Meta-analiza individualnih podataka ispitanika u usporedbi s meta-analizom skupnih podataka

Meta-analiza je statistička analiza u kojoj se zajedno analiziraju rezultati iz različitih znanstvenih istraživanja. Meta-analiza se može provesti korištenjem skupinih podataka koji su objavljeni u znanstvenom radu, koji se još mogu nazvati agregatni podatci (engl. aggregate data, AD). Drugi način provođenja meta-analize je korištenje podataka svakog pojedinačnog ispitanika koji je sudjelovao u istraživanju, što se naziva meta-analiza individualnih podataka (engl. individual participant data, IPD). Meta-analiza individualnih podataka ispitanika (IPD-MA) može trajati dulje i može biti skuplja nego meta-analiza agregatnih podataka (AD-MA), ali IPD-MA može biti pouzdanija i može dati detaljnije odgovore na pitanja nego AD-MA.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature pregledana su istraživanja objavljena do 7. siječnja 2016. u kojima je provedena usporedba rezultata IPD-MA i AD-MA. Pronađeno je 39 takvih istraživanja. Rezultati analize tih istraživanja pokazuju da se u 4 slučaja od 5 mogu donijeti slični zaključci u obje vrste meta-analize, ali u 20% slučajeva će dvije vrste meta-analiza dati različite rezultate i zaključke. Budući nije bilo moguće točno utvrditi kad će se IPD-MA i AD-MA najviše razlikovati, preporučuje se najprije napraviti AD-MA prije nego se provede IPD-MA. Ukoliko se pronađu manjkavosti uz analizu pomoću AD-MA, istraživači bi onda trebali razmotriti može li biti korisno provesti IPD-MA, imajući na umu dodatni posao koji to zahtijeva.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information