Suplementacja witaminy D u kobiet w ciąży

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Witamina D wytwarzana jest w organizmie człowieka dzięki ekspozycji na promieniowanie słoneczne a także może być dostarczana z żywnością, taką jak tran, tłuste ryby, grzyby, żółtka jaj czy wątroba. Witamina D pełni w organizmie wiele funkcji: wspomaga wytrzymałość kości oraz utrzymywanie odpowiedniego poziomu wapnia.

Podczas ciąży może rozwinąć się niedobór witaminy D. Sugeruje się suplementację witaminy D w okresie ciąży w celu bezpiecznego wspomagania rozwoju ciąży oraz stanu zdrowia noworodka. Do przeglądu włączono 15 badań klinicznych z randomizacją, w których uczestniczyło 2833 kobiet. W 9 badaniach oceniono wpływ stosowania witaminy D w porównaniu z brakiem jej suplementacji lub placebo, a w 6 badaniach wpływ stosowania witaminy D razem z wapniem w porównaniu z brakiem suplementacji.

Wykazano, że suplementacja witaminy D w okresie ciąży zwiększa poziom witaminy D u kobiet, mierzony jako stężenie kalcydiolu, i może zmniejszać ryzyko przedwczesnego porodu (przed 37. tygodniem ciąży), wystąpienia wysokiego ciśnienia krwi u kobiet w ciąży oraz niskiej masy urodzeniowej dziecka (mniej niż 2500 gramów). Niemniej jednak, wydaje się, że suplementacja witaminy D wraz z wapniem może powodować zwiększenie ryzyka przedwczesnego porodu. Dane dotyczące działań niepożądanych u matek nie zostały właściwie podane.

Znaczenie kliniczne uzyskanego zwiększenia poziomu witaminy D u kobiet pozostaje niejasne, a wyniki należy interpretować z ostrożnością z uwagi na to, iż oceny dokonano na podstawie nielicznych badań klinicznych o niskiej jakości z niewielką liczbą uczestników.

Dostępne dowody naukowe nie określają w sposób rozstrzygający czy suplementacja witaminy D w okresie prenatalnym powinna być stosowana rutynowo by poprawiać stan zdrowia matki i noworodka. Pomimo pewnych sugestii, że suplementacja witaminy D może zmniejszać ryzyko wystąpienia wysokiego ciśnienia tętniczego oraz zwiększać urodzeniową długość ciała i obwód głowy noworodka, w celu potwierdzenia tych wyników konieczne jest przeprowadzenie dalszych rygorystycznych badań klinicznych z randomizacją. Obecnie, liczba badań klinicznych o wysokiej jakości obejmujących dużą liczbę uczestników i opublikowane wyniki jest zbyt ograniczona by wyciągać rozstrzygające wnioski o przydatności i bezpieczeństwie suplementacji witaminy D.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Sylwia Łach, redakcja: Małgorzata Bała

Share/Save