Korištenje računalne ili robotske tehnologije kao pomoć kirurzima u ginekološkim operacijama

Ovaj ažurirani pregled je početno obuhvaćen sa dva zasebna Cochrane sustavna pregleda na temu robotski potpomognutih operacija kod benignih i malignih ginekoloških bolesti.

Istraživačko pitanje
Laparoskopska metoda operacije je široko korištena u ginekologiji. Robotski potpomognuta operacija (engl. RAS - Robot-assisted surgery) je relativno nova metoda laparoskopske operacije koja omogućava kirurgu vođenje operacije putem računala, upravljanjem na daljinu s robotskim rukama, koje su pričvršćene za operacijski stol. RAS metoda se već koristi u mnogim zemljama kod ginekoloških operacija, prvenstveno za histerektomiju (uklanjanje maternice), a pokazala se korisnom i kod miomektomija (uklanjanje mioma maternice), reanastomoze jajovoda (ponovno povezivanje prethodno podvezanih jajovoda radi vraćanja plodnosti), sakralne kolpopeksije (korekcija prolapsa svoda rodnice, odnosno spuštanja gornjeg dijela rodnice), i drugih operacija benignih (dobroćudnih) stanja. Ova metoda se do sada koristila i kod ginekoloških karcinoma, pogotovo endometrija (sluznice maternice) i cerviksa (vrata maternice). Međutim, nisu jasno utvrđene prednosti i rizici RAS metode naspram standardnih kirurških pristupa.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled
Istraživanja koja se bave ovom temom tražena su pretraživanjem baza podataka i kontaktiranjem istraživača registriranih istraživanja. Dva autora sustavnog pregleda su neovisno procijenila sva istraživanja i prikupila podatke iz njih. Uključena su samo randomizirana kontrolirana istraživanja. U analizi su objedinjeni podatci iz sličnih istraživanja, a odvojeno su razmatrane različite vrste operacija (histerektomija, sakralna kolpopeksija, operiranje endometrioze).

Rezultati
Uključeno je 12 istraživanja koja su se bavila ginekološkim operacijama, s ukupno 1016 žena. Istraživanja su imala umjeren do visok rizik pristranosti. Osam istraživanja se bavilo histerektomijom, a tri sakralnom kolpopeksijom. Također, u jednom istraživanju su proučavali moguće kirurške opcije liječenja endometrioze: resekciju zahvaćenog dijela ili histerektomiju. Zbog niske pouzdanosti dokaza, ne može se sa sigurnošću tvrditi koja metoda, RAS ili konvencionalna laparoskopija (engl. CLS-conventional laparoscopic surgery), ima manji rizik komplikacija. Istraživanja koja su se bavila ovim ishodom imala su različita vremena trajanja operacija, zbog čega je teško tumačiti rezultate. Iako dokazi govore u prilog kraćoj hospitalizaciji nakon RAS metode (8 sati manje), dokazi su nesigurni a istraživanja imaju visoki rizik pristranosti.

Za operaciju sakralne kolpopeksije, nije pronađena razlika u broju komplikacija između RAS i CLS metode, ali dokazi su bili niske razine pouzdanosti. Samo u jednom istraživanju su prijavljene postoperativne komplikacije, koje su bile češće u RAS skupini (dokazi niske razine pouzdanosti). Primijećeno je da su operacije odrađene RAS metodom u prosjeku trajale dulje za 40,53 minute (dokazi niske razine pouzdanosti), ali ovi rezultati vjerojatno nisu pouzdani, budući da je bilo mnogo razlika među studijama. Pokazalo se da je razlika u trajanju hospitalizacije između RAS i CLS metoda mala ili nikakva (dokazi vrlo niske razine pouzdanosti).

U jednom istraživanju, u kojem je sudjelovalo 20 žena, uspoređivali su histerektomiju RAS metodom s klasičnom operacijom otvorenom metodom, no u ovom istraživanju broj sudionika nije bio dovoljan da bi se vidjele jasne razlike u metodama. U istraživanju u kojem su sudjelovale 73 žene, proučavali su razliku između RAS i CLS metode operacije kod endometrioze. Postupci su varirali od manjih resekcija do histerektomije. Mnoge žene iz ovog istraživanja su prethodno već imale sličan zahvat. Broj sudionika je bio nedovoljan za utvrđivanje jasnih razlika između metoda.

Zaključci
Rizik komplikacija kod RAS metode (tijekom i nakon operacije) bi mogao biti sličan riziku kod CLS metode (dokazi niske kvalitete/sigurnosti). Nisu pronađeni podatci o stopi preživljenja i recidiva kod operacija karcinoma izvedenih ovom metodom. Budući da uspješnost RAS metode ovisi o iskustvu i vještini kirurga, te je potrebna skupa tehnologija, teško je procijeniti njenu učinkovitost i sigurnost.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Tea Sijarić Pereša
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information