Intervencije za sprječavanje razvoja šećerne bolesti tijekom trudnoće: pregled Cochraneovih sustavnih pregleda

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Gestacijska šećerna bolest (gestacijski dijabetes melitus, GDM) definira se kao visoka razina šećera u krvi (hiperglikemija) koja se u žena po prvi put javlja tijekom trudnoće. GDM može utjecati na zdravlje žena i njihovih beba.

Tijekom trudnoće, majčino tijelo mijenja dotadašnji način probavljanja hranjivih tvari kako bi se omogućila što bolja uhranjenost djeteta. Tijekom prva tri mjeseca trudnoće majka ima povećanu osjetljivost na inzulin. U drugom i trećem tromjesečju, ta se osjetljivost na inzulin smanjuje. Žene koje imaju GDM imaju manje početno povećanje osjetljivosti na inzulin. Također, njihova se osjetljivost na inzulin u kasnijem stadiju trudnoće smanjuje ispod normalne razine, zbog čega dolazi do povećanja razine šećera u krvi. Razina masnoća u krvi majke je također povišena i može pridonijeti riziku da dijete postane preveliko za svoju gestacijsku dob.

Zašto je ovo važno?

Žene s GDM-om su sklonije komplikacijama u trudnoći, uključujući visoki krvni tlak i potrebu za induciranim porodom. U većoj su opasnosti da nakon trudnoće razviju šećernu bolest tipa 2. Djeca žena s GDM-om imaju veću vjerojatnost da se rode velika i zbog toga dožive porođajne ozljede. Nakon rođenja, djeca imaju veći rizik za otežano disanje, žuticu i smanjenu razinu šećera u krvi, a kasnije i pretilost ili dijabetes.

Puno je čimbenika rizika za GDM pa je vjerojatno da će bilo kakva intervencija prije/tijekom trudnoće smanjiti rizik od razvoja GDM-a kod žena. Ovaj sustavni pregled sažima dokaze iz Cochraneovih sustavnih pregleda randomiziranih kontroliranih ispitivanja o intervencijama koje bi mogle spriječiti razvoj GDM-a.

Ključni rezultati

Pretražena je Cochraneova knjižnica i identificirano je 11 Cochraneovih sustavnih pregleda koji su procjenjivali intervencije tijekom trudnoće za GDM. U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do kolovoza 2019. godine. Sustavni pregledi su sadržavali rezultate iz 71 randomiziranog kontroliranog ispitivanja u kojem su sudjelovale 23,154 trudnice. Intervencije su uključivale posebnu prehranu, tjelovježbu, kombinaciju posebne prehrane i tjelovježbe, dodatke prehrani, lijekove i brigu o drugim zdravstvenim problemima. Kvaliteta dokaza iz istraživanja sezala je od vrlo niske do visoke. Pronađeno je 10 dodatnih sustavnih pregleda koji u budućnosti mogu pružiti više informacija o ovoj temi.

Posebna prehrana i tjelovježba

U usporedbi s uobičajenom skrbi, postoji mogućnost da je kombinacija posebne prehrane i tjelovježbe smanjila rizik od razvoja GDM-a (19 istraživanja, 6633 žene, dokazi umjerene razine kvalitete).

Nije jasan utjecaj savjeta o posebnoj prehrani (pet istraživanja, 1279 žena, dokazi vrlo niske kvalitete) i prehrane s niskim glikemijskim indeksom (četiri istraživanja, 912 žena, dokazi niske kvalitete) na rizik razvoja GDM-a u usporedbi sa prehranom s umjerenim do visokim glikemijskim indeksom. Nije jasan utjecaj same tjelovježbe na rizik od razvoja GDM-a (tri istraživanja, 826 žena, dokazi niske kvalitete).

Dodaci prehrani

Dodatak omega-3 masnih kiselina u trudnoći nije imao nikakav utjecaj (12 istraživanja, 5235 žena, dokazi visoke kvalitete).

Postoji mogućnost da dodatak mio-inozitola tijekom trudnoće smanjuje rizik od GDM-a (tri istraživanja, 502 žene, dokazi niske kvalitete).

Dodatak vitamina D u trudnoći možda je pridonio smanjenju rizika od razvoja GDM-a (četiri istraživanja, 446 žena, dokazi niske kvalitete). Istraživanja su provedena u azijskim zemljama, a početna razina vitamina D u organizmu žena uglavnom nije bila poznata.

Nije jasan utjecaj dodataka vitamina D sa kalcijem ili kalcijem i drugim mineralima.

Nije jasan utjecaj kombinacije posebne prehrane i probiotika na rizik od razvoja GDM-a.

Lijekovi

Postoji mogućnost da metformin smanjuje rizik za razvoj GDM-a u pretilih trudnica (tri istraživanja, 892 žene, dokazi umjerene kvalitete).

Dokazi niske do vrlo niske kvalitete iz osam malih istraživanja pokazuju nejasan učinak heparina, aspirina, imunizacije leukocita i imunoglobulina (IgG) na rizik od razvoja GDM-a u žena koje su prethodno rodile mrtvorođeno dijete.

Briga o drugim zdravstvenim problemima

Univerzalni probir za probleme sa štitnjačom ili probir temeljen na riziku nije utjecao na rizik od razvoja GDM-a (jedno istraživanje, 4516 žena, dokazi umjerene razine kvalitete). Nejasan je utjecaj dva različita pristupa u liječenju astme kod majki (dokazi niske kvalitete).

Što ovi rezultati znače?

Kombinacija tjelovježbe i posebne prehrane, dodaci prehrani s mio-inozitolom ili vitaminom D potencijalno smanjuju opasnost od razvoja GDM-a. Potrebno je više dokaza visoke kvalitete iz randomiziranih kontroliranih ispitivanja kako bi se potvrdili ovi rezultati i kako bi se bolje proučila uporaba metformina. Nijedno istraživanje nije proučavalo utjecaj intervencija prije trudnoće.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ivana Vukelić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information