Badania kontrole ogólnego stanu zdrowia w celu zmniejszenia zachorowań i zgonów

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Badania kontrole ogólnego stanu zdrowia obejmują szereg badań osoby, która nie czuje się chora, a ich celem jest wczesne zdiagnozowanie choroby, zapobieganie jej rozwojowi lub upewnienie się, że wszystko jest w normie. W niektórych krajach badania kontrolne stanu zdrowia są częstym elementem opieki zdrowotnej. Wiele osób wierzy, że badania kontrolne mają sens, ale doświadczenia dotyczące udziału w programach badań przesiewowych w kierunku poszczególnych chorób wskazują, że korzyści mogą być mniejsze niż oczekiwano, a efekty negatywne (szkody) większe. Jedną z możliwych szkód wynikających z badań kontrolnych jest diagnoza i leczenie stanów, które nie spowodowałyby w przyszłości objawów lub zgonu. Stwierdzenie tych stanów jest w związku z powyższym zbyteczne i niesie za sobą ryzyko niepotrzebnego leczenia.

Zidentyfikowaliśmy 16 badań z randomizacją, w których porównywano grupę dorosłych, którym oferowano badania kontrolne ogólnego stanu zdrowia z grupą w której takich badań nie oferowano. Wyniki były dostępne w przypadku 14 badań, obejmujących 182 880 uczestników. W dziewięciu badaniach o łącznej liczbie 155 899 uczestników analizowano ryzyko zgonu i odnotowano 11 940 zgonów. Nie zaobserwowano wpływu na ryzyko zgonu lub na ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych lub nowotworów. Nie stwierdziliśmy wpływu na ryzyko wystąpienia chorób, ale w jednym badaniu wykazano zwiększoną liczbę osób ze zdiagnozowanym wysokim ciśnieniem krwi i wysokim poziomem cholesterolu, także w jednym badaniu stwierdzono większą liczbę osób z chorobami przewlekłymi. W jednym badaniu podano całkowitą liczbę nowych zdiagnozowanych przypadków, w przeliczeniu na uczestnika, i stwierdzono 20% zwiększenie w ciągu sześciu lat w porównaniu z grupą kontrolną. W żadnym z badań nie porównywano całkowitej liczby nowych recept, ale w dwóch spośród czterech badań wykazano zwiększoną liczbę osób stosujących leki z powodu wysokiego ciśnienia krwi. W dwóch z czterech badań podano, że badania kontrole skutkowały tym, że ludzie czują się subiektywnie zdrowsi, jednak wynik ten nie był wiarygodny. Nie znaleźliśmy danych naukowych wskazujących, że badania kontrole wpływają na liczbę przyjęć do szpitala, niesprawność, niepokój, liczbę skierowań do specjalistów, dodatkowe wizyty u lekarza lub nieobecności w pracy, a większość z tych efektów była słabo badana. W żadnym z badań nie podawano informacji o liczbie dalszych badań w wyniku pozytywnych wyników badań przesiewowych lub liczbie wykonanych zabiegów chirurgicznych.

Jednym z powodów braku widocznego efektu mogło być zjawisko polegające na tym, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej już wcześniej podczas wizyty pacjenta z innych powodów zidentyfikowali i interweniowali, gdy podejrzewali że pacjent należy do grupy wysokiego ryzyka rozwoju choroby. Również, ci którzy należeli do grupy wysokiego ryzyka rozwoju chorób mogli nie uczestniczyć w badaniach kontrolnych ogólnego stanu zdrowia, gdy byli zapraszani. Większość z włączonych badań było starych, co powoduje, że wyniki znajdują mniejsze zastosowanie w aktualnych warunkach, gdyż metody leczenia i czynniki ryzyka uległy zmianie.

Biorąc pod uwagę dużą liczba uczestników i zgonów, długie okresy obserwacji włączonych badań oraz brak zmniejszenia liczby zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów, jest mało prawdopodobne, aby badania kontrolne ogólnego stanu zdrowia przynosiły korzyści.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Share/Save