Glasovni zapis: Vrijednosti C-reaktivnog proteina (CRP) u dijagnostici infekcije novorođenčadi

Liječnici koji skrbe o novorođenčadi moraju rano i točno prepoznati infekcije ako žele spriječiti da se dijete ozbiljno razboli. Jedan od preporučenih dijagnostičkih testova je mjerenje serumske koncentracije njihova C-reaktivnog proteina (CRP). Taj test je procijenjen u novom Cochrane sustavnom pregledu iz siječnja 2019. godine. Glavna autorica Jennifer Brown iz Centra za izradu i promociju sustavnih pregleda (Centre for Reviews and Dissemination) Sveučilišta u Yorku u Ujedinjenom Kraljevstvu nam je rekla zašto je ovaj pregled toliko važan i što su pronašli, a doktor Andrija Babić, specijalizant hitne medicine iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i član Hrvatskog Cochranea, preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

- Pročitajte prijepis

Irena: Pozdrav! Ja sam doktorica Irena Zakarija-Grković, su-voditeljica Hrvatskog Cochrane-a s Medicinskog fakulteta u Splitu. Liječnici koji skrbe o novorođenčadi moraju rano i točno prepoznati infekcije ako žele spriječiti da se dijete ozbiljno razboli. Jedan od preporučenih dijagnostičkih testova je mjerenje serumske koncentracije njihova C-reaktivnog proteina (CRP). Taj test je procijenjen u novom Cochrane sustavnom pregledu iz siječnja 2019. godine. Glavna autorica Jennifer Brown iz Centra za izradu i promociju sustavnih pregleda (Centre for Reviews and Dissemination) Sveučilišta u Yorku u Ujedinjenom Kraljevstvu nam je rekla zašto je ovaj pregled toliko važan i što su pronašli, a doktor Andrija Babić, specijalizant hitne medicine iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i član Hrvatskog Cochranea, preveo je razgovor i govorit će nam o tome.

Andrija: Ozbiljno se razboljeti zbog infekcije je jedan od najvećih rizika za smrt novorođenčadi, osobito bolesnih ili nedonoščadi (prerano rođenih). Ovaj sustavni pregled je usmjeren na djecu stariju od tri dana s takozvanom „infekcijom kasnog početka“ dok zbog nekog drugog razloga borave na odjelu intenzivnog liječenja novorođenčadi (JILD, engl. NICU). Autori su željeli ispitati može li mjerenje serumske koncentracije njihova CRP-a dijagnosticirati infekciju točno i brzo da bi se što ranije započelo odgovarajuće liječenje antibioticima. To je veoma važno jer često takva djeca već primaju različite lijekove i podvrgavaju se mnogim pretragama, a antibiotici im se ne bi smjeli davati ako im nisu prijeko potrebni.
Klinički znakovi infekcije novorođenčadi nisu specifični i mogu biti posljedica drugih stanja. Neka od tih stanja su manje ozbiljna dok druga mogu zahtijevati druge vrste liječenja. Test koji se rutinski koristi da bi se utvrdilo ima li dijete infekciju je kultura krvi (hemokultura). Uzorak krvi se pohrani na hranjivi medij te se čeka hoće li na njemu porasti bakterija koja se potom identificira. No konačan rezultat te pretrage može se dobiti tek za 24 do 48 sati. Rizici povezani s infekcijama novorođenčadi su veoma visoki jer ona jako brzo mogu postati teško bolesna. Kliničari će radije propisati antibiotik pri sumnji na infekciju nego čekati rezultate laboratorijskih pretraga. Zbog toga će takva djeca nekoliko dana primati antibiotike iako NEMAJU infekciju. Time se stvara dodatni nepotreban stres njihova ionako narušena zdravlja što pridonosi još većem problemu otpornosti bakterija na antibiotike. Mjerenje razine CRP-a u serumu djeteta, koja brzo raste ako imaju infekciju, predloženo je kao način koji bi mogao omogućiti bržu te slično preciznu dijagnozu kao tradicionalna hemokultura. U ovom sustavnom pregledu autori su usporedili dijagnostičku točnost te dvije pretrage koristeći podatke više od 1600 novorođenčadi iz 20 istraživanja. Većina istraživanja je objavljena u posljednja dva desetljeća u zemljama Europe, Sjeverne Amerike i Azije. Ukupna metodološka kvaliteta im je bila dobra, rizik od pristranosti nizak, ali su autori zabrinuti zbog nedosljednosti rezultata različitih istraživanja. Ukupno smatraju da je kvaliteta dokaza umjerena.
Većina istraživanja je koristila prag vrijednosti CRP-a od 5 do 10 mg/L kao "pozitivno" mjerilo infekcije. Kad su autori uzeli i kombinirali podatke iz uključenih istraživanja, otkrili su da je CRP u prosjeku točno identificirao približno šestero od svakih desetero djece kojima je infekcija dijagnosticirana na temelju njihove hemokulture. Također je pogrješno uputio na infekciju u oko četvrtine djece koja je nisu imala.
Da bismo ovo smjestili u širi kontekst zamislite da će 40% te visoko rizične novorođenčadi razviti infekciju kasnog početka, što bi bilo u skladu s onim što je pronađeno u istraživanjima iz ovog sustavnog pregleda. Ako se poslužimo tom brojkom, rezultatima iz pregleda te zamislimo skupinu od 1000 djece, korištenjem samo mjerenja vrijednosti CRP-a promaknulo bi nam 152 od 400 slučajeva infekcije, a pogrješno bismo dijagnosticirali infekciju u 156 od 600 djece koja je nemaju.
Sve navedeno nas dovodi do zaključka da mjerenje serumske koncentracije CRP-a pri sumnji na infekciju novorođenčeta nije dovoljno precizno za dijagnosticiranje infekcije ili za odlučivanje koja djeca trebaju ili ne trebaju primiti antibiotike. Nadalje, potrebni su nam testovi koji brzo i precizno dijagnosticiraju infekciju novorođenčadi, a autori predlažu da se buduća istraživanja usredotoče na druge biomarkere poput prokalcitonina ili nove tehnologije poput molekularnih testova; oni bi trebali popuniti tu prazninu u dijagnostici infekcija u djece.

Irena: Ako želite detaljnije pogledati rezultate ovog Cochrane sustavnog pregleda o točnosti mjerenja vrijednosti CRP-a, možete ga pronaći na stranici cochranelibrary.com pretražujući "mjerenje CRP-a kod novorođenčadi".

Podcast translated by Andrija Babić
Translated Podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Andrija Babić
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript