Coriolus versicolor gljiva kod kolorektalnog karcinoma

Istraživačko pitanje

Može li dodavanje Coriolusa liječenju raka debelog crijeva smanjiti nuspojave i poboljšati preživljenje?

Dosadašnje spoznaje

Radioterapija i kemoterapija koriste se za liječenje raka debelog crijeva, ali nuspojave mogu biti problem u liječenju. Gljivu Coriolus versicolor (također poznata kao Trametes versicolor ili 'pureći rep') i njene ekstrakte povremeno koriste pacijenti oboljeli od raka za pomoć kod nuspojava.

Datum pretraživanja literature

Pretražili smo medicinske baze podataka za istraživanja koja uspoređuju Coriolus plus kemoterapiju ili radioterapiju sa samom kemoterapijom ili radioterapijom kod odraslih (u dobi od 18 godina ili više). U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do travnja 2022. godine.

Značajke istraživanja

Uključili smo sedam istraživanja s 1,569 sudionika koji su bili muškarci i žene oboljeli od raka stadija 2 do 4. Šest istraživanja provedeno je u Japanu, a jedno istraživanje provedeno je u Kini. Istraživanja su mjerila promjene u preživljenju, učestalost nuspojava i promjene liječenja zbog nuspojava. Jedno istraživanje je prikazalo analizu kvalitete života. Sva istraživanja su koristila ekstrakt Coriolusa poznat kao polisaharid-krestin (PSK).

Izvori financiranja uključenih istraživanja

Nijedno istraživanje nije dalo nikakve informacije o financiranju.

Ključni rezultati

Otkrili smo da nije jasno je li dodavanje Coriolusa dovelo do ikakve razlike u broju pacijenata čije je liječenje moralo biti prekinuto zbog nuspojava.

Otkrili smo da su dokazi također nesigurni o tome smanjuje li dodavanje Coriolusa nuspojave uzrokovane kemoterapijom ili radioterapijom. Proučili smo dokaze za niz različitih nuspojava, uključujući učinke na krvne pretrage i probleme poput upale usne šupljine, mučnine i proljeva.

Pronašli smo dokaze niske sigurnosti o malom učinku dodavanja Coriolusa kemo- i radioterapiji na preživljenje nakon pet godina. Učinci prije prolaska perioda od pet godina nisu bili jasni. Stadiji raka su varirali kao i samo liječenje raka. Pacijenti su u nekim istraživanjima bili liječeni kombinacijama lijekova protiv raka koji se sada ne koriste naširoko u praksi, a većina je provedena prije dosta godina.

Pouzdanost dokaza

Sudionici u svim istraživanjima su bili svjesni jesu li bili liječeni Coriolusom i to je moglo utjecati na njihovo izvješćivanje o promjenama u mučnini i drugim problemima koje su sami prijavili. Ipak, to nije trebalo imati nikakvog utjecaja u razlikama laboratorijskih testova kao što su krvni testovi. Neke od metoda bile su nejasne i malo je pacijenata bilo uključeno u mnoge usporedbe koje smo ispitali. Dokazi su bili niske ili vrlo niske razine pouzdanosti za sve usporedbe.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Jelena Šuto. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information