Prednosti i problemi specifičnog živčanog bloka kod odraslih osoba koje se podvrgavaju operaciji koljena

Dosadašnje spoznaje

Postoperativna bol nakon operacije koljena i dalje je značajan zdravstveni problem. Mješavine različitih analgetika su najbolji način za liječenje postoperativne boli. Jedan od načina je blokiranje specifičnih živaca (takozvana regionalna anestezija) koji su odgovorni za razvoj boli. Dugo godina je bilo vrlo važno blokiranje bedrenog živca, koji je odgovoran za osjet (npr. bol) i kretanje natkoljenice. Posljednjih godina postala je zanimljivijablokada samo jednog specifičnog dijela ovog živca (zvanog blok aduktornog kanala), koji ne utječe na kretanje natkoljenice.

Istraživačko pitanje

Istražili smo prednosti i mane blokade kanala aduktora u usporedbi s lažnim liječenjem (pacijenti su primali fiziološku otopinu umjesto lijekova) i drugu lokalnu anesteziju za postoperativno liječenje boli kod odraslih koji su bili podvrgnuti operaciji koljena.

Značajke istraživanja

Uključili smo 25 kliničkih istraživanja u kojima su ljudi nasumično raspoređeni u jednu, dvije ili više ispitivanih skupina (takozvana nasumična kontrolirana ispitivanja - NKI) s prijavljenim rezultatima od ukupno 1688 ispitanika (929 žena i 759 muškaraca). Ispitanici su imali od 29 do 72 godine. 8 ispitivanja uspoređivalo je ispitanike koji su primali blok aduktornog kanala i pacijente koji su primali fiziološku otopinu. Ukupno 15 NKI-a uspoređivalo je blok kanala aduktora i blok živčanog zgloba. U ovaj sustavni pregled uključeni su dokazi objavljeni do listopada 2018. godine. Nijedno istraživanje nije financirala industrija.

Ključni rezultati

Nismo sigurni je li pacijenti liječeni blokom kanala aduktora imaju niži stupanj boli u mirovanju ili tijekom kretanja (npr. hodanje) u usporedbi s onima koji su primali samo fiziološku otopinu. Nejasno je jesu li niže stope štetnih događaja nakon uzimanja opioida (npr. mučnina) ili nakon slučajnih padova tijekom postoperativne skrbi. Također je nejasno pokazuju li pacijenti koji primaju blok kanala aduktora različit postoperativni stupanj boli u mirovanju i tijekom kretanja u usporedbi s onima liječenima blokom bedrenog živca. Primijetili smo da nema razlike u štetnim događajima nakon uzimanja opioida i nakon slučajnih padova.

Kvaliteta dokaza

Ocijenili smo kvalitetu dokaza za većinu ishoda kao nisku ili vrlo nisku. S druge strane, dokazi za bol u mirovanju (u roku od 24 sata) bili su visoke razine kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ana Batinić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information