Čimbenici koji utječu na korištenje smjernica za prestanak mehaničke ventilacije kod odraslih i djece od strane zdravstvenih djelatnika na odjelima intenzivne skrbi.

Uvod

Veliki broj životno ugroženih odraslih i djece koji se nalaze na odjelima intenzivne skrbi ne mogu samostalno disati. U tim slučajevima se te osobe stavljaju na mehanički ventilator - uređaj koji im pomaže pri disanju. Dugi boravak na ventilatoru povećava mogućnost štetnih učinaka kao što su trauma i pneumonija kao i posljedice nepokretnosti - krvni ugrušci u nogama i plućima. Stogase pokušavaju pronaći načini prekidanja mehaničke ventilacije (to jest, odvikavanja) što je brže moguće nakon što je to primjereno za pacijenta. Jedan način je praćenje smjernica ili protokola.Dva nedavna Cochrane sustavna pregledna rada su kombinirala dokaze različitih studija. Neke studije su pokazale kako je praćenje protokola smanjilo vrijeme provedeno na ventilatoru, dok su druge studije pokazale kako korištenje protokola nije imalo nikakvog učinka na vrijeme provedeno na ventilatoru. Kontradiktorni rezultati ovih istraživanja su mogli biti uzrokovani različitim čimbenicima. Za istraživanje tih čimbenika korištene su kvalitetivne metode koje se sastoje od razgovora s ljudima, promatranja njihovog ponašanja ili oboje.

Istraživačko pitanje

Koji čimbenici utječu na način primjene smjernica za odvikavanje od mehaničke ventilacije odraslih i djece od strane zdravstvenih radnika?

Metode

Kako bi se pronašle studije koje su koristile kvalitativne metode pretražene su elektronične baze podataka časopisa u veljači 2015. Pretražene su reference korištenih članaka, kontaktirani su autori svih studija koje su bile korištene u prijašnja dva Cochrane sustavna pregledna rada i u ovoj kvalitativnoj studiji, kao i stručnjaci iz područja mehaničke ventilacije. Kombinirani su rezultati relevantnih studija kako bi se napravila sinteza čimbenika koji utječu na ponašanje zdravstvenih djelatnika pri korištenju protokola. Kvalitativna sinteza dokaza je zatim uspoređena s ranija dva Cochrane sustavna pregledna rada kako bi se pokušalo objasniti zašto su u nekim studijama protokoli bili učinkoviti, a u drugima nisu. To smo postigli tako što smo došli do objašnjenjenja utjecaja različitih čimbenika na uspješnost praćenja protokola. Ta objašnjenja su prikazana putem "logičkog modela".

Ključni rezultati

Naša sinteza dokaza je uključila 11 studija s ukupno 267 sudionika.. Pet dodatnih studija čeka procjenu jer u trenutku analize nije bilo jasno odgovaraju li kriterijima uključenja ili nisu bile dovršene. Pronađeno je nekoliko mogućih prepreka i čimbenika koji olakšavaju korištenja protokola. Prvo, liječnici su koristili protokole samo u određenim situacijama, a u drugim situacijama su odvikavali pacijente pouzdajući se u vlastito znanje i vještine. Relativno neiskusnim sestrama je često falilo samopouzdanja. Protokol bi mogao potaknuti njihovo sudjelovanje u odvikavanju jer se u njemu nalaze jasne upute koji bi također pridodale samopouzdanju. Iako su iskusnije sestre prepoznale pozitivne strane protokola, kritizirale su ih zbog toga što ponekad zahtijevaju od njih drugačiji pristup radu od onog na koji su navikle. Drugo, organizacija skrbi unutar odjela intenzivne skrbi utječe ili pozitivno ili negativno na mogućnost zajedničkog rada zdravstvenih djelatnika što posljedično može utjecati na pravilno praćenje protokola. Treće, općeniti međusobni odnosi između zdravstvenih radnika su se odrazili na način korištenja protokola. Primjerice, količina iskustva sestre ili liječnika je utjecala na samopouzdanje drugih kad bi isti pokušali s odvikavanjem od mehaničke ventilacije. Stoga bi liječnici nerijetko odbijali rad s manje iskusnim sestrama čak i kad bi se koristili protokoli. Nadalje, činjenica da liječnici imaju veći profesionalni status ili poziciju bi stvaralo poteškoće sestrama za sudjelovanje u odvikavanju od mehaničke ventilacije i pri korištenju protokola, osim ako liječnici s kojima rade ne bi to dopustili.

Kvaliteta dokaza

Napravljeno je 35 sažetih tvrdnji. Od tih, 17 tvrdnji su "niskog" stupnja vjerodostojnosti, ponajviše zbog toga što su proizašle iz malog broja studija. Trinaest tvrdnji su "umjerenog" stupnja vjerodostojnosti, ponajviše jer dokazi koji su korišteni za njih su iz dobro provedenih studija, a pet studija su "visokog" stupnja vjerodostojnosti iz razloga što su dokazi za njih pronađeni u većini studija.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Vlatković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information