Latihan kognitif berkomputer bagi pengekalan fungsi kognitif dalam kalangan orang yang sihat kognitifnya di peringkat usia yang lanjut

Latarbelakang

Istilah ‘kognisi’ dan ‘fungsi kognitif’ merujuk kepada semua aktiviti mental yang berkait dengan pemikiran, pembelajaran, ingatan, dan berkomunikasi. Terdapat perubahan normal dalam kognisi dengan penuaan. Terdapat juga penyakit yang menjejaskan kognisi, terutamanya demensia, yang menjadi semakin lazim dengan penambahan umur selalunya dari 65 tahun ke atas. Para penyelidik menunjukkan minat yang mendalam pada kajian yang cuba mencegah pengurangan kognitif dan demensia. Diketahui umum bahawa mengekalkan mental yang aktif sepanjang hidup dikaitkan dengan risiko demensia yang lebih rendah. Dari itu, menggalakkan aktiviti yang melibatkan pemikiran atau mental mungkin boleh menjadi cara yang berkesan bagi mengekalkan fungsi kognitif yang baik sepanjang proses penuaan. Latihan kognitif merangkumi satu set kerja standard yang bertujuan memberi ‘senaman otak’ dengan berbagai cara. Program latihan kognitif selalunya disampaikan melalui komputer atau teknologi telefon, supaya orang boleh melakukan latihan ini sendiri di rumah. Sejak kebelakangan ini, ianya boleh diperolehi sebagai pakej komersial yang diiklankan kepada masyarakat umum. Kami ingin mengetahui sama ada latihan kognitif berkomputer (CCT) merupakan cara yang berkesan bagi mereka yang berusia 65 tahun dan ke atas mengekalkan fungsi kognitif yang baik selari dengan proses penuaan.

Apa yang telah kami lakukan

Kami telah mencari literatur perubatan sehingga 15 Mac 2018 bagi kajian yang membandingkan fungsi kognitif mereka yang berumur 65 atau lebih yang telah mengambil bahagian dalam latihan kognitif berkomputer selama sekurang-kurangnya tiga bulan berbanding dengan kumpulan kawalan yang tidak berbuat demikian. Kesemua peserta seharusnya mempunyai kognitif yang sihat di permulaan kajian. Untuk menjadikan perbandingan seadil mungkin, pembahagian peserta diputuskan secara rawak samada peserta di tempatkan dalam kumpulan latihan kognitif atau kumpulan kawalan. Kami berminat untuk mengetahui semua pengukuran kognisi. Pemilihan tempoh tiga bulan untuk intervensi tidak merujuk kepada mana mana kajian, tetapi secara umumnya tempoh latihan yang lebih pendek tidak mungkin boleh memberi kesan untuk jangka panjang.

Apa yang kami dapati

Kami menjumpai lapan kajian dengan jumlah 1183 peserta untuk dimasukkan ke dalam ulasan. Empat kajian membekalkan CCT untuk tiga bulan. Tempoh latihan terpanjang adalah enam bulan. Kami membandingkan CCT dengan aktiviti lain, seperti menonton video pembelajaran, dan dengan tiada langsung aktiviti. Kami melihat kepada kesan ke atas keseluruhan fungsi kognitif dan ke atas fungsi kognitif yang khusus, seperti ingatan dan kelajuan berfikir. Kesemua kajian mempunyai beberapa masalah rekabentuk, yang boleh menyerongkan keputusan. Keputusan menunjukkan banyak keputusan yang tidak konsisten antara kajian-kajian yang berbeza. Keseluruhannya, kami dapati kualiti bukti yang ditemui adalah rendah atau sangat rendah. Ini bermakna kami tidak yakin dengan keputusan yang diperolehi, dan penyelidikan seterusnya mungkin akan menemui keputusan yang berbeza. Kami samada tidak berupaya untuk memberi komen atau tidak menjumpai bukti kesan CCT ke atas keseluruhan fungsi kognitif atau ke atas kebanyakan fungsi kognitif khusus yang kami nilai. Kajian terpanjang juga menemui bahawa melakukan CCT selama enam bulan mungkin mempunyai kesan yang berguna ke atas ingatan berbanding tidak melakukan apa-apa aktiviti. Tiada kajian melaporkan kesan ke atas kualiti kehidupan atau ke atas aktiviti harian, dan tiada laporan kesan bahaya latihan.

Kesimpulan kami

Tidak dapat dikatakan dengan pasti samada latihan kognitif berkomputer dapat membantu orang-orang tua untuk mengekalkan fungsi kognitif yang baik atau tidak. Walaupun kami menyingkirkan kajian yang terlalu singkat (< 3 bulan) dari ulasan ini, kajian-kajian yang kami temui juga agak singkat bagi menilai kesan-kesan jangka panjang proses penuaan. Kami berpendapat amat penting untuk menjalankan penyelidikan yang lebih bagi menentukan sama ada jangka waktu latihan yang lebih lama adalah lebih baik, dan sama ada latihan boleh menghasilkan kesan-kesan berjangka panjang.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Noor Salwah S. Omar (Universiti Sains Malaysia). Disunting oleh Rosnani Zakaria (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini, sila hubungi salwah@usm.my

Tools
Information
Share/Save