Korisnost uporabe ultrazvuka pri uvođenju arterijskoga katetera djeci

Dosadašnje spoznaje

Arterijski kateter je tanka cijev ili cjevčica koja se može uvesti u arteriju. Arterijski kateteri se koriste za kontrolu krvnoga tlaka tijekom složenih operacija i tijekom boravka u jedinici intenzivnog liječenja. Ultrazvučna slika (slika koja nastaje uz pomoć zvučnih valova mekog tkiva) omogućuje anesteziolozima i liječnicima intenzivne medicine uvid u okolne strukture. Ultrazvuk im tako može pomoći za točno lociranje arterije i, navlastito prilikom uvođenja katetera pri operacijama djece, može biti koristan da se izbjegnu mnogobrojni ubodi igle. U usporedbi s ostalim tehnikama kao što su opipavanje arterije (osjećaj pulsa kroz kožu) ili Doppler (zvučna promjena, do najvišeg zvuka, na točno i precizno određenoj lokaciji na arteriji), uporaba ultrazvuka umanjuje nastajanje hematoma (lokalizirane nakupine krvi izvan krvnih žila) i oštećenje arterije. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati nudi li ultrazvuk ikakvu prednost u odnosu na opipavanje arterije ili Dopplersku sonografiju.

Obilježja uključenih istraživanja

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do siječnja 2016. Pronašli smo pet prihvatljivih istraživanja – u četiri se uspoređivala uporaba ultrazvika s opipavanjem arterije, a u jednom uporaba ultrazvuka s Dopplerskom sonografijom.

Ključni rezultati

U pregled rezultata uključili smo djecu od 1 mjeseca do 18 godina starosti. Pokazalo se da je uporaba ultrazvuka povećala uspješnost kanulaciji u prvom pokušaju te smanjila stvaranje modrice (hematoma). Ultrazvuk je također povećao uspješnost unutar dva pokušaja kanuliranja. Čini se da je uporaba ultrazvuka korisnija za dojenčad i malu djecu nego za stariju djecu. Također se čini da je njegova uporaba korisnija što je stručnjak iskusniji.

Kvaliteta dokaza

Uočili smo varijacije rizika pristranosti u uključenim istraživanjima. Ocijenili smo kvalitetu dokaza kao umjerenu, uglavnom zbog ograničenog broja istraživanja. Zbog istog razloga nismo mogli potvrditi utjecaj dobi i stručnosti na korisnost uporabe ultrazvuka.

Zaključak

Naši dokazi pokazuju da je uporaba ultrazvuka bolja u odnosu na ostale tehnike uvođenja arterijskog katetera, posebno u dojenčadi i male djece.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Pleslić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information