Tjelesna aktivnost za osobe s urođenim srčanim bolestima

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je prikupiti dokaze o utjecaju tjelesne aktivnosti na osobe s urođenim srčanim bolestima. Cilj je bio usporediti intervencije kao što su vježbanje, poticanje tjelesne aktivnosti i trening pluća u odnosu na uobičajeno stanje bez intervencije (uobičajena njega).

Uvod

Urođena srčana bolest je pojam koji podrazumijeva širok spektar urođenih srčanih mana koje utječu na rad srca. Osobe s urođenom srčanom bolešću imaju skraćen očekivani životni vijek, slabiju kondiciju i lošiju kvalitetu života. S obzirom na sve dostupniju i bolju prenatalnu dijagnostiku, novije kirurške metode (često se izvode u ranoj životnoj dobi) i rane intervencije, stopa preživljenja oboljelih dramatično se povećala te većina oboljelih doživi odraslu životnu dob. Tjelesna aktivnost i vježbanje poboljšavaju kondiciju, fizičku spremnost, preživljenje i kvalitetu života kod zdravih pojedinaca, ali još uvijek nije jasno koliko su navedeni programi učinkoviti kod osoba s dugoročnim zdravstvenim teškoćama.

Značajke istraživanja

U ovaj su Cochraneov sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do rujna 2019. godine. Pronađeno je 15 istraživanja koja su uključivala 924 ispitanika. Istraživanja su koristila tri osnovna tipa intervencija: programi dizajnirani za povećanje tjelesne aktivnosti, aerobik i zdrav način života te su uspoređivala intervencije tjelesne aktivnosti i kontrolne intervencije kod osoba s urođenim srčanim bolestima.

Ključni rezultati

Uključeno je 15 istraživanja s ukupno 924 ispitanika. Polovica ispitanika bile su žene. Od 15 istraživanja, 5 je uključivalo ukupno 500 ispitanika mlađih od 18 godina, a 10 je uključilo ukupno 424 ispitanika odrasle dobi. Utvrđeno je da se kondicija i fizička spremnost mogu blago povećati, ali pitanje kvalitete života ostaje otvoreno. Trenutno nema podataka koji govore utječe li to blago povećanje kondicije na smanjenje broja odlazaka u bolnicu. Nisu zabilježeni smrtni slučajevi ili ozbiljni neželjeni događaji povezani s tjelesnom aktivnošću.

Kvaliteta dokaza

Koristeći potvrđeni znanstveni pristup (GRADE), sigurnost dokaza bila je procijenjena kao umjerena za kondiciju, niska za tjelesnu aktivnost i vrlo niska za kvalitetu života. Većina podataka o ishodima bila je ograničena zbog malog broja ispitanika i loše kvalitete izvještavanja o detaljima istraživanja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ivona Božić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information