Radioembolizacija mikrosfera itrija kod uznapredovalog hepatocelularnog karcinoma (primarni karcinom jetre)

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Molimo kliknite ovdje ako želite pročitati najnoviju verziju ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Istraživačko pitanje

Koje su prednosti i mane radioembolizacije mikrosferama itrija-90 kod oboljelih od uznapredovalog karcinom jetre u usporedbi s drugim mogućnostima terapije?

Dosadašnje spoznaje:

Hepatocelularni karcinom (primarni karcinom jetre) najčešći je maligni karcinom jetre te peti najčešći maligni karcinom općenito. U većini slučajeva hepatocelularni karcinom dijagnosticira se u uznapredovalom stadiju. Mogući oblici liječenja uključuju ablacijsku terapiju (koja uništava tkivo tumora), embolizacijsku terapiju (upotrebu supstancija koje prekidaju illi smanjuju protok krvi do tumora kroz jetrenu arteriju), radioterapiju ili sorafenib kao ciljanu terapiju (terapija u kojoj lijek prepoznaje i napada tumorske stanice, a izbjegava normalne). Radioembolizacija mikrosfera itrija označava ubrizgavanje vrlo malih sfera s radioaktivnim materijalom u dovod krvi tumoru. Radioaktivnost bi tako trebala uništiti tumorsko tkivo jetre bez oštećenja drugih dijelova tijela.

Obilježja uključenih istraživanja

Autori ovog preglednog članka istražili su medicinsku literaturu u svrhu razjašnjenja uloge radioembolizacije mikrosfera itrija u terapiji uznapredovalog karcinoma jetre. Tražene su randomizirane kliničke studije (u kojima su ispitanici nasumično podijenjeni u jednu od dvije ili više skupina) u svrhu statističke analize. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do prosinca 2015. godine.

Ključni rezultati

Pronađene su dvije male randomizirane kliničke studije koje su uključivale 68 osoba oboljelih od uznapredovalog karcinoma jetre. Jedna je studija uspoređivala radioembolizaciju s kemoembolizacijom. Druga se bavila analizom sigurnosti studije u kojoj se ispitivala terapija sorafenibom uz radioembolizaciju u usporedbi s primjenom samog sorafeniba. Rezultati tih dviju studija pokazali su da je ovakva terapijska intervencija u pravilu sigurna kao i drugi, standardni tipovi terapije ove bolesti. Pronađeno je dodatnih pet randomiziranih kliničkih studija čiji rezultati još nisu finalizirani.

Kvaliteta dokaza i zaključci

Dokazi dobiveni iz dvije randomizirane studije niske kvalitete nisu bili dovoljni da bi se došlo do zaključka o potencijalnim koristima i rizicima radioembolizacije mikrosfera itrija-90 kod oboljelih od uznapredovalog hepatocelularnog karcinoma. Potrebno je provesti dodatne randomizirane kliničke studije.

Bilješka o prijevodu: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Petra Gilja
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Share/Save