Lijekovi koji ciljaju PI3K/AKT/mTOR put za lokalno uznapredovali, metastatski ili recidivirajući rak endometrija

Koji je cilj ovog sustavnog pregleda?
Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda bio je saznati mogu li lijekovi koji inhibiraju PI3K/AKT/mTOR put (poznati kao PI3K, AKT i mTOR inhibitori) poboljšati preživljenje žena dijagnosticiranih s lokalno uznapredovalim (rak koji se proširio izvan maternice), metastatskim ili recidivirajućim rakom endometrija.

Ključne poruke
Postoje dokazi niske razine pouzdanosti iz dvije kliničke studije o uporabi lijekova koji ciljaju PI3K/AKT/mTOR put u žena s lokalno uznapredovalim, metastatskim ili recidivirajućim rakom endometrija. Na temelju malog broja završenih studija, žene koje su su prethodno primale terapiju za uznapredovali ili recidivirajući rak endometrija i primile mTOR inhibitor, mogu imati niži rizik za progresiju njihovog raka u usporedbi s onima koje su primile kemoterapijsku/hormonsku terapiju samu. Međutim, u žena koje su primile kemoterapiju koja je sadržavala mTOR inhibitor kao dio njihovog liječenja kada je bolest prvi put dijagnosticirana kao uznapredovala, liječenje koje sadržava mTOR inhibitor može rezultirati s mnogo bržom progresijom njihove bolesti u usporedbi s kemoterapijom ili hormonskom terapijom samom. Iako mTOR inhibitori mogu mijenjati koliko dugo je potrebno njihovom raku da napreduje, moguća je mala ili nikakva razlika unjihovom preživljenju nakon liječenja (poznato kao ukupno preživljenje). Očekuje se objava bar pet studija koje su razmatrale ulogu PI3K, AKT i mTOR inhibitora u uznapredovalom ili recidivirajućem raku endometrija.

Što je istraživano u ovom sustavnom pregledu?
Liječenje žena s metastatskim ili recidivirajućim rakom endometrija obično uključuje radioterapiju, kemoterapiju, endokrinu terapiju ili kombinaciju navedenih s pokušajem smanjivanja ili usporavanja rasta raka. Odgovor raka na ova liječenja je raznolik, ali uglavnom skroman. Nova liječenja su potrebna kako bi se poboljšali ishodi. Put PI3K/AKT/mTOR unutar stanice raka endometrija je uključen u rast raka endometrija i razvijeni su različiti lijekovi koji ciljaju ovaj put s ciljem smanjenja rasta stanica raka endometrija. Poznati su kao PI3K, AKT i mTOR inhibitori. Pronađene su odgovarajuće studije koje promatraju mTOR inhibitore. mTOR inhibitori se mogu dati sami ili u kombinaciji s drugim lijekovima za liječenje raka. Mogu se davati zajedno s kemoterapijom ili endokrinom terapijom. mTOR inhibitori djeluju blokiranjem stanica raka u dijeljenju i umnožavanju. Njihove nuspojave mogu uključivati ulceracije duž probavnog trakta (poznate kao mukozitis), upalu plućnog tkiva (poznatu kao pneumonitis) i snižen broj crvenih krvnih stanica (anemija).

Uključene su dvije studije koje su nasumično raspodijelile 361 ženu. U jednoj studiji, žene su primale ili mTOR inhibitor (temsirolimus) u kombinaciji s drugim kemoterapijskim lijekovima, ili iste kemoterapijske lijekove bez mTOR inhibitora i s različitom ciljanom terapijom (bevacizumab). Ovo se davalo kao dio njihovog „prvolinijskog“ liječenja nakon njihove početne dijagnoze uznapredovalog raka endometrija. U drugoj studiji, žene s recidivirajućom bolesti ili koje su bile liječene barem jednom kemoterapijom prije, primile su mTOR inhibitor (ridaforolimus) samostalno, u usporedbi s kemoterapijom ili hormonskom terapijom i bez mTOR inhibitora.

Koji su glavni rezultati ovog sustavnog pregleda?
Za žene koje su primale mTOR inhibitore kao dio njihovog prvog liječenja, može postojati veći rizik za pogoršanje bolesti s mTOR inhibitorom nego s konvencionalnim liječenjem i bevacizumabom. Međutim, za žene s recidivirajućom bolesti koje su primale raniju kemoterapiju, primanje lijeka mTOR inhibitora može smanjiti rizik za pogoršanje bolesti u usporedbi s daljnjom kemoterapijom ili hormonskim terapijama. Ovi rezultati su temeljeni na samo jednoj studiji u svakom terapijskom okviru.

Postoje nuspojave mTOR inhibitora. Povećan je rizik ulceracija unutar probavnog trakta pri liječenju s mTOR inhibitorima. Postojala je mala ili nikakva razlika u stopi upala pluća ili anemije između onih koje su primale mTOR inhibitore i onih koje nisu, no dokazi za to su slabe razine pouzdanosti. Niti jedna od studija nije objavila podatke o kvaliteti života.

Postoji pet kliničkih studija koje trenutno uključuju žene. Nadamo se da ćemo imati jasniji odgovor u slijedećoj reviziji ovog sustavnog pregleda, čim podaci iz ovih studija budu dostupni.

Koliko je aktualan ovaj pregled?
Pretražene su studije koje su objavljene do siječnja 2019.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Gordana Berić Jozić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information