Intervencije za prijestupnike ovisne o drogi koji boluju od mentalnih bolesti

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Dosadašnje spoznaje

Velik broj smjernica je usmjeren na osposobljenje ovisnika o drogama za zdrav život bez kriminala. Prijestupnici ovisni o drogi koji boluju od mentalnih bolesti predstavljaju skupinu koja pristupa liječenju zbog niza različitih razloga. Složenost ta dva problema čini liječenje i rehabilitaciju te skupine osobito teškom.

Obilježja istraživanja

Autori ovog Cochrane sustavnog pregleda pretraživali su znanstvene baze podataka i internetske izvore kako bi pronašli randomizirane kontrolirane pokuse (u kojima su sudionici razvrstani slučajnim odabirom u jednu dvije ili više skupina) u kojima su ispitane intervencije koje smanjuju, uklanjaju ili sprječavaju ponavljanje kriminalnih radnji u prijestupnika ovisnih o drogama koji boluju od mentalnih bolesti. Autori su uključili ispitivanja u kojima su sudjelovali pacijenti oba spola, dobi i etničke pripadnosti.

Ključni rezultati

Pronađeno je 8 pokusa koji procjenjuju liječenje prijestupnika ovisnih o drogama koji boluju od mentalnih bolesti. Intervencije su uključile liječenje individualnim pristupom na odjelima za mentalno zdravlje: u terapijskim zajednicama; procjenu tehnika motivacijskog ispitivanja i kognitivnih sposobnosti (mogućnost obrade misli) u usporedbi s vježbama opuštanja; i procjena psihoterapije u usporedbi sa psiho-edukacijskim intervencijama. Sveukupno, intervencije su pokazale ograničen uspjeh u smanjenju zlouporabe droge, ali su pokazale uspjeh u smanjenju stope ponovnog pritvaranja, ali ne i ponovnih uhićenja. Istraživanja u terapijskim zajednicama pokazala su smanjenje ponovnog uhićenja, ali su pokazala manju učinkovitost u ponovnom pritvaranju i samostalnoj zlouporabi droga. Tri pojedinačna istraživanja o individualnom pristupu na odjelima za mentalno zdravlje, motivacijskom ispitivanju i kognitivnim sposobnostima te međuljudskom psihoterapijom nisu pokazala značajno smanjenje kriminalnih radnji i samostalne zlouporabe droga. Autori pronađenih studija su naveli određene informacije o troškovima i isplativosti takvih intervencija te su nam potrebni pokusi usmjereni samo na potrebe prijestupnika ovisnih o drogama koji boluju od mentalnih bolesti.

Kvaliteta dokaza

Ovaj sustavni pregled je bio ograničen manjkom informacija u pronađenim pokusima. Kvaliteta dokaza je bila umjerena za terapijske zajednice i niska do vrlo niska za druge vrste intervencija. Dokazi se odnose na studije objavljene do svibnja 2014.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Lovorka Lukačević
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr