Koliko su uspješni programi zdrave prehrane u predškolskim ustanovama, vrtićima i ustanovama za skrb o djeci?

Ključne poruke

• Programi zdrave prehrane koji se provode u ustanovama za obrazovanje i skrb u ranom djetinjstvu (engl. early childhood education and care, ECEC) (npr. predškolske ustanove, dječji vrtić, obiteljski vrtić) mogu poboljšati kvalitetu dječje prehrane, vjerojatno povećati konzumaciju voća, mogu imati povoljne učinke na konzumaciju povrća, ali vjerojatno neće utjecati na konzumaciju manje zdrave hrane i pića zaslađenih šećerom. Mogu imati povoljan učinak na djetetovu težinu i mogu smanjiti rizik od prekomjerne težine ili pretilosti.

• Ne znamo štede li intervencije za promicanje zdrave prehrane novac ili uzrokuju li neželjene učinke jer je vrlo malo istraživanja dalo informacije o ovim pitanjima.

• Našli smo malo dokaza iz zemalja s niskim i srednjim dohotkom, ali programi zdrave prehrane u zemljama s visokim dohotkom mogu donijeti korist zdravlju djece. Ne znamo kako podržati odgajatelje i osoblje da te programe provedu u praksi. Trebamo više istraživanja o provedbi takvih programa i njihovom učinku u zemljama s niskim dohotkom.

Zašto je važno poboljšati prehranu male djece?

Loša prehrana izlaže ljude riziku od mnogih dugotrajnih bolesti uključujući bolesti srca, dijabetes tipa 2 i određene vrste raka. Istraživanja procjenjuju da je više od 11 milijuna smrtnih slučajeva diljem svijeta uzrokovano nezdravom prehranom. Prehrambeno ponašanje i preferencije uspostavljaju se rano u životu i traju u odrasloj dobi.

Što su programi zdrave prehrane?

Programi zdrave prehrane imaju za cilj potaknuti djecu na zdraviju prehranu. Oni mogu uključivati ​​promjene u nastavi i kulturi u predškolskim ustanovama, dječjim vrtićima i centrima za dnevnu skrb (ustanove za obrazovanje i skrb u ranom djetinjstvu), te rad s obiteljima djece, učiteljima i zdravstvenim osobljem. Na primjer, uvođenje novog voća i povrća, promjena jelovnika tako da sadrži zdravije opcije ili pružanje informacija obiteljima o zdravoj prehrani djece. Programi zdrave prehrane mogu uspostaviti doživotne zdrave obrasce prehrane, smanjiti prekomjerno dobivanje na težini i poboljšati cjelokupno zdravlje.

Cilj ovog sustavnog pregleda

Željeli smo saznati kakav utjecaj imaju intervencije za promicanje zdrave prehrane na dijetu i zdravlje djeteta. Zanimale su nas promjene u prehrani, težini, jezičnim i kognitivnim performansama, kao i ishodi koji se odnose na kvalitetu društvenog i emocionalnog života kod djece u dobi od šest mjeseci do šest godina koja pohađaju predškolske ustanove, vrtiće, jaslice i obiteljske vrtiće. Zanimala nas je i cijena intervencija te jesu li one imale potencijalne neželjene učinke.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su uspoređivala programe zdrave prehrane s nikakvim intervencijama, odgođenom provedbom programa ili programom koji nije imao za cilj promjenu prehrane djeteta.

Usporedili smo i saželi rezultate tih istraživanja i procijenili pouzdanost dokaza na temelju čimbenika kao što su metode i opseg istraživanja.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 52 istraživanja koja su promatrala učinke 58 programa zdrave prehrane u ECEC ustanovama za djecu u dobi od šest mjeseci do šest godina. Sva istraživanja objavljena su u zemljama s visokim i visokim srednjim dohotkom. Programi su se jako razlikovali jedni od drugih. Oni su:

• trajali od 4 tjedna do 3 godine;

• bili pružani od strane niza ljudi, uključujući pružatelje zdravstvenih usluga, osoblje ECEC-a i istraživače;

• koristili različite načine komunikacije (telefon, licem u lice, online, tiskani materijali); i

• mjerili rezultate na razne načine (npr. putem anketiranja roditelja ili osoblja, promatranja prehrane djece i vaganja hrane prije i poslije obroka).

Sve u svemu, programi su imali za cilj:

• promijeniti ECEC okruženje (npr. osoblje je djeci demonstriralo zdravu prehranu i davalo im zdraviju hranu);

• promijeniti nastavni plan i program (npr. davali su lekcije o hrani i zdravoj prehrani); i

• uspostaviti partnerstva (npr. davali su obrazovne resurse obiteljima); i

• povećati tjelesnu aktivnost djece (npr. strukturiranim satovima tjelesne aktivnosti i poticanjem na provođenje manje vremena pred ekranom).

Programi zdrave prehrane mogu dovesti do malih poboljšanja u kvaliteti prehrane djeteta, povećati konzumaciju voća za 0,11 porcija, potencijalno poboljšati konzumaciju povrća za 0,12 porcija i ne moraju utjecati na konzumaciju manje zdrave hrane i pića zaslađenih šećerom. Nadalje, otkrili smo da je težina djeteta potencijalno smanjena za 230 g i na svakih 100 djece, njih 19 bi imalo bolji status težine. Međutim, nismo pronašli dokaze o utjecaju na indeks tjelesne mase. Ovi programi mogu biti isplativi i vjerojatno neće imati neželjenih učinaka, iako je malo istraživanja izvijestilo o tim problemima. Malo je istraživanja izvijestilo o drugim ishodima vezanim za učenje, funkcioniranje u društvu i razvoj.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Naše povjerenje u dokaze je nisko jer su se ovi programi zdrave prehrane provodili, isporučivali i procjenjivali na različite načine. Također, mnogi ljudi koji su dobili programe zdrave prehrane bili su svjesni da ih se procjenjuje i to ponekad može utjecati na prijavljene rezultate. Na primjer, roditelji koji su prijavili prehranu svog djeteta možda su bili skloniji davanju pozitivnih odgovora jer su smatrali da rade ono što društvo očekuje ili zato što su bili zahvalni na podršci i željeli su zadovoljiti istraživače. Osim toga, nisu sva istraživanja pružala informacije o svemu što nas je zanimalo i često su nedostajali podaci kada su djeca bila praćena nakon završetka programa.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do veljače 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Paweł Stachurski. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information