Smirivanje djece pri liječenju kod doktora dentalne medicine

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je otkriti koji su lijekovi za smirenje djece tijekom intervencija doktora dentalne medicine bili najučinkovitiji.

Dosadašnje spoznaje

Strah od doktora dentalne medicine može se izraziti kao nesuradljivo ponašanje djece koja trebaju stomatološku obradu. Problemi s ponašanjem mogu dovesti do izostanka liječenja zubnog karijesa kod djece. Iako tehnike kontrole ponašanja igraju veliku ulogu u radu s djecom, neka djeca i dalje teško surađuju pri stomatološkim zahvatima i potrebno ih je smiriti koristeći sedaciju. Ovaj Cochraneov sustavni pregled ispitao je učinke lijekova za smirenje djece, uz održavanje pri svijesti.

Značajke istraživanja

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 22. veljače 2018. godine. Uključeno je 50 randomiziranih kontroliranih istraživanja s ukupno 3704 ispitanika. U ovim istraživanjima korištena su 34 različita sedativa, često s inhalacijskim dušikovim oksidom. Doze i načini primjene ovih lijekova jako su varirali. Grupirana su istraživanja u ona u kojima su lijekovi uspoređivani s placebom, s drugim lijekovima i ona koja su uspoređivala različite doze lijekova. Budući da su se istraživanja jako razlikovala, moguće je bilo napraviti meta-analizu samo za istraživanja koja su uspoređivala oralni midazolam i placebo. Ovaj sustavni pregled pokazao je da su ispitanici kojima je dan oralni midazolam više surađivali od onih s placebom. U istraživanjima u kojima su bili opisani, neželjeni učinci su bili rijetki i blagi.

Ključni rezultati

Oralni midazolam vjerojatno poboljšava ponašanje djece tijekom stomatološkog liječenja. Procijenjeni su i ostali sedativi, ali nema dovoljno dokaza za donošenje zaključaka.

Pouzdanost dokaza

Dokazi umjerene razine pouzdanosti ukazuju na to da je midazolam primijenjen u voćnom soku učinkovit.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ana Trlaja. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information