Rehabilitacija temeljena na vježbanju za plućnu hipertenziju

Ključne poruke

Kod osoba s plućnom hipertenzijom koje su medicinski stabilne, rehabilitacija temeljena na vježbanju najvjerojatnije je sigurna i poboljšava kvalitetu života. Dokazi upućuju na to da rehabilitacija temeljena na vježbanju može rezultirati znatnim povećanjem kapaciteta vježbanja i smanjenjem srednjeg plućnog arterijskog tlaka.

Što je plućna hipertenzija?

Plućna hipertenzija je stanje u kojem je krvni tlak arterija koje prenose krv od srca do pluća znatno povišen u usporedbi s normalnim tlakom. Bolest se razvija postupno, zahvaća osobe svih dobnih skupina, smanjuje im kvalitetu života i dovodi do prerane smrti. Rehabilitacija temeljena na tjelovježbi preporučuje se osobama s drugim kroničnim plućnim i srčanim bolestima; međutim, donedavno se vježbanje nije preporučivalo za plućnu hipertenziju.

Cilj Cochraneovog sustavnog pregleda

Pregledani su dokazi iz dobro osmišljenih kliničkih ispitivanja koja su uspoređivala rehabilitaciju temeljenu na vježbanju sa standardnim liječenjem.

Kako je proveden ovaj sustavni pregled?

U medicinskim bazama podataka pronađena su klinička ispitivanja u kojima je uspoređeno vježbanje sa standardnim liječenjem kod osoba s plućnom hipertenzijom kako bi se utvrdilo je li vježbanje poboljšalo kratkoročne i dugoročne ishode kao što su kapacitet vježbanja, kvaliteta života povezana sa zdravljem, ozbiljne nuspojave i promjene tlaka u plućnoj cirkulaciji. U obnovljeni pregled uključeno je 14 istraživanja s 574 ispitanika, a u analizi su uključeni podaci iz 11 istraživanja (462 sudionika).

Ključni rezultati

Istraživanja su pokazala da rehabilitacija temeljena na tjelovježbi može znatno povećati kapacitet tjelovježbe, što se procjenjuje prema tome koliko daleko ljudi mogu hodati u šest minuta i maksimalnoj potrošnji kisika pomoću specijaliziranog testa tjelovježbe; međutim, postojala je značajna varijabilnost u ovom odgovoru. Kvaliteta života povezana sa zdravljem također bi se najvjerojatnije poboljšala, a rehabilitacija temeljena na vježbanju također može dovesti do znatnog smanjenja tlaka u plućnoj cirkulaciji. Ozbiljne nuspojave bile su rijetke i malo je vjerojatno da će rehabilitacija temeljena na vježbanju povećati rizik od nuspojava.

Koja su ograničenja ovih dokaza?

Dokazi ovih kliničkih ispitivanja bili su niske do srednje razine kvalitete. Glavna ograničenja u istraživanjima bila su nedostatak prikrivanja raspodjele (sudionici su znali jesu li u skupini koja vježba ili ne, što je moglo uzrokovati pristranost), a istraživanja nisu prijavila rezultate svih podataka o ishodima. Osim toga, neki ishodi, na primjer sposobnost vježbanja, imali su varijabilan odgovor, što se nije moglo objasniti ispitivanjem različitih podskupina ispitanika.

Datum pretraživanja dokaza

U ovaj su sustavni pregled uključeni dokazi objavljeni do 28. lipnja 2022. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Rebeka Milas. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochraneovih sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochraneovih sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information