Koje su prednosti i rizici cjepiva u prevenciji COVID-19 bolesti?

Ključne poruke

– Većina cjepiva smanjuje ili vjerojatno smanjuje broj oboljelih od bolesti COVID-19 kao i težeg oblika bolesti COVID-19.

– Mnoga cjepiva vjerojatno povećavaju broj nuspojava kao što su groznica ili glavobolja u usporedbi s placebom (lažno cjepivo koje ne sadrži lijek, ali izgleda identično cjepivu koje se testira). To je očekivano jer su nuspojave uglavnom uzrokovane odgovorom organizma na cjepivo; obično su blage i kratkotrajne.

– Mnoga cjepiva imaju malu ili nikakvu razliku u incidenciji ozbiljnih nuspojava u usporedbi s placebom.

– Nema dovoljno dokaza da bi se utvrdilo postoji li razlika između cjepiva i placeba u smislu smrtnosti jer je broj smrtnih slučajeva bio nizak u ispitivanjima.

– Većina ispitivanja procijenila je učinkovitost cjepiva tijekom kratkog vremena, a nije procijenila učinkovitost za varijante virusa koje izazivaju zabrinutost.

Što je SARS-CoV-2 i COVID-19?

SARS-CoV-2 (teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2) je virus koji uzrokuje bolest COVID-19. Neće svi zaraženi SARS-CoV-2 virusom razviti simptome COVID-19 bolesti. Simptomi mogu biti blagi (npr. vrućica i glavobolje) do opasni po život (npr. otežano disanje) ili smrtonosni.

Kako cjepiva sprječavaju COVID-19?

Iako cjepiva djeluju različito, sva pripremaju imunosni sustav ljudskog organizma kako bi spriječili zarazu SARS-CoV-2 virusom ili, ako se osobe zaraze, da spriječe tešku bolest.

Koji je cilj ovog sustavnog pregleda?

Željeli smo saznati koliko dobro svako cjepivo djeluje na smanjenje stope infekcije SARS-CoV-2 virusom, bolesti COVID-19 sa simptomima, teške bolesti COVID-19 i ukupnog broja smrtnih slučajeva (uključujući sve smrti, ne samo one povezane s COVID-19 ).

Htjeli smo saznati o ozbiljnim štetnim događajima koji bi mogli zahtijevati hospitalizaciju, biti opasni po život ili oboje; događaje sistemske reakcije (neposredne kratkotrajne reakcije na cjepiva uglavnom zbog imunoloških odgovora; npr. vrućica, glavobolja, bolovi u tijelu, umor); i sve neželjene događaje (što uključuje blaže neželjene događaje).

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su ispitivala bilo koje cjepivo protiv COVID-19 bolesti s placebom, s nikakvim cjepivom ili drugim cjepivom protiv COVID-19 bolesti.

Odabrali smo samo randomizirana ispitivanja (dizajn ispitivanja koji pruža najsnažnije dokaze jer procjenjuje intervencije u idealnim uvjetima među sudionicima koji su slučajno raspoređeni u jednu od dvije ili više skupina). Usporedili smo i saželi rezultate tih istraživanja i procijenili koliko su dokazi pouzdani na temelju čimbenika poput načina provođenja.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 41 istraživanje provedeno diljem svijeta, a koja su uključivala 433,838 ljudi u procjeni 12 različitih cjepiva. Trideset i pet istraživanja uključivalo je samo zdrave ljude koji nikada nisu imali bolest COVID-19. Trideset i šest istraživanja uključivalo je samo odrasle, dva samo adolescente, dva djecu i adolescente, a jedno je uključivalo adolescente i odrasle. Tri su proučavala osobe s oslabljenim imunosnim sustavom, a nijedno nije proučavala trudnice.

Većina je procijenila rezultate u razdoblju kraćem od šest mjeseci od primarnog cijepljenja. Većina je sufinancirana od akademskih institucija i farmaceutskih tvrtki. Većina istraživanja uspoređivala je cjepivo protiv COVID-19 bolesti s placebom. Pet ih je procijenilo docjepljivanje tipa 'mix and match'.

Ključni rezultati

U nastavku donosimo rezultate za tri glavna ishoda za 10 cjepiva koja je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) (za preostale ishode i cjepiva pogledajte glavni tekst ovog sustavnog pregleda). Nema dovoljno dokaza o smrtnim slučajevima između cjepiva i placeba (uglavnom zato što je broj smrtnih slučajeva bio nizak), osim za cjepivo Janssen, koje vjerojatno smanjuje rizik smrti od svih uzroka.

Pacijenti sa simptomima

Cjepiva Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm-Beijing i Bharat dovode do velikog smanjenja broja ljudi sa simptomatskim COVID-19.

Cjepivo Janssen smanjuje broj osoba sa simptomatskim COVID-19.

Cjepivo Novavax vjerojatno uveliko smanjuje broj ljudi sa simptomatskim COVID-19.

Nema dovoljno dokaza da bi se utvrdilo utječe li cjepivo CoronaVac na broj ljudi sa simptomatskim COVID-19 jer se rezultati razlikuju između dva istraživanja (jedno je uključivalo samo zdravstvene radnike s većim rizikom od izloženosti).

Teška bolest

Cjepiva Pfizer, Moderna, Janssen i Bharat dovode do velikog smanjenja broja osoba s teškim oblikom bolesti.

Nema dovoljno dokaza o cjepivu CoronaVac protiv teške bolesti jer se rezultati razlikuju između dva istraživanja (jedno je uključivalo samo zdravstvene radnike s većim rizikom od izloženosti).

Ozbiljni neželjeni učinci

Za cjepiva Pfizer, CoronaVac, Sinopharm-Beijing i Novavax nema dovoljno dokaza kako bi se utvrdilo je li postojala razlika između cjepiva i placeba uglavnom zato što je broj ozbiljnih nuspojava bio nizak.

Cjepiva Moderna, AstraZeneca, Janssen i Bharat vjerojatno imaju nikakvu ili malu razliku u broju ozbiljnih nuspojava.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Većina istraživanja procjenjivala je cjepivo kratko vrijeme nakon ubrizgavanja i nije jasno hoće li i kako zaštita cjepiva s vremenom opasti. Zbog kriterija isključenja ispitivanja cjepiva protiv COVID-19, rezultati se ne mogu generalizirati na trudnice, osobe s poviješću infekcije SARS-CoV-2 virusom ili osobe s oslabljenim imunosnim sustavom. Potrebno je više istraživanja za usporedbu cjepiva i rasporeda cijepljenja te učinkovitosti i sigurnosti u određenim populacijama i ishodima (npr. sprječavanje dugotrajnog COVID-19). Nadalje, većina istraživanja je provedena prije pojave varijanti koje izazivaju zabrinutost.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do studenoga 2021. godine. Ovo je živući sustavni pregled (engl. “living systematic review“). Naši rezultati dostupni su i obnavljaju se svaka dva tjedna na platformi COVID-NMA (covid-nma.com).

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Lorena Lazarić-Stefanović. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information