Lijekovi za povećanje razine fetalnog hemoglobina i smanjenje potrebe za transfuzijom krvi kod pacijenata s talasemijom neovisnoj o transfuziji

Cilj sustavnog pregleda

Mogu li lijekovi koji povećavaju razinu fetalnog hemoglobina smanjiti potrebu za transfuzijom krvi kod pacijenata s beta-talasemijom neovisnoj o transfuziji (NTDβT)?

Što je talasemija?

Talasemija je genetski (nasljedni) poremećaj krvi koji uzrokuje promjene hemoglobina (komponente crvenih krvnih stanica zaslužne za prijenos kisika), što dovodi do uništenja eritrocita i različitih razina anemije. Trajna anemija utječe na zdravlje i smanjuje kvalitetu života. Osobama s NTDβT povremeno je potrebna transfuzija krvi kako bi se zamijenili eritrociti, što može dovesti do nakupljanja željeza u organima i utjecati na normalno funkcioniranje.

Osobe s NTDβT imaju povišenu razinu HbF-a (fetalni hemoglobin, najzastupljeniji oblik hemoglobina kod djeteta prije rođenja), koji ostaje u krvi i nakon rođenja. Razina HbF-a varira, a osobama s višom razinom rjeđe je potrebna transfuzija.

Što su induktori HbF-a?

Induktori HbF-a su spojevi koji povećavaju razinu HbF-a bez promjena na genetskoj razini. Moguće je da smanjuju potrebu za transfuzijom krvi kod osoba s NTDβT. Međutim, nije poznato koji su induktori HbF-a učinkoviti i sigurni te koja je optimalna doza, kao ni u kojoj bi dobi trebalo započeti s terapijom.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Pretražene su medicinske baze podataka za ispitivanja koja su uspoređivala induktore HbF-a s placebom ili uobičajenom njegom, s drugim induktorima ili kombinacijom induktora; ili pak one koje su uspoređivale različite doze istog induktora.

Što smo pronašli?

Pronađeno je sedam vrlo malih randomiziranih kontroliranih ispitivanja (osobe uključene u ispitivanje imaju podjednake šanse da budu u terapijskoj ili kontrolnoj skupini) koja su uključivala 291 pacijenta s NTDβT, u dobi 2-49 godina, porijeklom iz pet zemalja. Ova su se ispitivanja razlikovala u vrsti ispitivanih induktora HbF-a i načinu usporedbe, dozama i praćenju ishoda. Ispitivanja su trajala 2-6 mjeseci. Korišteni induktori uključovali su hidroksiureju, decitabin, HQK-1001, talidomid, korijen biljke kozlinac (Astragalus), resveratrol, L-karnitin i kombinirane prirodne preparate (KPP).

Ključni rezultati

Nijedno ispitivanje nije pratilo traženi ishod, a to je učestalost transfuzija krvi.

Moguće je da su svi induktori uzrokovali maleno povećanje razine hemoglobina i HbF-a u usporedbi s placebom, no to nije utvrđeno sa sigurnošću.

Četiri ispitivanja uspoređivala su međusobno induktore HbF-a, u trajanju od 3 do 6 mjeseci. Zabilježene su promjene u razini hemoglobina i HbF-a, no nije utvrđeno djeluje li bolje jedan induktor HbF-a ili kombinacija više njih.

Dva ispitivanja uspoređivala su različite doze istog induktora. Niže doze hidroksiureje povećavaju razinu hemoglobina i HbF-a uspješnije od viših doza, no ovi rezultati nisu sigurni. U jednom su se ispitivanju koristile četiri doze HQK-1001, no fokus tog ispitivanja nije bio na utjecaju HQK-1001 na hemoglobin i HbF.

Dva su ispitivanja uspoređivala kombinaciju dvaju induktora HbF-a s jednim induktorom u razdoblju od 6 mjeseci. Ne može se sa sigurnošću reći je li kombinacija induktora uspješnija od pojedinačnog induktora.

Niti jedno ispitivanje nije pratilo utječu li induktori HbF-a na kvalitetu života.

Štetni (neželjeni) učinci zabilježeni su za svaki od induktora HbF-a, no nedovoljno je dostupnih informacija o njihovoj sigurnosti.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Glavni razlog nesigurnosti vezanih uz utjecaj induktora HbF-a leži u veličini ispitivanja, kao i propustima u njihovu dizajnu. Niti jedno ispitivanje nije potrajalo dovoljno dugo da zabilježi značajne informacije o traženim ishodima.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 21. kolovoza 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Andrea Bošković. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information