Koliko je precizan ultrazvuk uz pacijenta za dijagnozu ozljeda abdomena i prsa u pacijenata s tupom traumom?

Dosadašnje spoznaje i ciljevi

Osobe koje su sudjelovale u prometnoj nesreći ili one koje su pale s visine, izložene su riziku od tupih trauma (tj. nepenetrirajuće traume) i brojnih ozljeda tijela. Medicinski djelatnici koji vode brigu o ovim pacijentima u bolnici trebaju znati jesu li vitalni organi ili krvne žile oštećene, te postoji li kakvo veće krvarenje koje zahtijeva hitnu intervenciju. Point-of-care (POC) ultrazvuk je neinvazivna, prijenosna slikovna tehnika, bez zračenja, koja se može koristiti uz pacijentov krevet. Često se koristi kao pomoć u dijagnosticiranju ozljeda u hitnom bolničkom prijemu. Pregledani su najbolji znanstveni dokazi o preciznosti POC ultrazvuka, tj. o njegovoj sposobnosti da točno detektira ili isključi mogućnost ozljede, u usporedbi s drugim dijagnostičkim testovima. Računalna tomografija (engl. computed tomography, CT), laparotomija i autopsija smatrani su prikladnim testovima usporedbe za mjerenje preciznosti POC ultrazvuka.

Značajke istraživanja

Tražena su istraživanja od one godine kada je objavljen prvi znanstveni rad o uporabi ultrazvuka za dijagnosticiranje traume pacijenata, pa do 15. lipnja 2017. Razmotrena su 2,296 znanstvena rada. U ovaj je sustavni pregled uključeno 34 relevantna istraživanja koja obuhvaćaju 8,635 ispitanika. Sva istraživanja bila su objavljena između 1992. i 2017. godine, a uključivala su od 51 do 3,181 pacijenta. Deset istraživanja uključivalo je samo djecu, dva istraživanja samo odrasle, a preostalih 22 uključivala su i djecu i odrasle (mješovita).

Kvaliteta dokaza

U mnogim istraživanjima nisu bili zabilježeni bitni podatci o odabiru ispitanika i izboru dijagnostičkih testova s kojima se uspoređivao POC ultrazvuk. Zbog toga je metodološka kvaliteta dostupnih dokaza ocijenjena uglavnom kao nejasna.

Ključni rezultati

POC ultrazvuk imao je osjetljivost (tj. sposobnost otkrivanja osobe koja boluje od bolesti) od 74% te specifičnost (tj. sposobnost isključenja osobe bez bolesti) od 96%. Osjetljivost i specifičnost razlikuju se dosta od istraživanja do istraživanja, što je dijelom uzrokovano razlikama među istraživanjima, ispitanicima i značajkama ozljede. U djece su i osjetljivost i specifičnost POC ultrazvuka bile manje od one u odraslih ili u mješovitoj populaciji, što znači da je POC ultrazvuk bio učinkovit za dijagnozu ili isključenje ozljede u djece. Prema našim rezultatima, očekivali bismo da od 1000 pacijenata različite dobi, sa sumnjom na tupu traumu abdomena ili prsa, POC ultrazvuku promakne 73 pacijenta s ozljedom te da lažno sugerira prisutnost ozljede u 29 pacijenata koji ozljede zapravo nemaju. Ovaj rezultat naglašava potrebu za dodatnim slikovnim dijagnostičkim metodama u osoba s traumom kod kojih POC ultrazvuk ne pokazuje ozljede (tj. negativni rezultat) da bi se provjerilo jesu li zaista bez ozljeda.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ivona Levak. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information