Glasovni zapis: Primjena računalne tehnologije ili robotike kao pomoć kirurzima kod obavljanja ginekoloških operacija

Najnovija dostignuća omogućuju kirurzima da daljinskim operacijama upravljaju mehaničkim rukama, umjesto da moraju biti pokraj pacijenta. Ovaj se postupak naziva robotski potpomognuta kirurgija, a Cochrane sustavni pregled njene primjene u ginekološkoj kirurgiji ažuriran je u listopadu 2018.g. Theresa Lawrie iz Cochraneove grupe ginekologie, neuro-onkologije i grupe siročadi sa sjedištem u Bathu u Velikoj Britaniji, iznijela je najnovije informacije, Nina Raguž, ovlašteni sudski tumač za engleski i talijanski jezik, suradnica hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor, a doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grkovic, specijalistica obiteljske medicine i članica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu će nam ga pročitati.

- Pročitajte prijepis

Teo: Najnovija dostignuća omogućuju kirurzima da daljinskim operacijama upravljaju mehaničkim rukama, umjesto da moraju biti pokraj pacijenta. Ovaj se postupak naziva robotski potpomognuta kirurgija, a Cochrane sustavni pregled njene primjene u ginekološkoj kirurgiji ažuriran je u listopadu 2018.g. Theresa Lawrie iz Cochraneove grupe ginekologie, neuro-onkologije i grupe siročadi sa sjedištem u Bathu u Velikoj Britaniji, iznijela je najnovije informacije, Nina Raguž, ovlašteni sudski tumač za engleski i talijanski jezik, suradnica hrvatskog Cochranea, prevela je razgovor, a doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grkovic, specijalistica obiteljske medicine i članica Hrvatskog Cochranea, s Medicinskog fakulteta u Splitu će nam ga pročitati.

Irena: Robotski potpomognuta kirurgija koristi se u nekoliko zemalja za ginekološke operacije, posebice za uklanjanje maternice, poznato kao histerektomija, a također i za druge postupke uključujući uklanjanje fibroida maternice, vraćanje plodnosti i popravljanje prolapsa maternice. Ovaj posljednji postupak poznat je kao sakrokolopopeksija. Spomenuti pristup se također koristi za liječenje žena s karcinomom endometrija i vrata maternice.
Međutim, robotski potpomognuta kirurgija je kontroverzna zbog pripadajućih značajnih komercijalnih interesa i zbog toga što potencijalne koristi i štete od standardnih kirurških pristupa nisu jasno utvrđene. Nažalost, unatoč ažuriranju prethodne verzije ovog pregleda, koja je objavljena 2014. godine, još uvijek nije moguće u potpunosti se riješiti nesigurnosti. Velik broj dokaza i dalje je niske kvalitete, a teško je biti sigurni postoji li razlika između robotski potpomognutih operacija i konvencionalnih laparoskopskih operacija, ili “operacija kroz ključanicu“, u ukupnoj stopi komplikacija i ostalih ishoda za pacijente.
Ovdje je uključeno 12 randomiziranih ispitivanja u kojima je sudjelovalo nešto više od tisuću žena. Osam studija usporedilo je robotski potpomognutu kirurgiju s konvencionalnim kirurškim pristupima za histerektomiju, tri su analizirale sakrokolopopeksiju, a posljednja je ispitivala kirurško liječenje endometrioze. Među istraživanjima žena koje su podvrgnute histerektomiji, dva su uključivala žene s karcinomom endometrija, dok su ostala uključivala žene s benignim stanjima.
Kod histerektomija, kada se uspoređivalo robotski potpomognute i konvencionalne laparaskopske operacije, nije se moglo sa sigurnošću utvrditi postoji li razlika u stupnju komplikacija za vrijeme ili nakon operacije, bilo za dobroćudnu bolest ili za rak. Dvije studije su pokazale da su operacije uz pomoć robota trajale oko 40 minuta dulje od uobičajenih pristupa, ali je bolnički boravak bio nešto kraći. Međutim, dokazi su za ove nalaze bili vrlo niske sigurnosti, dijelom i zbog visokog rizika pristranosti u procjenama. Jedno je istraživanje usporedilo operaciju potpomognutu robotima s otvorenom trbušnom kirurgijom uslijed histerektomije; ali istraživanje je bilo premalo, na samo 20 žena, da bi moglo otkriti sve moguće razlike između dvije tehnike.
Za sakrokolopopeksiju, ograničeni podaci iz tri studije sugeriraju da, sveukupno, može postojati mala ili nikakva razlika u brzini pojave komplikacija tijekom operacije između robotski potpomognutih i konvencionalnih operacija. Međutim, dokazi male pouzdanosti iz jedne studije sugeriraju da bi postoperativne komplikacije mogle biti veće kod robotski potpomognutih tehnika. S obzirom na operativno vrijeme, robotski potpomognute operacije za sakrokolopopeksiju mogu trajati dulje u odnosu na konvencionalne operacije, ali trajanje boravka u bolnici bilo je slično za oba postupka.
Konačno, jedno istraživanje usporedbe robotski potpomognute i konvencionalne kirurgije za endometriozu bilo je, još jednom, premalo da bi se pokazale potencijalne razlike između ovih kirurških pristupa.
Zaključno, dokazi male sigurnosti za operacije histerektomije i sakrokolopopeksije sugeriraju da stope komplikacija robotski potpomognutih operacija mogu biti slične onima za konvencionalne laparoskopske operacije. Stvari su nesigurnije u slučaju ginekološkog karcinoma, gdje nisu pronađeni komparativni dokazi o recidivu ili preživljavanju raka nakon operacije. Budući da robotski potpomognuta operacija ovisi o vještini i iskustvu kirurga te je skupa, procjena njene učinkovitosti i sigurnosti i dalje predstavlja izazov, ali njega treba svladati ako želimo imati pouzdane dokaze o potencijalnim koristima i štetama robotski potpomognute kirurgije.

Teo: Ako želite detaljnije pogledati trenutne dokaze i pratiti buduća istraživanja, ovaj sustavni pregled možete pronaći na stranici Cochrane knjižnice, jednostavnim upisom u tražilicu "robot i ginekologija".

Podcast translated by Nina Raguž
Translated podcast read by Irena Zakarija-Grković and Teo Peričić
Translated podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript