Liječenje ekstremnog umora i nedostatka energije za pacijente s upalnim bolestima crijeva

Pitanje sustavnog pregleda

Koji su učinci terapije lijekovima i terapije bez lijekova na umor kod pojedinaca oboljelih od upalne bolesti crijeva (eng. Inflammatory bowel disease - IBD) u usporedbi sa skupinom koja nije primala terapiju, ili je primala placebo (npr. šećerne tablete) ili kontrolni lijek (npr. poznatu učinkovitu terapiju)?

Dosadašnje spoznaje

IBD je kronična bolest koja uzrokuje upalu i ulceraciju sluznice crijeva. Crohnova bolest i ulcerozni kolitis dvije su glavne vrste IBD-a. Ljudi koji žive s IBD-om često pate od umora, što može biti opterećujuće i negativno utjecati na njihovu kvalitetu života. Različite vrste liječenja, poput terapije lijekovima i vježbanja, mogu smanjiti umor. Međutim, nejasno je koji su učinci takvog liječenja na umor uzrokovan IBD-om. Ovaj sustavni pregled predstavlja dostupne dokaze o učinkovitosti liječenja umora uzrokovanog IBD-om.

Razdoblje pretraživanja literature

Opsežne pretrage provedene su od početka do srpnja 2018. godine. Dopunsko istraživanje provedeno je u listopadu 2019. godine.

Značajke istraživanja

Četrnaest istraživanja (3,741 sudionik s IBD-om) zadovoljila su kriterije za uključivanje. U istraživanje je uključeno devet različitih ispitivanja terapije lijekovima, četiri ispitivanja terapije bez lijekova i jedno multimodularno ispitivanje. Pronađeno je i trideset istraživanja koja se trenutačno provode, a pet istraživanja čeka na klasifikaciju. U samo četiri ispitivanja cilj liječenja bilo je isključivo ublažavanje umora. Liječenja u preostalim ispitivanjima bila su usmjerena na ublažavanje ostalih simptoma, uključujući umor. U četrnaest ispitivanja podaci o umoru nisu bili dostupni, stoga se nalazi ovog sustavnog pregleda temelje na 1,344 sudionika iz devet ispitivanja. Većina ispitivanja bila su malog opsega te su imala nisku ili vrlo nisku razinu kvalitete dokaza.

Ključni rezultati i kvaliteta dokaza

Dokazi ukazuju da elektroakupunktura može znatno smanjiti umor u usporedbi s kontrolnom i lažnom elektroakupunkturom, međutim, ukupna razina kvalitete dokaza je niska zbog oskudnih podataka. Nisu zabilježene nikakve nuspojave, osim jedne nuspojave u grupi s lažnom akupunkturom.

Postoji velika nesigurnost oko učinka kognitivne bihevioralne terapije i terapije usmjerene na ublažavanje umora, jer je razina kvalitete dokaza vrlo niska.

Jedno malo istraživanje otkrilo je da fizička aktivnost uz terapiju omega-3 masnim kiselinama, te fizička aktivnost uz terapiju placebom mogu ublažiti umor u većoj mjeri nego terapija omega-3 masnim kiselinama bez fizičke aktivnosti. Nuspojave su bile slične među skupinama u kojima su se ispitanici bavili fizičkom aktivnosti, a više nuspojava zabilježeno je u skupini u kojoj se ispitanici nisu bavili fizičkom aktivnosti, uz konzumaciju omega-3 masnih kiselina. Nuspojave su bile uglavnom blage gastrointestinalne tegobe poput proljeva i nadutosti.

U usporedbi s placebom, lijek alimumab u dozi od 40 mg, primijenjen svaki drugi tjedan, može smanjiti umor kod pacijenata s umjereno do visoko aktivnom Crohnovom bolešću, za koje je već poznato da reagiraju na liječenje adalimumabom, ali dokazi su vrlo nepouzdani. Osobe koje su uzimale adalimumab u dozi od 40 mg tjedno rjeđe su doživljavale ozbiljne nuspojave ili odustajanje od sudjelovanja u istraživanju zbog nuspojava, u usporedbi s ljudima koji su uzimali placebo.

Dokazi pokazuju da terapija željezovim maltolom izaziva lagani porast umora kod sudionika s Crohnovom bolesti i ulceroznim kolitisom u remisiji ili s blagom do umjerenom aktivnosti bolesti. Nakon 12 tjedana liječenja željezovim maltolom, zabilježen je manji umor u skupini koja je primala placebo, u odnosu na skupinu koja je primala terapiju, međutim, razina kvalitete dokaza je niska.

Zaključak

Učinci različitih oblika liječenja umor u slučaju IBD-a su nejasni, a dostupni su ograničeni dokazi. Ne mogu se donijeti čvrsti zaključci u vezi korisnim i štetnim učincima liječenja (npr. nuspojave). Potrebna su daljnja visokokvalitetna istraživanja, s većim brojem sudionika, kako bi se utvrdio potencijalni učinak liječenja na umor izazvan IBD-om. Buduća istraživanja trebala bi u svoj fokus staviti umor, usmjeriti se na to kako se ispitanici nose s umorom te ispitivati određene populacije oboljelih od IBD-a.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Matea Tadić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information