Jednak w 1 badaniu, w którym noworodki obserwowano do drugiego roku życia stwierdzono, że u dzieci urodzonych przez kobiety, które podczas randomizacji przydzielono do grupy, w której stosowano NTZ większe było prawdopodobieństwo zdrowego rozwoju.

Skutki uboczne odnotowane w grupie kobiet stosujących NTZ obejmowały: ból głowy, nudności oraz reakcje miejscowe (np. podrażnienie skóry wywołane przez plastry lub nieprzyjemny smak gumy do żucia).

Badania, w których oceniano odsetek pacjentek stosujących się do zaleceń lekarskich stwierdzono, że był on ogólnie mały, a większość kobiet nie przyjmowała NTZ, którą im oferowano lub przepisywano.

Konieczne jest zebranie większej liczby danych naukowych, w szczególności pochodzących z badań z grupą kontrolną otrzymującą placebo, w których oceni się skuteczność stosowania większych dawek NTZ, zachęci większy odsetek pacjentów do przestrzegania zaleceń lekarskich i podda obserwacji noworodki aż do okresu późnego dzieciństwa.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information
Share/Save