Kupanje kritičnih bolesnika klorheksidinom za sprječavanje bolničkih infekcija

Koji je cilj ovog sustavnog pregleda?

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je procijeniti treba li kritične pacijente kupati antiseptikom klorheksidinom u svrhu sprječavanja bolničkih infekcija. Kako bi odgovorili na ovo pitanje, Cochraneovi istraživači prikupili su i analizirali svu relevantnu literaturu, te su pronašli 8 randomiziranih kontroliranih istraživanja. Randomizirana kontrolirana istraživanja su vrsta medicinskih istraživanja u kojima su sudionici nasumično raspodijeljeni različitim oblicima liječenja. Ovakav dizajn pruža najpouzdanije dokaze o željenim ili neželjenim učincima liječenja.

Ključne poruke

Ovaj pregled procjenjuje smanjuje li kupanje klorheksidinom (umjesto vode i sapuna) u jedinici intenzivne njege broj stečenih bolničkih infekcija. Dostupni dokazi su vrlo niske razine kvalitete, što znači da nije sigurno smanjuje li kupanje klorheksidinom vjerojatnost da kritični bolesnici razviju infekciju ili preminu. Također, nije sigurno skraćuje li se vrijeme provedeno u bolnici kupanjem kritičnih bolesnika klorheksidinom, niti smanjuje li se tako rizik od razvoja kožnih reakcija.

Što je istraženo u ovom sustavnom pregledu?

Kritični pacijenti (smješteni na jedinici intenzivnog liječenja, JIL) tijekom boravka u bolnici često steknu infekcije. Ove infekcije vode produljenju boravka u bolnici, dodatnim medicinskim komplikacijama, trajnoj invalidnosti ili čak smrti. Bolesnici u JIL-u posebno su osjetljivi jer je im sposobnost borbe protiv infekcije oslabljena bolešću ili traumom. Kirurške cijevi (koje olakšavaju hranjenje ili disanje) mogu poslužiti bakterijama kao ulazno mjesto u organizam. Klorheksidin je jeftin, te se koristi kao antiseptik i dezinficijens u bolnicama.

Koji su glavni rezultati?

U prosincu 2018. pretražena su istraživanja koja su ispitivala klorheksidin za kupanje kritičnih bolesnika. Pronađeno je osam istraživanja iz razdoblja od 2005. do 2018. godine, u koje je bilo uključeno 24 472 ljudi, iz više od 20 JIL-a. Sedam istraživanja je uključivalo odrasle osobe, a samo jedno djecu. Sva istraživanja uključivala su i muškarce i žene. U svim se istraživanjima uspoređivalo kupanje klorheksidinom i kupanje sapunom i vodom ili ne-antimikrobnim ručnicima. Četiri istraživanja financirana su ili od strane neovisnih ulagača (vladinih organizacija ili bolničkih ili sveučilišnih odjela) ili nisu prijavila nikakva vanjska novčana sredstva, dok su četiri istraživanja financirana od strane proizvođača klorheksidina.

Dokazi iz svih osam istraživanja zajedno ipak nisu dovoljni kako bi se donio konačan odgovor na pitanje - je li manje vjerojatno da pacijenti tretirani klorheksidinom steknu infekciju tijekom boravka na JIL-u. Budući da je kvaliteta dokaza u šest istraživanja koja su se bavila time vrlo niska, nije sigurno smanjuje li kupanje klorheksidinom stope smrtnosti. U konačnu analizu nije uključeno šest istraživanja koja su se bavila trajanjem boravka pacijenata na intenzivnoj njezi, jer su se njihovi rezultati znatno razlikovali. Budući da je kvaliteta dokaza u šest istraživanja koja su se bavila time vrlo niska, nije sigurno smanjuje li kupanje klorheksidinom boravak u JIL-u. Dokazi iz pet istraživanja o pojavi kožnih reakcija bili su različiti; budući da je razina dokaza vrlo niska, nije sigurno je li imaju li pacijenti tretirani klorheksidinom više ili manje kožnih reakcija.

Kvaliteta dokaza

Većina istraživanja nije prikrila vrstu primijenjene otopine za kupanje ni od osoblja ni od pacijenata, što je moglo utjecati na nepristranost osoblja. Time se povećao rizik od različitog tretmana pacijenata od strane osoblja, ovisno o tome jesu li bili u skupini ispitanika tretiranih klorheksidinom ili u skupini tretiranoj sapunom i vodom. U nekim su istraživanjima pacijenti na početku već imali određene infekcije, što je moglo utjecati na rezultate. Također, neki su rezultati jako varirali, a pojedini ishodi su prijavljeni tek nekoliko puta. Zbog navedenih razloga, autori ovog sustavnog pregleda su zaključili da je kvaliteta pronađenih dokaza jako niska.

Koliko je ažuran ovaj sustavni pregled?

Pretražena su istraživanja objavljena do prosinca 2018.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ana Akrap
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information