Lamotrygina jako leczenie uzupełniające w lekoopornej padaczce ogniskowej

Wprowadzenie

Padaczka to choroba, w której dochodzi do nagłych wyładowań elektrycznych w mózgu powodujących drgawki. Pomimo leczenia dostępnymi obecnie (starszej generacji) lekami przeciwpadaczkowymi (AED), u około jednej trzeciej chorych z padaczką dochodzi do napadów. Ponadto leki starszej generacji powodują wiele działań niepożądanych. Rozwój nowych, skutecznych terapii w leczeniu napadów lekoopornych ma zatem istotne znaczenie. w rezultacie wiele nowych leków zostało opracowanych jako leczenie uzupełniające. Jednym z nich jest lamotrygina.

Cele przeglądu

Celem niniejszego przeglądu była ocena wpływu lamotryginy jako uzupełniającego leczenia na występowanie napadów padaczkowych, obecność działań niepożądanych, funkcje poznawcze (zdolność uczenia się i rozumienia) oraz jakość życia w porównaniu do placebo u osób z padaczką ogniskową, nie reagującą na dotychczas stosowane leki przeciwpadaczkowe (AED). W niniejszej aktualizacji nie zidentyfikowano żadnych nowych badań, tym samym wnioski nie uległy zmianie. Przegląd ten obejmuje 14 badań randomizacją o łącznej liczbie 1806 uczestników.

Wyniki

Lamotrygina w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u pacjentów z lekooporną padaczką ogniskową może zmniejszać częstość napadów. Dodanie lamotryginy do standardowego leczenia częściej jednak wiąże się ze wzrostem działań niepożądanych, takich jak niezborność ruchowa (ataksja), zawroty głowy, podwójne widzenie i nudności.

Jakość danych naukowych

Oceniliśmy badania kliniczne pod kątem ryzyka błędu systematycznego i ogólna ocena była niska lub niejasna. Oceniliśmy pewność wyników jako od wysokiej do umiarkowanej.

Wnioski

Dalsze badania wysokiej jakości są konieczne, aby w pełni określić skuteczność i tolerancję lamotryginy oraz porównać efekty jej stosowania z innymi nowymi lekami przeciwpadaczkowymi.

Dane są aktualne do 9 marca 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Jakubowska Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz Aktualizacja: Magdalena Koperny

Tools
Information