Dodaci prehrani za liječenje ulkusa na stopalima kod osoba s dijabetesom

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Željelo se saznati jesu li prehrambene intervencije ili posebne dijete djelotvorne pri liječenju ulkusa na stopalima kod osoba s dijabetesom. Prikupljena su i analizirana sva relevantna istraživanja (randomizirana kontrolirana istraživanja, RCT) kako bi se odgovorilo na ovo pitanje. Pronađeno je devet istraživanja. RCT-ovi su medicinska istraživanja u kojima se liječenje ili njega koju ispitanici primaju bira nasumično. Ovaj tip istraživanja omogućuje najpouzdanije zdravstvene dokaze o tome čine li različiti pristupi liječenju ili njezi razliku.

Ključne poruke

Od devet pronađenih istraživanja, osam je izvijestilo o ishodima koji su bitni za ovaj sustavni pregled, a to je prvenstveno utjecaj na zacjeljivanje ulkusa. Rezultati iz pet istraživanja pokazali su dokaze vrlo niske kvalitete o utjecaju oralnih dodataka prehrani u obliku tableta na zacjeljivanje ulkusa na stopalima kod osoba s dijabetesom. Ovih pet istraživanja nije mjerilo zacjeljivanje na odgovarajući način da bi rezultati bili pouzdani te nisu imali dovoljan broj ispitanika da bi postojala sigurnost u učinke. Rezultati tri preostala istraživanja također su pokazala dokaze vrlo niske kvalitete o tome imaju li dodaci prehrani u drugim oblicima utjecaj na zarastanje ulkusa. Dva od ovih istraživanja su pokazala dokaze vrlo niske kvalitete o tome utječu li napitci s dodacima prehrani na druge ishode poput smrti, vjerojatnosti amputacije, smanjenja broja novonastalih ulkusa ili kvalitete života. Ova istraživanja nisu bila dobro provedena i nisu imala dovoljan broj uključenih ispitanika da bi učinci bili sigurni.

Što je proučavano u ovom sustavnom pregledu?

Osobe s dijabetesom mogu razviti ulkus na stopalima. Uzroci su smanjena opskrba krvlju, smanjen osjet, deformacije stopala, prisutnost trauma ili kombinacija svih ili nekih od ovih uzroka. Ulkus na stopalima ozbiljna je komplikacija dijabetesa i može imati ozbiljne posljedice, poput amputacije.

Smatra se da ulkusi na stopalima, poput ostalih rana, zarastaju bolje i brže ako su osobe dobro uhranjene. Dodaci prehrani koji sadrže određene vitamine i proteine mogu se davati osobama s ulkusom na stopalima i dijabetesom, kao pomoć pri liječenju rana.

Koji su ključni rezultati ovog sustavnog pregleda?

Pronađeno je devet relevantnih istraživanja objavljenih od 2004. do 2019. godine, a uključivala su 629 ispitanika od kojih su 72% bili muškarci prosječne dobi od 59,2 godine. Većina istraživanja odvijala se u bolničkim ambulantama. Tri istraživanja ispitivala su različite dodatke prehrani u obliku napitaka i uspoređivale ih s napitkom koji izgleda isto, ali bez dodataka. Pet istraživanja ispitivalo je učinke različitih dodataka prehrani u obliku tableta i uspoređivalo ih s tabletama koje ne sadrže nijedan aktivan sastojak ili dodatak prehrani. Jedno istraživanje je uspoređivalo dvije različite doze injekcije vitamina D. Jedno istraživanje nije izvijestilo o ishodima od interesa za ovaj sustavni pregled.

Dva istraživanja financirana su od strane proizvođača dodataka prehrani, a pet istraživanja financirano je iz fondova za istraživanje Iranskog sveučilišta.

Iz zaključaka osam istraživanja nije jasno jesu li prehrambene intervencije poboljšale zacjeljivanje ulkusa na stopalima kod osoba s dijabetesom, u usporedbi s osobama koje nisu koristile dodatke prehrani ili u usporedbi s osobama koje su uzimale drugačiju dozu dodataka prehrani. Jedno istraživanje izvijestilo je o štetnim događajima, a dva istraživanja izvijestila su o broju amputacija. Nema jasnih rezultata o tome postoji li razlika u broju amputacija ili smrti između osoba koje koriste dodatke prehrani i osoba koje ne koriste dodatke prehrani. Također je nejasno postoji li razlika u kvaliteti života povezane sa zdravljem ili broja ulkusa koji se ponovno pojave kod osoba koje koriste dodatke prehrane i osoba koje ne koriste dodatke prehrani.

Sveukupno, procijenjeno je da je kvaliteta dokaza vrlo niska. Nijedno istraživanje nije imalo dovoljno ispitanika, pet nije mjerilo ishode na odgovarajući način da bi postojala sigurnost u rezultate te istraživanja nisu bilo dobro provedena, tako da ne postoji sigurnost u točnost rezultata. Potrebno je više istraživanja s niskim rizikom od pristranosti i visokom kvalitetom dokaza kako bi se razjasnila uloga prehrambenih intervencija prilikom liječenja ulkusa na stopalima kod osoba s dijabetesom.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do ožujka 2020. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Tajana Kukolj. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information