Intervencije (metode) za skraćivanje vremena provedenog sjedeći na radnom mjestu

Zašto je važna dužina vremena koja se na radnom mjestu provede sjedeći?

Posljednjih desetljeća, dužina vremena koja se na radnom mjestu provede sjedeći ili u stanju fizičke neaktivnosti je povećana. Produžena razdoblja sjedenja mogu povećati rizik za nastanak pretilosti, srčanih bolesti i preuranjene smrti. Nije sasvim jasno koliko su učinkovite intervencije s ciljem smanjenja vremena provedenog sjedeći na radnom mjestu.

Cilj ovog Cochraneovog sustavnog pregleda

Cilj je bio ustanoviti učinkovitost intervencija usmjerenih ka skraćivanju razdoblja sjedenja na poslu. Pretražena je literatura u različitim bazama podataka, objavljena do 9. kolovoza 2017.

Značajke istraživanja

Pronađena su 34 istraživanja koja su obuhvatila ukupno 3,397 zaposlenika u visokorazvijenim zemljama. Šesnaest istraživanja je procjenjivalo promjene uređenja radnog mjesta i okoliša, četiri su procjenjivala promjene u politikama radnoga mjesta, 10 ih je procjenjivalo učinke informiranja i savjetodavnih intervencija, a četiri istraživanja su procjenjivala kombinirane intervencije.

Utjecaj stolova za sjedenje i stajanje (engl. sit-stand)

Čini se da uporaba stolova za sjedenje i stajanje (podesivi stol koji se može koristiti sjedeći ili stojeći) skraćuje vrijeme sjedenja u prosjeku za 84-116 minuta dnevno. U kombinaciji sa informiranjem i savjetovanjem, čini se da uporaba ovih stolova dovodi do sličnih rezultata. Čini se da ovakvi stolovi skraćuju ukupno vrijeme sjedenja (na poslu i van njega) i dužinu epizoda sjedenja na poslu koje traju 30 minuta ili duže. Jedno istraživanje je usporedilo stolove koji se koriste stojeći sa stolovima koji se mogu koristiti i sjedeći i stojeći, ali zbog malog broja zaposlenika obuhvaćenih istraživanjem nije dalo dovoljno dokaza da bi se utvrdilo koja je vrsta stola učinkovitija u smanjenju vremena sjedenja.

Učinkovitost pokretnih traka na radnom mjestu

Čini se kako stolovi s pokretnim trakama (engl. treadmill table, stolovi podešeni tako da se osoba kreće na pokretnoj traci dok obavlja svoje uredske zadatke), u kombinaciji sa savjetovanjem, skraćuju vrijeme sjedenja na poslu. Dokazi za stolove sa sobnim biciklama (stolovi u sklopu kojih se nalazi i bicikl), u kombinaciji sa informiranjem i naspram samog informiranja, nisu dovoljni za donošenje zaključaka.

Učinci hodanja tijekom pauza ili trajanja pauza

Dostupni dokazi su nedovoljni za donošenje zaključaka o učinkovitosti hodanja tijekom pauza na dužinu sjedenja. Čini se da manje pauze (1-2 minute svakih pola sata) skraćuju vrijeme sjedenja na poslu za 15 do 66 minuta dnevno više nego duže pauze (dvije pauze po 15 minuta tijekom radnog dana).

Učinkovitost informiranja i savjetovanja

Pružanje informacija, povratne informacije, savjetovanje ili sve to zajedno skraćuje vrijeme sjedenja u prosjeku za 5-51 minutu dnevno (srednje trajanje praćenja, 3-12 mjeseci nakon intervencije). Dostupni podaci nisu dovoljni da bi se donio zaključak nakon kratkoročnog praćenje (do tri mjeseca nakon intervencije). Uporaba računalnih poticaja u kombinaciji sa informiranjem skraćuje vrijeme sjedenja u prosjeku za 14-96 minuta dnevno (srednje vrijeme praćenja). Dostupni dokazi nisu dovoljni da bi se dali konačni zaključci o kratkoročnim učincima.

Rezultati jednog istraživanja upućuju na to da poticaji za ustajanje daju bolje rezultate u odnosu na poticaje za šetanje, i to skraćivanjem vremena sjedenja za 10-19 minuta dnevno.

Nema dovoljno dokaza za donošenje zaključka o tome je li dostupnost visoko personaliziranih i kontekstualiziranih informacija manje ili više učinkovita u odnosu na dostavljanje manje personaliziranih i kontekstualiziranih informacija. Također, nedostatni su dokazi o učinkovitosti treninga usredotočene svjesnosti (engl. mindfulness) i uporabe aplikacija za praćenje aktivnosti (engl. activity trackers) na vrijeme provedeno sjedeći na radnom mjestu.

Učinak kombiniranja intervencija

Čini se da je kombiniranje više vrsta intervencija učinkovitije u skraćivanju vremena sjedenja i vremena provedenog u produženom sjedenju, kada se prati kratkoročno i u srednje dugoročno. Međutim, ovi sz dokazi iz malog broja istraživanja sa vrlo različitim rezultatima.

Zaključci

Kvaliteta dokaza je slaba ili jako slaba za većinu intervencija, ponajviše uslijed ograničenja protokola istraživanja i male veličine uzoraka. Trenutno su dostupni dokazi niske razine kvalitete koji govore u prilog tome da stolovi za sjedenje i stajanje mogu skratiti dužinu sjedenja na poslu u prvoj godini uporabe. Međutim, učinkovitost se vjerojatno smanjuje s vremenom. Nema dovoljno dokaza o takvim učincima drugih intervencija i za učinke koji traju duže od jedne godine. Potrebno je još istraživanja koja će se baviti učincima različitih vrsta intervencija s ciljem smanjena razdoblja sjedenja na poslu, posebno sa dugim razdobljem praćenja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ema Avdić. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information