Sultiam jako leczenie uzupełniające padaczki

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Padaczka to często występująca choroba neurologiczna (mózgu), która charakteryzuje się nawracającymi napadami drgawkowymi. Większość pacjentów dobrze reaguje na tradycyjne leki przeciwdrgawkowe, jednak u około 30% chorych (nie reagujących na leki) mogą nadal występować drgawki.

Sultiam to lek przeciwdrgawkowy, który jest szeroko stosowany w niektórych krajach europejskich i Izraelu (lek ten nie posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej; przyp.tłum.). Czasami stosowany jest jako lek dodatkowy (uzupełniający) do terapii przeciwdrgawkowej u osób, które nie reagują na dotychczasowe leczenie.

Co oceniali badacze

Zespół badaczy Cochrane chciał ocenić, jaka jest skuteczność sultiamu jako leku uzupełniającego u osób, które nie odpowiadają na standardowe leczenie przeciwdrgawkowe.

Badania z randomizacją dostarczają najbardziej wiarygodnych danych dotyczących stosowania leków. Zespół autorów poszukiwał badań klinicznych z randomizacją opublikowanych do 11 sierpnia 2015 r., w których oceniano stosowanie sultiamu jako leczenia uzupełniającego w porównaniu z placebo (środek obojętny) lub z innym lekiem przeciwdrgawkowym.

Co ustalili badacze

Badacze znaleźli jedno odpowiadające badanie obejmujące 37 uczestników - były to niemowlęta lub bardzo małe dzieci w wieku od 2 do 15 miesięcy. U wszystkich pacjentów zdiagnozowano zespół Westa, który jest jednym z rodzajów padaczki. U dzieci do leczenia włączono pirydoksynę (lek przeciwdrgawkowy), a trzy dni wcześniej rozpoczęto u nich również podawanie sultiamu lub placebo. Uczestnicy (opiekunkowie dzieci; przyp.tłum.) nie wiedzieli, jaki rodzaj leczenia uzupełniającego otrzymują dzieci. Badanie trwało dziewięć dni.

To jedno badanie sugeruje, że sultiam może znosić drgawki u pacjentów z zespołem Westa, którzy nie odpowiadają na leczenie pirydoksyną. Jednak mała liczba uczestników badania oraz krótki okres obserwacji powoduje, że nie jesteśmy pewni, czy wyniki można uznać za wiarygodne.

Dalsze badania z randomizacją są niezbędne w celu sformułowania ostatecznych wniosków dotyczących skutecznosci sultiamu jako leczenia uzupełniającego w zespole Westa oraz innych typach padaczki oraz ustalenia potencjalnych działań niepożądanych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Share/Save