Stosowanie lakozamidu w leczeniu padaczki częściowej: Czy ta terapia działa i czy jest szkodliwa?

Wprowadzenie

Lakozamid jest lekiem przeciwpadaczkowym, który może być dodawany do innych leków w terapii osób mających określone typy napadów padaczkowych. Lek ten może być korzystny dla osób, które przyjmują inne leki przeciwpadaczkowe, ale nadal mają napady drgawkowe. Niniejszy przegląd ocenia skuteczność działania lakozamidu dodawanego do leków przyjmowanych codziennie, przeanalizowano również niektóre szkody bądź skutki uboczne wynikające z jego stosowania.

Uczestnicy

Do przeglądu włączano tylko osoby dorosłe z rozpoznaną padaczką, zwłaszcza z napadami częściowymi. Pacjenci musieli przyjmować co najmniej dwa inne leki przeciwpadaczkowe, które nie były skuteczne, czyli nie wpływały na zmniejszenie częstości napadów drgawkowych.

Badania

Przeszukiwanie wszystkich odpowiadających badań zostało przeprowadzone w maju 2015 roku. Do niniejszego przeglądu włączono 3 badania, które obejmowały łącznie 1308 osób z rozpoznaną padaczką. Wszystkie badania były badaniami z randomizacją, co oznacza, że pacjenci byli losowo przydzielani do grup, które następnie porównywano. We wszystkich badaniach było pięć różnych grup; jedna była grupą placebo. Pacjenci z tej grupy przyjmowali lek, który był identycznego kształtu i koloru jak lakozamid, ale w rzeczywistości była to tabletka z cukrem. W pozostałych czterech grupach osoby otrzymywały lakozamid w czterech różnych dawkach.

Wyniki

Autorzy przeglądu ustalili, że lakozamid zmniejsza częstość napadów drgawkowych. Dodany lek przeciwpadaczkowy działał ponad półtora razy lepiej niż placebo na zmniejszenie częstości drgawek. Im wyższa dawka lakozamidu, tym skuteczniej działał na zmniejszenie liczby napadów. Również u pacjentów przyjmujących lakozamid w porównaniu z grupą placebo odnotowano większe prawdopodobieństwo, że drgawki w ogóle nie wystąpią, jednak osoby te były bardziej skłonne do odstawienia lakozamidu głównie z powodu skutków ubocznych. Działania niepożądane obejmowały niewyraźne lub podwójne widzenie, problemy z koordynacją ruchową, zawroty głowy i nudności.

Jakość danych naukowych

Łącznie trzy badania zostały ocenione jako stosujące dobre metody, w związku z tym dane naukowe w niniejszym przeglądzie oceniono jako dane wysokiej jakości. Potrzebne są dalsze badania aby przyjrzeć się długoterminowym efektom stosowania lakozamidu oraz by ocenić, jak lek ten działa u dzieci z padaczką.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Ole Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information
Share/Save