Lijekovi koji sprječavaju krvarenje iz usta u pacijenata s hemofilijom ili Von Willebrandovom bolesti prilikom manjih kirurških zahvata ili vađenja zuba

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregldu analizirani su dokazi iz kliničkih pokusa o tome da li antifibrinolitički lijekovi (lijekovi koji potiču zgrušavanje krvi) kao što su traneksamična kiselina ili epsilon aminoproična kiselina mogu spriječiti kvarenje u ustima kod ljudi s hemofilijom ili Von Willebrandovom bolesti prilikom manjih kirurških zahvata u ustima ili vađenja zubi.

Dosadašnje spoznaje

Hemofilija i Von Willebrandova bolest su nasljedni poremećaji zgrušavanja krvi. Osobe s takvim poremećajima imaju povećan rizik od komplikacija prilikom krvarenja tokom kirurških zahvata u ustima i vađenja zubi, čak i kada se radi o malim i rutinskim zahvatima. Broj i težina krvarenja ovisi o faktorima vezanim za bolest (kao što je ozbiljnost hemofilije), faktorima vezanim za pacijenta(upala sluznice i bolesti krvnih žila) i faktorima vezanim za zahvat (tip i broj zubi za koje je predviđeno vađenje i veličina rane). Mjere kao što su davanje faktora zgrušavanja direktno u krvotok, redovito se koriste prije, tijekom i nakon kirurškog zahvata kako bi se spriječile komplikacije krvarenja. Međutim, takve terapije su skupe i imaju rizike kao što su stvaranje inhibitora i prijenos infekcije. Stoga je važno tražiti druge metode za sprječavanje komplikacija krvarenja. U rutinskom radu antifibrinolitički lijekovi se često koriste prije, tokom i nakon kirurškog zahvata. Međutim, trenutno nema jasnih dokaza o toj praksi.

Datum pretraživanja literature

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do 14. prosinca 2015.

Značajke istraživanja

Analizom literature nismo pronašli nikakva istraživanja o korištenju antifibrinolitičkih lijekova nakon manjeg kirurškog zahvata u ustima ili vađenja zuba kod ljudi s Von Willebrandovom bolesti. Ovaj Cochrane sustavni pregled uključuje dva istraživanja objavljena 1970-ih na 59 ispitanika s hemofilijom kojima su vađeni zubi. U jednom istraživanju ispitanici su imali od 13-65 godina a u drugom je prosječna dob bila 34. Jedno istraživanje je trajalo pet dana i koristilo traneksamičnu kiselinu; drugo je trajalo 10 dana i koristilo tablete epsilon-aminoproične kiseline. Oba istraživanja su uspoređivala aktivnu tvar sa tvari koja nije sadržavala lijek (placebo) uz dodatak koncentrata faktora zgrušavanja.

Ključni rezultati

Sveukupno, oba istraživanja su dokazala smanjenje količine krvarenja nakon vađenja zubi, a količina krvarenja i potreba za faktorima zgrušavanja kod ispitanika liječenih s traneksamičnom ili epsilon-aminoproičnom kiselinom je usporediva s ispitanicima koji su primali placebo. Kada se kombiniraju rezultati za oba istraživanja pokazalo se da antifibrinolitički lijekovi smanjuju stopu krvarenja za otprilike pola nakon vađenja zubi. Neželjeni učinci antifibrinolitičkih lijekova su se rijetko događali, a samo u jednom slučaju doveli su do prekida sudjelovanja u istraživanju i to kod pacijenata koji je uzimao tablete epsilon-aminoproične kiseline.

Kvaliteta dokaza

U istraživanju u kojem se koristila epsilon-aminoproična kiselina liječnici su davali placebo ili aktivnu tvar tako da su vodili računa o tome da ispitanici u obje skupine imaju istu dob, rezultate testova i broj vađenja zubi. Činjenica da su liječnici u istraživanju koristili tu metodu ukazuje na moguću pristranost u odabiru ispitanika. Međutim, ne smatramo da je to imalo veliki utjecaj na rezultate istraživanja. Sveukupno, oba istraživanja su bila mala i razlikovala su se u broju ispitanika koji su imali tešku hemofiliju, u simultanom korištenju koncentrata faktora zgrušavanja i različitih planova antifibrinolitiče terapije. Ukupna kvaliteta dokaza za korištenje antifibrinolitičke terapije u prevenciji krvarenja kod ljudi s hemofilijom nakon kirurških zahvata u ustima ili vađenja zubi ocijenjena je kao niska. Nikakvi dokazi nisu pronađeni kod ljudi s Von Willebrandovom bolesti. Međutim, moglo bi se ustvrditi da ako antifibrinolitički lijekovi djeluju kod ljudi s hemofilijom, vjerojatno je da će djelovati i kod ljudi s drugim poremećajima krvarenja tokom dentalnih zahvata ili manjih kirurških zahvata u ustima.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Alem Fazlić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save