Bolehkah latihan realiti maya untuk pembedahan katarak menambah atau menggantikan kaedah latihan lain untuk pelatih oftalmologi?

Mesej utama
Pengulas tidak menemui bukti yang mencukupi untuk menunjukkan bahawa latihan realiti maya (VR) meningkatkan prestasi pembedahan katarak dalam kalangan pelatih oftalmologi berbanding dengan makmal basah atau latihan konvensional.

Apakah latihan realiti maya?
Latihan VR menggunakan teknologi komputer untuk mensimulasikan persekitaran interaktif tiga dimensi.

Bagaimanakah latihan pembedahan katarak berlaku dalam pelatih oftalmologi?
Kebanyakan pelatih oftalmologi pasca siswazah di Amerika Syarikat (AS) beralih secara beransur-ansur daripada melakukan langkah-langkah pembedahan katarak tertentu (menggantikan kanta kabur di dalam mata dengan kanta tiruan) di dalam makmal basah (berlatih pada mayat atau tisu tiruan) atau menggunakan simulator VR untuk melakukan pembedahan katarak di bilik bedah.

Mengapakah persoalan ini penting?
Latihan VR menjadi semakin biasa dalam latihan oftalmologi pasca siswazah, tetapi ulasan komprehensif tentang kesan latihan VR terhadap prestasi pembedahan katarak pelatih masih kurang.

Apakah yang pengulas ingin ketahui?
Matlamat utama ulasan ini adalah untuk menentukan sama ada latihan VR meningkatkan prestasi bilik bedah (diukur dengan masa pembedahan di bilik bedah, komplikasi intraoperatif [semasa pembedahan], atau komplikasi postoperatif [selepas pembedahan]) dalam pembedahan katarak untuk pelatih oftalmologi pascasiswazah. . Matlamat kedua adalah untuk mengenal pasti kesan latihan VR terhadap masa operasi dalam tetapan simulasi, menyelia penarafan doktor dalam bilik bedah atau tetapan simulator, atau pemeringkatan tugas simulasi VR.

Bagaimana pengulas mengenalpasti dan menilai bukti?
Pengulas mencari kajian yang membandingkan latihan VR dengan kaedah latihan lain seperti latihan makmal basah tradisional atau tiada latihan tambahan dalam populasi pelatih oftalmologi pascasiswazah.

Apakah yang pengulas temui?
VR berbanding dengan latihan makmal konvensional atau basah tidak memberi kesan kepada masa pembedahan, kadar komplikasi semasa pembedahan, atau penarafan doktor penyelia di bilik bedah. Walau bagaimanapun, berbanding pelatih tanpa latihan tambahan, pelatih yang melalui latihan VR menerima penarafan doktor penyelia yang lebih tinggi di bilik bedah. Kualiti bukti bagi kesemua hasil adalah sangat rendah.

Apakah maksudnya?
Latihan VR ialah intervensi yang berpotensi untuk mengajar pembedahan katarak, tetapi kajian berasaskan bukti yang lebih rapi diperlukan untuk mengukur kesannya terhadap hasil utama seperti komplikasi semasa dan selepas pembedahan.

Sejauh manakah bukti ini terkini?
Bukti adalah terkini sehingga 14 Jun 2021.

Nota terjemahan: 

Diterjemah oleh Syed Amirfaiz (Universiti Islam Antarabangsa Malaysia). Disunting oleh Ahmad Filza Ismail (afilza@usm.my). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini, sila hubungi syed.m.amirfaiz@gmail.com

Tools
Information