Korisnost uporabe ultrazvuka pri uvođenju arterijskoga katetera djeci

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Arterijski kateter je tanka cijev ili cjevčica koja se može uvesti u arteriju. Arterijski kateteri se koriste za kontrolu krvnoga tlaka tijekom složenih operacija i tijekom boravka u jedinici intenzivnog liječenja. Ultrazvučna slika (slika koja nastaje uz pomoć zvučnih valova mekog tkiva) omogućuje anesteziolozima i liječnicima intenzivne medicine uvid u okolne strukture. Ultrazvuk im tako može pomoći za točno lociranje arterije i, navlastito prilikom uvođenja katetera pri operacijama djece, može biti koristan da se izbjegnu mnogobrojni ubodi igle. U usporedbi s ostalim tehnikama kao što su opipavanje arterije (osjećaj pulsa kroz kožu) ili Doppler (zvučna promjena, do najvišeg zvuka, na točno i precizno određenoj lokaciji na arteriji), uporaba ultrazvuka umanjuje nastajanje hematoma (lokalizirane nakupine krvi izvan krvnih žila) i oštećenje arterije. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati nudi li ultrazvuk ikakvu prednost u odnosu na opipavanje arterije ili Dopplersku sonografiju.

Obilježja uključenih istraživanja

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do siječnja 2016. Pronašli smo pet prihvatljivih istraživanja – u četiri se uspoređivala uporaba ultrazvika s opipavanjem arterije, a u jednom uporaba ultrazvuka s Dopplerskom sonografijom.

Ključni rezultati

U pregled rezultata uključili smo djecu od 1 mjeseca do 18 godina starosti. Pokazalo se da je uporaba ultrazvuka povećala uspješnost kanulaciji u prvom pokušaju te smanjila stvaranje modrice (hematoma). Ultrazvuk je također povećao uspješnost unutar dva pokušaja kanuliranja. Čini se da je uporaba ultrazvuka korisnija za dojenčad i malu djecu nego za stariju djecu. Također se čini da je njegova uporaba korisnija što je stručnjak iskusniji.

Kvaliteta dokaza

Uočili smo varijacije rizika pristranosti u uključenim istraživanjima. Ocijenili smo kvalitetu dokaza kao umjerenu, uglavnom zbog ograničenog broja istraživanja. Zbog istog razloga nismo mogli potvrditi utjecaj dobi i stručnosti na korisnost uporabe ultrazvuka.

Zaključak

Naši dokazi pokazuju da je uporaba ultrazvuka bolja u odnosu na ostale tehnike uvođenja arterijskog katetera, posebno u dojenčadi i male djece.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Pleslić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr