Početno liječenje za odrasle s uznapredovalim karcinomom bubrega (karcinom bubrežnih stanica)

Kratice

• karcinom bubrežnih stanica (engl. renal cell carcinoma, RCC)

• avelumab (AVE)

• aksitinib (AXI)

• kabozantinib (CAB)

• ipilimumab (IPI)

• lenvatinib (LEN)

• nivolumab (NIV)

• pazopanib (PAZ)

• pembrolizumab (PEM)

• sunitinib (SUN)

Ključne poruke

• Pri donošenju odluka o liječenju, važno je razmišljati produljuju li lijekovi život te povećavaju li ili smanjuju štetne nuspojave.

• Nalazi u ovom pregledu uglavnom su primjenjivi na uznapredovali karcinom bubrežnih stanica (RCC) sa svijetlostaničnom komponentom.

Što je uznapredovali RCC i kako se liječi?

RCC je vrsta raka bubrega. Češći je u starijih ljudi te u muškaraca nego u žena. To je zato što dob (≥60 godina) i muški spol izlažu ljude većem riziku obolijevanja. Drugi faktori rizika uključuju tjelesnu težinu, pušenje, povijest bubrežnih kamenaca i visoki krvni tlak. Više od pola ljudi s RCC-om otkrije da ga ima kroz rutinske zdravstvene preglede, jer mnogi nemaju simptome u ranim stadijima bolesti. Kad se jave simptomi, oni utječu na kvalitetu života i na svakodnevne aktivnosti. Prije 2005. godine, lijekova za liječenje uznapredovalog RCC-a bilo je malo, a liječenje je izazivalo brojne nuspojave. Sada postoje nove vrste lijekova: imunoterapija (koristi vlastiti imunosni sustav ljudi za pronalazak i uništavanje stanica raka) ili ciljana terapija (ometa molekule koje su odgovorne za pomoć stanicama raka da rastu, dijele se i šire). Za liječenje se koriste kombinacije ovih lijekova. S tim lijekovima ljudi mogu živjeti dulje, uz dobru kvalitetu života i manje ili blaže nuspojave. Ovi lijekovi su procijenjeni u kliničkim istraživanjima s osobama s RCC-om.

Koji je cilj ovog sustavnog pregleda?

Željeli smo upotrijebiti najnovije podatke iz kliničkih istraživanja kako bismo procijenili korisne i štetne učinke različitih oblika liječenja za osobe s uznapredovalim RCC-om. Također smo htjeli saznati djeluju li lijekovi bolje na neke ljude nego na druge.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Tražili smo istraživanja koja su istraživala različite lijekove, imunoterapije ili ciljane terapije. Ispitali smo ih kod odraslih osoba (≥18 godina) s uznapredovalim RCC-om koji primaju prvu liniju liječenja. Te smo lijekove usporedili s lijekom SUN, koji je široko korišten ciljani lijek i često korišten kao lijek za kontrolnu skupinu. Koristili smo standardizirani proces za procjenu kvalitete nalaza i njihove pouzdanosti. Pouzdanost dokaza ocijenili smo na temelju čimbenika kao što su metode istraživanja, broj sudionika u njima i preciznost rezultata istraživanja.

Što smo pronašli?

Pronašli smo 36 istraživanja s 4,116 žena i 11,061 muškarcem, u dobi od oko 60 godina, s uznapredovalim RCC-om. Većina ljudi imala je ≥2 metastatska mjesta. Pronašli smo 22 lijeka i 17 kombinacija lijekova koja su bila korištena u istraživanjima. Također smo izvršili analize za različite rizične skupine uznapredovalog RCC-a. Predstavili smo i raspravili o rezultatima za različite rizične skupine, lijekove i kombinacije u glavnom tekstu ovog pregleda, uz dodatne ishode. U nastavku predstavljamo naše glavne rezultate za primarne ishode, kada se kombiniraju sve rizične skupine. Usredotočeni smo na odabrane lijekove (i kombinacije) (PEM+AXI, AVE+AXI, NIV+CAB, LEN+PEM, NIV+IPI, sami CAB, sami PAZ) koji se trenutno preporučuju u međunarodnim smjernicama za liječenje uznapredovalog RCC-a. Izvještavamo o njihovom utjecaju na preživljavanje, kvalitetu života i ozbiljne nuspojave.

Koliko dugo su ljudi živjeli?

Ljudi u prosjeku žive 28 mjeseci kada se liječe SUN-om. Za usporedbu, ljudi mogu živjeti u prosjeku 43 mjeseca s LEN+PEM, vjerojatno 41 mjesec s NIV+IPI, vjerojatno 39 mjeseci s PEM+AXI i vjerojatno 31 mjesec samo s PAZ-om. Nismo sigurni žive li ljudi u prosjeku 34 mjeseca samo s CAB-om. Nemamo informacije za AVE+AXI i NIV+CAB.

Kako ljudi ocjenjuju kvalitetu svog života?

Osobe koje primaju samo PAZ izvijestile su o višoj razini kvalitete života od osoba koje primaju SUN, ali nismo sigurni oko ovog nalaza. Nemamo informacije za PEM+AXI, AVE+AXI, NIV+CAB, LEN+PEM, NIV+IPI ili samo CAB.

Koliki je rizik od ozbiljnih nuspojava?

Osobe koje primaju SUN imaju prosječan rizik od 40% da dožive ozbiljne nuspojave. Za usporedbu, prosječni rizik je vjerojatno: 61% s LEN+PEM, 57% s NIV+IPI, 52% s PEM+AXI i 40% s PAZ-om. Nismo sigurni je li rizik u prosjeku 37% samo s CAB-om. Nemamo informacije za AVE+AXI i NIV+CAB.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Potrebno je više istraživanja gdje se ti novi lijekovi (i kombinacije) ne uspoređuju samo sa samim SUN-om, već i međusobno. Nedostaju nam informacije o korisnim i štetnim učincima ovih lijekova kod različitih ljudi, npr. kada se uspoređuju muškarci i žene, ili različite histološke tipove RCC-a (npr. svijetlostanični tip, papilarni tip, sarkomatoidni tip).

Datum pretraživanja dokaza

Proveli smo posljednju pretragu istraživanja u veljači 2022. godine i uključili najnovije rezultate u ovaj pregled.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Tonia Škoprc. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information