Usporedba transverzalnog i vertikalnog reza za pristup femoralnoj arteriji u preponskoj (ingvinalnoj) regiji

Dosadašnje spoznaje

Pristup femoralnoj arteriji je nužan za cijeli niz zahvata, uključujući liječenje tromboembolijske bolesti, arterijskih presadnica, endovaskularno liječenje aneurizme abdominalne ili torakalne aorte te transkatetersku implatanciju aortnog zalistka (engl. transcatheter aortic valve implantation, TAVI). Različiti kirurški pristup može utjecati na učestalost postoperativnih komplikacija. To je i fokus ovog sustavnog pregleda.

Autori su usporedili transverzalni rez (rez paralelan s preponskim naborom) i vertikalni rez (klasična kirurška tehnika, rez je napravljen okomito na preponski nabor) koji se koriste kako bi se pristupilo femoralnoj arteriji, kako bi procijenili koji od njih ima manju stopu komplikacija, koji je sigurniji i učinkovitiji.

Značajke istraživanja i ključni rezultati

Ovaj sustavni pregled uključuje dva istraživanja (zadnja pretraga literature napravljena je u veljači 2020.); jedno od njih bilo je randomizirano kontrolirano, drugo kvazi-randomizirano kliničko istraživanje. Oba istraživanja su usporedila transverzalni i vertikalni pristup preponi. Jedno je istraživanje uključilo 149 sudionika (167 prepona) a drugo 88 ispitanika (116 prepona) koji su podvrgnuti kirurškom postupku pristupa femoralnoj arteriji.

Oba istraživanja pratila su stopu infekcija kiruškog mjesta (mjesto reza). Zbirna analiza je pokazala nižu stopu infekcija kod transverzalnog ingvinalnog reza u usporedbi s vertikalnim ingvinalnim rezom. U jednom istraživanju procijenjena je učestalost komplikacija u protoku limfe i nije bilo dokaza o razlikama između dvije kirurške tehnike. Drugi ishodi, poput učestalosti infekcije presadnice, trajanja hospitalizacije, smrti i postoperativne boli nisu opisani u istraživanjima.

Razina pouzdanosti dokaza

Sigurnost dokaza klasificirana je kao niska za stopu infekcija kirurškog mjesta zbog visokog rizika pristranosti kao posljedice neadekvatne randomizacije i zasljepljivanja procjenjitelja ishoda, kao i malog broja ispitanika u odabranim istraživanjima. Sigurnost dokaza za ishod komplikacija povezanih s protokom procijenjena je kao vrlo niska, zbog visokog rizika pristranosti kao posljedice neadekvatne randomizacije i zasljepljivanja procjenjitelja ishoda, te zbog toga što je ovo analizirano u samo jednom istraživanju koje je imalo mali broj sudionika.

Zaključak

Dokazi niske sigurnosti ukazuju na to da je stopa infekcije kirurškog mjesta 28 dana od operacije niža nakon transverzalnog nego nakon vertikalnog reza za pristup femoralnoj arteriji. Dokazi vrlo niske sigurnosti pokazuju da nema dokaza o razlici između dva kirurška pristupa vezano uz ishode nakon operacije kirurškog pristupa femoralnoj arteriji 28 dana od operacije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Preveo: Marin Viđak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information