Intervencije smanjenja tjelesne mase kod preživjelih od karcinoma endometrija

Dosadašnje spoznaje

Karcinom endometrija ili karcinom maternice česti je karcinom kod žena, a broj slučajeva raste. To se djelomično događa zbog povećanja tjelesne mase koja predstavlja glavni rizik za razvoj bolesti. Dok su izgledi za preživljenje nakon razvoja karcinoma endometrija općenito veliki kod rane dijagnoze, oboljele žene sklonije su ranoj smrti zbog većeg rizika od srčanog i moždanog udara i imaju lošiju kvalitetu života.

Koji je cilj ovog sustavnog pregleda?

Autori su željeli procijeniti dokaze za intervencije smanjenja tjelesne mase kod preživjelih od karcinoma endometrija koji imaju prekomjernu tjelesnu masu ili su pretili, kako bi utvrdili jesu li korisne u usporedbi sa standardnim liječenjem.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

Autori su u medicinskim bazama podataka tražili dobro osmišljena klinička ispitivanja (takozvana randomizirana kontrolirana istraživanja) o intervencijama (liječenjima) koje pomažu gubitku tjelesne mase kod pretilih žena s karcinomom endometrija koje su bile u tijeku liječenja karcinoma endometrija ili su prethodno liječene zbog karcinoma endometrija, u usporedbi s drugim oblicima intervencija koje uključuju standardno liječenje ili placebo.

Što je pronađeno?

Autori su pronašli 12 randomiziranih kontroliranih istraživanja u kojima su žene nasumično dodijeljene jednoj ili više intervencija. U istraživanjima je sudjelovalo 610 žena oboljelih od karcinoma endometrija koje su imale prekomjernu tjelesnu masu ili su bile pretile. Istraživanja su provedena u SAD-u, Australiji i Novom Zelandu. U svim istraživanjima uspoređivani su savjeti za promjenu načina života (prehrana i vježba) i tehnike samopomoći (za poticaj u pridržavanju savjeta) sa standardnim liječenjem.

Ključni rezultati
Unutar okvira uključenih istraživanja autori nisu pronašli koristi u savjetima za promjenu načina života za preživljenje, štetne kardiovaskularne događaje (poput srčanog ili moždanog udara) ili kvalitetu života za preživjele od karcinoma endometrija. No takve intervencije nisu bile povezane ni sa značajnim ili ozbiljnim štetnim događajima za ispitanike. Nejasno je pojačavaju li ove intervencije mišićno-koštane simptome (poput boli u koljenu ili nozi i slabosti u mišićima) jer je samo jedno od osam istraživanja u kojima su ti simptomi praćeni prijavilo bilo kakve štetne događaje. Dok su neke žene smanjile tjelesnu masu tijekom ovih intervencija, ostale nisu, što znači da se sveukupna korist pokazala malom ili nikakvom.

Koja su ograničenja ovog pregleda?
Kvaliteta uključenih istraživanja bila je niska ili vrlo niska i sva su uključivala mali broj ispitanika s vrlo kratkim vremenom praćenja te nisu bila osmišljena tako da se posebno prati učinak njihovih intervencija na preživljenje ili na druge dugoročne ishode. Potrebna su dodatna istraživanja visoke kvalitete s adekvatnim trajanjem praćenja. Trenutno se provodi sedam istraživanja koja bi mogla doprinijeti trenutnim saznanjima.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do lipnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Lea Božić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information