Intervencije za osobe s dijabetesom tipa 2 koje poste tijekom ramazana

Cilj sustavnog pregleda

Kakvi su učinci intervencija za odrasle s dijabetesom tipa 2 koji poste tijekom ramazana?

Dosadašnje spoznaje

Post tijekom ramazana jedan je od stupova temeljnih islamskih vjerovanja i praksi. U ovom periodu svi zdravi odrasli muslimani će postiti od zore do sumraka (zalaska sunca) i jesti nakon zalaska sunca ili iftara. Osobe koje su bolesne ili imaju medicinska stanja kao što je dijabetes tipa 2 izuzete su od posta. Međutim, mnogi pojedinci s dijabetesom tipa 2 odlučuju postiti tijekom ramazana, što može imati veliki utjecaj na upravljanje dijabetesom kod muslimanske populacije. Zbog metaboličke prirode stanja, osobe s dijabetesom posebno su izložene riziku od komplikacija zbog značajnih promjena u unosu hrane i tekućine, uključujući rizik od hipoglikemije.

Željeli smo saznati učinke intervencija koje se koriste za podršku postu kod odraslih s dijabetesom tipa 2 tijekom ramazana. Posebno su nas zanimali učinci na hipoglikemiju (i manje ozbiljnu i ozbiljnu), kvalitetu života i neželjene događaje. Uključili smo istraživanja o odraslim osobama s dijabetesom tipa 2, a datum naše pretrage bio je 29. lipnja 2022. godine.

Značajke istraživanja

Pronašli smo 17 istraživanja s ukupno 5359 sudionika. Ova istraživanja su provedena najmanje četiri tjedna tijekom ramazana, a sudionici su praćeni najmanje četiri tjedna. Uključena istraživanja uspoređivala su upotrebu sulfonilureje s upotrebom inhibitora dipeptidil peptidaze-4 (četiri istraživanja), meglitinida (dva istraživanja), inhibitora natrij-glukoznog kotransportera-2 (jedno istraživanje) i analoga peptida-1 sličnog glukagonu (tri istraživanja) u toku ramazana. Dva istraživanja uspoređivala su analoge inzulina s dvofaznim inzulinom. Druga istraživanja uspoređivala su uobičajenu skrb s telemedicinom (dva istraživanja), edukacijom pacijenata usmjerenom na ramazan (dva istraživanja) i smanjenjem doze lijekova tijekom ramazana (jedno istraživanje).

Ključni rezultati

Bilo je jako malo podataka za sve usporedbe. Dostupni podaci nisu pokazali nikakvu jasnu korist ili štetu od farmakoloških ili bihevioralnih intervencija za podršku osobama s dijabetesom tipa 2 koji žele postiti tijekom ramazana. Međutim, dokazi iz istraživanja sugeriraju da primjena drugih antidijabetika osim sulfonilureje može smanjiti rizik od pojave hipoglikemije. Slično tome, bihevioralne intervencije poput telemedicine (pružanje savjeta o liječenju na daljinu) ili smanjenje doze lijekova za dijabetes tijekom ramazana mogu smanjiti rizik od pojave hipoglikemije. U istraživanjima koja su izvještavala o teškim epizodama hipoglikemije, takvi događaji su bili rijetki, sa sličnim niskim brojevima u svim usporedbama. Bilo je malo podataka o kvaliteti života povezanoj sa zdravljem i smrtnosti od svih uzroka, ali nisu upućivali na očite razlike između svih intervencija. Štoviše, dostupni podaci nisu ukazivali na očite razlike između farmakoloških i bihevioralnih intervencija u pogledu rizika od pojave nuspojava, osim hipoglikemije, krvnog tlaka, tjelesne težine, razine lipida ili razine glikiranog hemoglobina.

Pouzdanost dokaza

Za sva istraživanja u ovom pregledu postoji zabrinutost oko metodološke kvalitete i sigurnosti dokaza. Broj sudionika u svim intervencijama bio je mali. Što se tiče prijavljenih ishoda, imamo vrlo malo povjerenja u pouzdanost dostupnih dokaza. Buduća istraživanja mogla bi značajno promijeniti ove nalaze.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Eugen Marić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information