Grzyb Coriolus versicolor w walce z rakiem jelita grubego

Pytanie badawcze

Czy dodanie Coriolusa do leczenia raka jelita grubego zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych i wydłuża życie pacjenta?

Wprowadzenie

Radioterapia i chemioterapia to środki stosowane w leczeniu raka jelita grubego, lecz ich skutki uboczne mogą stanowić problem. Grzyb Coriolus versicolor (znany również jako Trametes versicolor lub „Turkey Tail”) i jego ekstrakty były stosowane przez chorych na nowotwory, aby pomóc złagodzić skutki uboczne leczenia.

Okres wyszukiwania danych

Przeszukaliśmy medyczne bazy danych w poszukiwaniu badań, w których preparat Coriolus stosowany łącznie z chemioterapią lub radioterapią porównano z samą chemioterapią lub radioterapią u dorosłych (w wieku ≥18 lat). Dane naukowe są aktualne do kwietnia 2022 r.

Charakterystyka badań

Uwzględniliśmy 7 badań z udziałem 1569 uczestników, którymi byli mężczyźni i kobiety chorzy na raka w stadium od 2 do 4. 6 badań przeprowadzono w Japonii, a 1 badanie w Chinach. W badaniach oceniano zmiany w przeżywalności, częstości występowania działań niepożądanych i modyfikacji w leczeniu z powodu działań niepożądanych. Jedno badanie dotyczyło jakości życia. We wszystkich badaniach stosowano wyciąg z Coriolusa znany jako polisacharyd Krestin (PSK).

Źródła finansowania badań

W żadnym badaniu nie podano informacji na temat finansowania.

Kluczowe wyniki

Stwierdziliśmy, że nie było jasne, czy dodanie Coriolusa miało jakikolwiek wpływ na liczbę pacjentów, u których leczenie musiało zostać przerwane z powodu działań niepożądanych.

Stwierdziliśmy, że dane naukowe były również niepewne co do tego, czy dodanie Coriolusa do leczenia zmniejszyło ryzyko wystąpienia skutków ubocznych spowodowanych chemio- lub radioterapią. Przyjrzeliśmy się danym dotyczącym szeregu różnych skutków ubocznych, w tym wpływu na wyniki badań krwi i problemów, takich jak zapalenie jamy ustnej, nudności i biegunka.

Znaleźliśmy dane naukowe o niskiej pewności wskazujące na niewielki wpływ dodania do leczenia Coriolusa na przeżycie po 5 latach, w porównaniu niestosowaniem Coriolusa . Efekty przed upływem 5 lat nie były jednoznaczne.  Stadia raka były różne, podobnie jak sposoby leczenia. Pacjenci w niektórych badaniach byli leczeni kombinacjami leków przeciwnowotworowych, które nie są obecnie powszechnie stosowane w praktyce, a większość badań przeprowadzono już jakiś czas temu.

Pewność danych naukowych

Uczestnicy wszystkich badań byli świadomi tego, czy otrzymywali preparat Coriolus , co mogło wpłynąć na zgłaszanie przez nich zmian w zakresie odczuwania nudności i innych problemów. Nie powinno to mieć wpływu na wyniki badań laboratoryjnych, takie jak badania krwi. Niektóre z metod zgłoszonych w badaniach były niejasne, a w wielu analizowanych przez nas porównaniach uwzględniono niewielu pacjentów. Stwierdziliśmy, że dane naukowe były niskiej lub bardzo niskiej pewności dla wszystkich porównań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Zuzanna Młodzianowska Redakcja: Anna Koza, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information