Glasovni zapis: Sedacija djece prije dentalnoga zahvata

Strah povezan s odlaskom doktoru dentalne medicine uobičajen je, a među djecom može izazvati posebne poteškoće u provedbi potrebnoga zahvata. Stoga, među brojnim sustavnim pregledima o učincima dentalnih intervencija, Cochraneova skupina za oralno zdravlje sadrži i onaj o učincima sedacije za djecu koja trebaju dentalni zahvat. Treće izdanje sustavnoga pregleda objavljeno je u prosincu 2018. godine. Rezulate istraživanja predstavio je vodeći autor Paul Ashley, sa UCL Eastmanova Dentalnog instituta u Londonu, u Engleskoj. Razgovor s autorom prevela je i pročitati će ga suvoditeljica Hrvatskog Cochranea, dr. sc. Tina Poklepović Peričić s Medicinskog fakulteta u Splitu.

- Pročitajte prijepis

Teo: Dobar dan! Strah povezan s odlaskom doktoru dentalne medicine uobičajen je, a među djecom može izazvati posebne poteškoće u provedbi potrebnoga zahvata. Stoga, među brojnim sustavnim pregledima o učincima dentalnih intervencija, Cochraneova skupina za oralno zdravlje sadrži i onaj o učincima sedacije za djecu koja trebaju dentalni zahvat. Treće izdanje sustavnoga pregleda objavljeno je u prosincu 2018. godine. Rezulate istraživanja predstavio je vodeći autor Paul Ashley, sa UCL Eastmanova Dentalnog instituta u Londonu, u Engleskoj. Razgovor s autorom prevela je i pročitati će ga suvoditeljica Hrvatskog Cochranea, dr. sc. Tina Poklepović Peričić s Medicinskog fakulteta u Splitu.

Tina: Djeca koja se boje dentalnoga zahvata obično će to pokazati nekooperativnim i zahtjevnim ponašanjem tijekom posjeta doktoru dentalne medicine. Ako ono sprječava učinkovito provođenje dentalnoga tretmana, to može rezultirati time da karijes u te djece ostane neliječen. Tehnike za kontrolu ponašanja djeteta mogu pomoći, ali nisu uvijek dovoljne. Za djecu koja se ne mogu kontrolirati, doktori dentalne medicine mogu uzeti u obzir korištenje sredstava za sedaciju, a mi smo istražili učinkovitost lijekova za sedaciju kod kojih svijest djece ostaje očuvana kako bi se dentalni zahvat mogao provesti, ali je pronađeno da postoji mnogo više rupa nego ispuna u dostupnim dokazima. Identificirali smo ukupno 50 RCT-ova s više od 3700 djece, provedenih u zemljama diljem svijeta, ali je većina ovih studija bila visokog rizika od pristranosti. Bilo je također teško kombinirati njihove podatke zbog razloga kao što su raznolikost u navedenim ishodima, mješavine doza i načini primjene lijekova, kao i velik  broj različitih lijekova i kombinacija lijekova koje su bile testirane u studijama. Zapravo, pronašli smo 34 različite kombinacije, a od svih intervencija koje smo analizirali, mogli smo samo provesti jednu metaanalizu, koja je uključila rezultate šest malih studija u kojima je midazolam uspoređivan s placebom. Ovo jest pokazalo da je midazolam vjerojatno učinkovit, ali to isto tako znači da imamo malo toga reći o učincima njegova korištenja i mnogo o potrebi za dodatnim istraživanjima. Napravili smo nekoliko preporuka za nove studije kako bismo riješili neka od pitanja na koja smo naišli. Općenito, postoje problemi koji su vidljivi i u drugim Cochraneovim sustavnim pregledima, a tiču se loše kvalitete izvještavanja, problema s nasumičnom raspodjelom ispitanika, premalih studija i tako dalje. Ipak, bilo je nekih pitanja koja su bila specifična za naš sustavni pregled, a uključivala su potrebu za većom konzistentnošću u mjerenju ishoda, preciznija razmatranja u vezi s dobi ispitanika koji su analizirani, jer tehnike sedacije koje su primjerene za trogodišnjake mogu biti različite za djecu od 12 godina, kao i više studija o istom lijeku i kombinaciji lijekova kojima bi se osigurala bolja procjena sveukupne učinkovitosti. Ukratko, iako naš sustavni pregled otkriva dokaze umjerene kvalitete, da je midazolam učinkovito sredstvo za sedaciju djece prije dentalnoga zahvata, postoji potreba za novim, dobro ustrojenim istraživanjima, visoke kvalitete izvještavanja koja će istražiti i ostala moguća sredstva za sedaciju. Istraživanja bi također trebala uzeti u obzir testiranje eksperimentalnih postupaka u odnosu na midazolam ili inhalacijski dušični oksidul.

Teo: Ako želite detaljnije istražiti rezultate posljednje verzije ovog sustavnog pregleda, kao i potražiti buduće obnovljene verzije ovoga rada, posebno ako preporuke budu vodile boljim istraživanjima u budućnosti, možete pronaći ovaj sustavni pregled na internetskoj stranici CochraneLibrary.com koristeći termine 'sedation for dental treatment'.

Podcast translated by: Tina Poklepović Peričić
Podast read by: Tina Poklepović Peričić and Teo Peričić
Podcast recorded by: Teo Peričić

Zatvorite transkript